Tag Archive | สมศ.รอบ 3

การประเมินภายนอกรอบสาม ปีงบประมาณ 2556 ระยะที่ 1


ข้อมูลสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ที่จะประเมินภายนอกรอบสาม ปีงบประมาณ 2556 ระยะที่ 1

โรงเรียนในอำเภอไทรโยค มีดังนี้  บ้านช่องแคบ , บ้านพุเตย , บ้านพุองกะ , บ้านหาดงิ้ว , บ้านแก่งประลอม , บ้านหนองขอน , บ้านวังกระแจะ , บ้านสารวัตร , บ้านทุ่งเรือโกลน , บ้านยางโทน, บ้านหนองปลาซิว , บ้านหินดาด , บ้านวังสิงห์, บ้านหนองปรือ, วัดปากกิเลน ,ไทรโยคน้อยวิทยา (สพม.8) , สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต (ศึกษาสงเคราะห์)

โรงเรียนในอำเภอทองผาภูมิ มีดังนี้  บ้านเกริงกระเวีย , วัดปรังกาสี , อนุบาลทองผาภูมิ , บ้านป่าไม้สะพานลาว , คุรุสภา , ห้วยเขย่ง , ดงโคร่ง , ทองผาภูมิวิทยา (สพม.8) , วัชรวิชญ์ (เอกชน)

โรงเรียนในอำเภอสังขละบุรี มีดังนี้ บ้านหินตั้ง , บ้านห้วยกบ , บ้านใหม่พัฒนา , อุดมสิทธิศึกษา (สพม.8)

ที่มา : เว็บไซต์ http://www.onesqa.or.th/

Advertisements