เตรียมความพร้อมก่อนสอบกับ ม.6/1


สำหรับคราวนี้เราจะมาทบทวนเตรียมตัวก่อนสอบกันนะในเรื่องที่ครูได้ออกข้อสอบไปนั้นจะเป็นเรื่องของ “อัลกอริทึม” และ “การเขียนโปรแกรมภาษาซี” โดยในการทบทวนคราวนี้ครูมีโจทย์อัลกอริทึมมาให้พวกเราได้ลองได้ทบทวนดู โดยโจทย์มีดังนี้

1. รับคะแนนสอบของนักเรียน 1 คน ทางแป้นพิมพ์ โดยรับคะแนนสอบครั้งที่ 1 , ครั้งที่ 2 , ครั้งที่ 3 หาคะแนนรวม แล้วแสดงผลลัพท์ทางจอภาพ
2. หาพื้นที่ของสามเหลี่ยม โดยรับ ความสูงและฐาน ทางแป้นพิมพ์ แล้วแสดงผลลัพท์ทางจอภาพ
3. หาค่าเฉลี่ยของตัวเลข 10 จำนวน แล้วแสดงผลลัพธ์ทางจอภาพ
4. หาผลรวมของตัวเลข 1 -100 เฉพาะที่เป็นเลขคู่ แล้วแสดงผลทางเครื่องพิมพ์
5. เปลี่ยน พ.ศ ให้เป็น ค.ศ และ จ.ศ โดยให้รับ พ.ศ. ทางแป้นพิมพ์ แล้วแสดงผลทางเครื่องพิมพ์ (ข้อนี้ต้องรู้จักวิธีการเปลี่ยน พ.ศ.ให้เป็น ค.ศ. และ จ.ศ. ก่อนนะเด็กๆ)

เป็นไงบ้างล่ะง่ายไหม๊ 😉 สิ่งที่พวกเราจะต้องทำก็คือ “อัลกอริทึมทั้งแบบข้อความและแบบผังงาน” และ “การเขียนโปรแกรม” ของแต่ละข้อ

ป.ล.ขอบอกว่างานนี้ครูจะถือว่าเป็นคะแนนเก็บของเราไปในตัวเลยนะจ๊ะ…
เมื่อพวกเราได้แต่ล่ะข้อแล้วสงสัยไหม๊ล่ะคะว่าจะต้องส่งช่องทางไหนได้บ้าง
สำหรับการส่งงานนะค่ะ อัลกอริทึมแบบข้อความและการเขียนโปรแกรมของแต่ละข้อให้ส่งที่นี่ (ท้ายนี้ได้เลย) ส่วนอัลกอริทึมแบบผังงานให้ส่งที่ Facebook  (ต้องคลิก like (ถูกใจ) ก่อนนะถึงจะส่งงานได้) อ้อ..แล้วก็อย่าลืมนำทั้งหมดไปใส่ไว้ในบล็อกของตัวเองด้วยล่ะ

…ศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ครูเลาขวัญ  งามประสิทธิ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  (ถ้าคลิกแล้วไม่ไปให้คลิกขวาที่ link แล้วเลือก Open Link in New Tab  นะ )…(ตั้งแต่ใบความรู้บทที่ 5 เป็นต้นไปนะจ๊ะ)

ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม 4 ขั้นตอน (มีในข้อสอบนะ)

1.การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา (State the problem)
การระบุข้อมูลเข้า ได้แก่ การพิจารณาข้อมูลและเงื่อนไขที่กำหนดมาในปัญหา
การระบุข้อมูลออก ได้แก่ การพิจารณาเป้าหมายหรือสิ่งที่ต้องหาคำตอบ
การกำหนดวิธีประมวลผล ได้แก่ การพิจารณาขั้นตอนวิธีการได้มาซึ่งคำตอบหรือข้อมูลออก

2.การเลือกเครื่องมือและออกแบบขั้นตอนวิธี (Tools and Algorithm development)
-เป็นขั้นตอนของการวางแผนในการแก้ปัญหาอย่างละเอียดถี่ถ้วน
-ยุทธวิธีที่ใช้ในการแก้ปัญหาหรือที่เราเรียกว่า ขั้นตอนวิธี (algorithm)
-ควรใช้แผนภาพหรือเครื่องมือในการแสดงขั้นตอนการทำงานเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจเช่น ผังงาน (flowchart) รหัสลำลอง (pseudo code)

3.การดำเนินการแก้ปัญหา (Implementation)
-เป็นขั้นตอนที่ต้องลงมือแก้ปัญหาโดยใช้เครื่องมือที่ได้เลือกไว้
-ขั้นตอนนี้ก็เป็นการใช้โปรแกรมสำเร็จ หรือใช้ภาษาคอมพิวเตอร์เขียนโปรแกรมแก้ปัญหา

4.การตรวจสอบและปรับปรุง (Refinement)
หลังจากที่ลงมือแก้ปัญหาแล้ว ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าวิธีการนี้ให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง โดยผู้แก้ปัญหาต้องตรวจสอบว่าขั้นตอนวิธีที่สร้างขึ้นสอดคล้องกับรายละเอียดของปัญหา ซึ่งได้แก่ ข้อมูลเข้า และข้อมูลออก เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถรองรับข้อมูลเข้าได้ในทุกกรณีอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ ในขณะเดียวกันก็ต้องปรับปรุงวิธีการเพื่อให้การแก้ปัญหานี้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

