กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา


จากการที่ได้เข้ามาฝึกประสบการณ์ในสายงานนิเทศการศึกษาได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายที่เกี่ยวกับสายงานนี้ ซึ่งแต่ก่อนเราทำหน้าที่ในสายงานสอนก็จะมองว่า ศึกษานิเทศก์ มีงานน้อย แท้จริงแล้วงานในหน้าที่ของ ศน. มีมากมาย ซึ่งเป็นงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งนั้นเลย เพราะต้องคิดว่าต้องทำโครงการแบบไหนดีเพื่อที่จะพัฒนาครูให้นำความรู้ไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เด็กๆ  ในช่วงนี้การฝึกประสบการณ์จะเป็นระยะที่ 2 ของการพัฒนาฯ ซึ่งจะต้องฝึกประสบการณ์ที่เขตพื้นที่และโรงเรียนเป็นเวลา ๒๐ วัน ซึ่งสำหนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๓ มีเครือข่ายฯทั้งหมด ๘ เครือข่ายฯ  ได้แก่  เครือข่ายฯวังสิงห์-ศรีมงคล , เครือข่ายฯลุ่มสุ่ม-บ้องตี้ , เครือข่ายฯท่าเสา-วังกระแจะ , เครือข่ายฯไทรโยคใหญ่-ลิ่นถิ่น , เครือข่ายฯท่าขนุน-สหกรณ์นิคม-หินดาด , เครือข่ายฯห้วยเขย่ง – ปิล็อก , เครือข่ายชะแล-ปรังเผล และเครือข่ายฯหนองลู-ไล่โว่  ซึ่งทั้ง ๘ เครือข่ายฯ จะมีโรงเรียนทั้งหมด ๘๘ โรง มี  ๓ อำเภอ คือ อำเภอไทรโยค ,อำเภอทองผาภูมิ และอำเภอสังขละบุรี
โรงเรียนในแต่ละกลุ่มเครือข่ายฯ
เครือข่ายฯวังสิงห์-ศรีมงคล
๑.บ้านวังสิงห์
๒.บ้านหนองปรือ
๓.วัดปากกิเลน
๔.บ้านพุปลู
๕.บ้านท่าตาเสือ
๖.บ้านท่ามะเดื่อ
๗.บ้านหินดาด
๘.บ้านยางโทน
๙.บ้านทุ่งเรือโกลน
๑๐.บ้านหนองปลาซิว
๑๑.บ้านห้วยกระทะทอง
๑๒.สมาคมไทย-ออสเตรีเลียน
เครือข่ายฯลุ่มสุ่ม-บ้องตี้
๑.บ้านวังโพธิ์
๒.บ้านลุ่มผึ้ง
๓.หลุงกัง
๔.สามัคคีธรรมานุสรณ์
๕.บ้านเขาสามชั้น
๖.บ้านหนองขอน
๗.บ้านบ้องตี้
๘.ต.ช.ด.บ้านบ้องตี้ล่าง
เครือข่ายฯท่าเสา-วังกระแจะ
๑.อนุบาลไทรโยค
๒.บ้านพุองกะ
๓.พุทธวิมุติวิทยา
๔.บ้านช่องแคบ
๕.บ้านวังใหญ่
๖.บ้านพุม่วง-พุพง
๗.บ้านหาดงิ้ว
๘.บ้านพุเตย
๙.บ้านเขาพัง
๑๐.บ้านสารวัตร
๑๑.บ้านวังกระแจะ
๑๒.บ้านแก่งระเบิด
๑๓.บ้านเขาช้าง

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s