ม.5


สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554  ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคายนั้นกำหนดให้นักเรียนได้เรียนในรายวิชา “คอมพิวเตอร์กราฟิก″ ….โดยมีรายละเอียดดังนี้
โดยในรายวิชานี้จะอยู่ในสาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
มาตรฐาน ง2.1 เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบและสร้างสิ่งของเครื่องใช้ หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ เลือกใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืน

มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงานและอาชีพ อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม
ตัวชี้วัดช่วงชั้น

ง 2.1 ม. 4-6/3 สร้างและพัฒนาสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย โดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพฉาย และแบบจำลอง เพื่อนำไปสู่การสร้่างชิ้นงานหรือถ่ายทอดความคิดของวิธีการเป็นแบบจำลองความคิดและการรายงานผลโดยใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบหรือนำเสนอผลงาน
ง 3.1 ม. 4-6/8 ใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงาน
ง 3.1 ม. 4-6/12 ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้า่งชิ้นงานหรือโครงงานอย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ

Advertisements
6 ความเห็น

6 thoughts on “ม.5

 1. เมื่อธงเขี่ยวถูกคลิกจะสามารถเคลื่อนที่ไดไม่ว่าจะเป็น รูปร่าง เสียง และสามารถก้าวเดินได้
  ธงเขียว หมายถึง จุดเริ่มเล่นของตัวละคร
  เคลี่อน หมายถึง การเคลี่อนที่ไปมาหรีอว่าเดินไป 3 ก้าว
  พูด หมายถึง การพูดคุยกันหรีอว่าทักทายกัน
  เล่นเสียง หมายถึง เสียงที่เรานำมาใช่ตรงที่เราต้องการ
  วนซ้ำตลอด หมายถึง การเล่นซ้ำไปมาตลอด

 2. การเคื่ลอนที่
  โปรแกมการเคื่ลอนที่ีอยู่ว่าทำให้ตัวละครเคื่ลอนที่ไปข้างหน้า
  เสียง
  โปรแกมของเสียงคือการเล่นเสียงของตัวละคร
  การควบคุม
  การควบคุมมีอยู่ว่าเมื่อเราคลิกที่ธงเขียวจทำให้เกิดปฏิบัติการต่างๆ

 3. แสดงคิดและก้อเคลื่อนที่10ก้าวเหลี่ยว15องศาคิดแล้วก้อพูดว่าสวัดดี
  เล่นเสียงแล้วก้อไปด้านหน้า
  เพื้อที่จะไปเต้นหรือทำอะไรหลายๆอย่าง

 4. ตัวที่ 1
  1.กดการเคลื่อนที่
  2.เคลื่อน 10ก้าว
  การครวบคุม
  3.เมื่อธงเขียวถูกคริก
  รูปร่าง
  4.สลับชุดไปเป็น Nathan
  เล่นเสียง
  5.เล่นเสียง hiphop
  รูปร่าง
  5.พูด
  ตัวละครที่2
  เมื่อธงเขียวถูกสั่งก็จะทำงาน
  เปลี่ยนพื้นหลัง
  แล้วกดสลับพื้นหลัง

 5. ครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons: CC) คือองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรจัดตั้งขึ้นขยายขอบข่ายของการใช้สื่อต่างๆ ให้กว้างขึ้นโดยไม่จำกัดที่สัญญาอนุญาตของสื่อนั้นๆ สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์ จะเอื้อให้มีการใช้สื่อทั้งทางภาพ เสียง ข้อมูล โดยการแบ่งแยกสัญญาอนุญาตย่อยออกสำหรับการแจกจ่ายและการใช้ข้อมูล โดยการอ้างอิงถึงเจ้าของลิขสิทธิ์เดิม ครีเอทีฟคอมมอนส์ก่อตั้งโดย ลอว์เรนซ์ เลสสิก ซึ่งปัจจุบันบริหารงานโดย โจอิจิ อิโต (จอย อิโต)

  สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ ช่วยให้เจ้าของลิขสิทธิ์สามารถให้สิทธิบางส่วนหรือทั้งหมดแก่สาธารณ

  โครงการ ครีเอทีฟคอมมอนต์อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นโครงการที่จัดตั้งเพื่อให้มีการจัดการกฎหมายคอมพิวเตอร์ให้สอดคล้องกับกฎหมายของประเทศนั้นๆ ในปัจจุบัน

  สำหรับสัญญาครีเอฟทีฟคอมมอนส์ในภาษาไทย จัดทำขึ้นโดยความร่วมมือของ สำนักกฎหมายธรรมนิติ สถาบัน ChangeFusion และสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์[2] โดยรองรับตามหลักเกณฑ์ครีเอทีฟคอมมอนส์ รุ่น 3.0 และปรับให้เข้ากับกฎหมายลิขสิทธิ์ไทย จึงสามารถใช้บังคับได้ตามกฎหมายไทย ประกาศเปิดตัวเมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2552 เป็นลำดับที่ 51 ของโลก

  รหัสคิวอาร์ (อังกฤษ: QR Code) คือ บาร์โค้ดสองมิติชนิดหนึ่ง ที่ประกอบด้วยมอดูลสีดำเรียงตัวกัน มีสัณฐานสี่เหลี่ยม มีพื้นหลังสีขาว ที่สามารถอ่านได้ด้วยเครื่องสแกนคิวอาร์ ในโทรศัพท์มือถือที่มีกล้อง และสมาร์ตโฟน เพื่อถอดข้อมูลในรูปข้อความ หรือโปรแกรมชี้แหล่งทรัพยากรสากล และอื่นๆ โดยรหัสคิวอาร์นี้ สร้างสรรค์ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2537 โดย เดนโซ-เวฟ บริษัทลูกของโตโยต้า โดยนับเป็นรหัสแท่งสองมิติประเภทหนึ่ง ซึ่งปัจจุบันเป็นที่นิยมในประเทศญี่ปุ่น
  เนื้อหา [ซ่อน]
  1 ความจุ
  2 ลิขสิทธิ์
  3 อ้างอิง
  4 แหล่งข้อมูลอื่น
  4.1 เว็บไซต์ที่สร้าง QR Code

  [แก้] ความจุความจุข้อมูลรหัสคิวอาร์[1]
  ตัวเลขอย่างเดียว มากสุด 7,089 ตัวอักษร
  ตัวอักษร ผสม ตัวเลข มากสุด 4,296 ตัวอักษร
  ไบนารี (8 บิต) มากสุด 2,953 ไบต์
  คันจิ/คะนะ Max. 1,817 ตัวอักษร
  ความจุการแก้ไขความผิดพลาด
  Level L 7% ของรหัสที่สามารถทำให้กลับมาสมบูรณ์ได้
  Level M 15% ของรหัสที่สามารถทำให้กลับมาสมบูรณ์ได้
  Level Q 25% ของรหัสที่สามารถทำให้กลับมาสมบูรณ์ได้
  Level H 30% ของรหัสที่สามารถทำให้กลับมาสมบูรณ์ได้

  [แก้] ลิขสิทธิ์รหัสคิวอาร์ไม่มีลิขสิทธิ์ แต่กำหนดและเผยแพร่ ในลักษณะของมาตรฐานไอเอสโอ โดยทางเดนโซเป็นผู้ถือสิทธิบัตรของรหัสคิวอาร์ แต่มิได้สงวนลิขสิทธิ์แต่อย่างใด[2]

  เว็บไซต์ที่สร้าง QR Code

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s