แหล่งเรียนรู้จากคุณครู SMEdu


1.ครูปวัน  ศรีสนิท   http://krupawan.wordpress.com

2.ครูสุกัญญา  สีหาโภชน์  http://goodeve.wordpress.com/

3.ครูไพรวัล  ดวงตา  http://krupraiwan.wordpress.com/

4.ครูวัชรพงษ์  วันดี  http://krukaa.wordpress.com/

5.ครูสุพัตรา  ถมยา  http://krusupatra.wordpress.com/

6.ครูศศิกัญญา  ดอนดีไพร  http://krujubjang.wordpress.com/

7.ครูรัศมี  หงษ์ทอง  http://krudee2.wordpress.com/

8.ครูสมร  ตาระพันธ์   http://krusmo.wordpress.com/

9.ครูเฉลิมพงษ์  เหมืองห้า  http://bertnaruk2527.wordpress.com/

10.ครูหทัยชนก  บุญมาก  http://kruplabeaw.wordpress.com/

11.ครูศิริพร  สุคนธ์   http://siripornsukon.wordpress.com/

12.ครูวันเพ็ญ  หัตถประดิษฐ์  http://krupenka.wordpress.com/

13.ครูรุจิเรข  กันทะใจ  http://pijiga.wordpress.com/

14.ครูนุชจรีย์  บุญงาม   http://krufleurs.wordpress.com/

15.ครูนิตยา  อินชาญ  http://krunittaya.wordpress.com/

16.ครูจุฑาทิพย์    นิมิตรเกียรติไกล  http://krujutatipni.wordpress.com/

17.ครูจักรกฤษ  กมลอรุณรัตน์   http://jakzemon.wordpress.com/

18.ครูคนึงนิจ   ณ  น่าน  http://krunidnan.wordpress.com/

19.ครูกิ่งนภา  อินทรพานิชย์  http://kruging080.wordpress.com/

20.ครูธิติ  คูหาเรืองรอง   http://thitipts.wordpress.com/

Advertisements
1 ความเห็น

One thought on “แหล่งเรียนรู้จากคุณครู SMEdu

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s