แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา


หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติของการดำเนินการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มี 8 ประการ ดังนี้

1.กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

2.จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

3.จัดระบบบริหารและสารสนเทศ

4.ดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

5.จัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพการศึกษา

6.จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

7.จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน

8.จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s