Advertisements

97 thoughts on “เตรียมความพร้อมก่อนสอบกับ ม.6/1

 1. 2. หาพื้นที่ของสามเหลี่ยม โดยรับ ความสูงและฐาน ทางแป้นพิมพ์ แล้วแสดงผลลัพท์ทางจอภาพ
  การวิเคราะห์และการกำหนดรายละเอียดของปัญหา
  1. ข้อมูลเข้า คือ ความสูงของสามเหลี่ยม และความยามฐานของสามเหลี่ยม
  2. ข้อมูลออก คือ พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม
  3. วิธีประมวลผล ดังนี้
  3.1 รับความสูง และความยาวของฐานของรูปสามเหลี่ยม
  3.2 นำความสูง และความยาวฐานแทนในสูตร 1/2*ฐาน*สูง
  4. แสดงพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมทางจอภาพ

 2. 2. หาพื้นที่ของสามเหลี่ยม โดยรับ ความสูงและฐาน ทางแป้นพิมพ์ แล้วแสดงผลลัพท์ทางจอภาพ
  การวิเคราะห์และการกำหนดรายละเอียดของปัญหา
  1. ข้อมูลเข้า คือ ความสูงของสามเหลี่ยม และความยามฐานของสามเหลี่ยม
  2. ข้อมูลออก คือ พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม
  3. วิธีประมวลผล ดังนี้
  3.1 รับความสูง และความยาวของฐานของรูปสามเหลี่ยม
  3.2 นำความสูง และความยาวฐานแทนในสูตร 1/2*ฐาน*สูง
  4. แสดงพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมทางจอภาพ

 3. หาผลรวมของตัวเลข 1-100 เฉพาะที่เป็นเลขคู่ แล้วแสดงผลทางเครื่องพิมพ์
  1. ข้อมูลเข้า ค่าตัวเลขตั้งแต่ 1-100 เฉพาะเลขคู่
  2. ข้อมูลออก ผลรวมของตัวเลข 1-100 เฉพาะเลขคู่
  3.วิธีประมวลผล
  3.1 กำหนด sum = 0, x = 0
  3.2 ตรวจสอบ x <= 100
  3.3 หาผลรวม sum = sum + x
  3.4 เพิ่มค่า x = x + 2
  3.5 ทำซ้ำข้อ 3.3
  4. แสดงผลรวมทางเครื่องพิมพ์

 4. ข้อ 5 เปลี่ยน พ.ศ ให้เป็น ค.ศ และ จ.ศ โดยให้รับ พ.ศ. ทางแป้นพิมพ์ แล้วแสดงผลทางเครื่องพิมพ์

  การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา (State the problem)
  -การระบุข้อมูลเข้า ได้แก่ จำนวน 10 จำนวน
  -การระบุข้อมูลออก ได้แก่ ค่าเฉลี่ยของจำนวน 10 จำนวน
  การกำหนดวิธีประมวลผล ได้แก่
  1.รับค่า พ.ศ.
  2.เปลี่ยนเป็นค.ศ. เท่ากับ พ.ศ.-543
  3.เปลี่ยนเป็นจ.ศ. เท่ากับ พ.ศ.-1181
  4.เเสดงผลออกทางเครื่องพิมพ์

 5. 2. หาพื้นที่ของสามเหลี่ยม โดยรับ ความสูงและฐาน ทางแป้นพิมพ์ แล้วแสดงผลลัพท์ทางจอภาพ
  การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา (State the problem)
  -การระบุข้อมูลเข้า ได้แก่ ความสูงและฐาน
  -การระบุข้อมูลออก ได้แก่ พื้นที่รูปสามเหลี่ยม
  -การกำหนดวิธีประมวลผล ได้แก่
  1.รับความสูงและฐาน
  2.คำนวณหาพื้นที่จากสูตร 1/2 *ฐาน*สูง
  3.แสดงพื้นที่รูปสามเหลี่ยมออกทางจอภาพ

 6. 1. รับคะแนนสอบของนักเรียน 1 คน ทางแป้นพิมพ์ โดยรับคะแนนสอบครั้งที่ 1 , ครั้งที่ 2 , ครั้งที่ 3 หาคะแนนรวม แล้วแสดงผลลัพท์ทางจอภาพ

  การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา (State the problem)
  -การระบุข้อมูลเข้า ได้แก่ คะแนนสอบครั้งที่ 1 ,คะแนนสอบครั้งที่ 2 ,คะแนนสอบครั้งที่ 3
  -การระบุข้อมูลออก ได้แก่ คะแนนรวม
  -การกำหนดวิธีประมวลผล ได้แก่
  1.รับคะแนนสอบครั้งที่ 1
  2.รับคะแนนสอบครั้งที่ 2
  3.รับคะแนนสอบครั้งที่ 3
  4.นำคะแนนสอบทั้ง 3 ครั้งมารวมกัน
  5.แสดงคะแนนรวมออกทางจอภาพ

 7. ข้อ 1

  #include”stdio.h”
  #include”conio.h”
  main()
  {
  int x,y,z,sum ;
  printf(“input score 1 :”);
  scanf(“%d”,&a);
  printf(“input score 2 :”);
  scanf(“%d”,&b);
  printf(“input score 3 :”);
  scanf(“%d”,&c);
  sum = x + y+ z ;
  printf(“your score is %d “,sum);
  getch();
  }

 8. ข้อ 4 หาผลรวมของตัวเลข 1 -100 เฉพาะที่เป็นเลขคู่ แล้วแสดงผลทางเครื่องพิมพ์

  การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา (State the problem)
  -การระบุข้อมูลเข้า ได้แก่ จำนวน 1-100
  -การระบุข้อมูลออก ได้แก่ ผลรวมของจำนวนคู่ ตั้งเเต่ 1-100
  การกำหนดวิธีประมวลผล ได้แก่
  1.รับค่า 1-100
  2.นำค่า 100/2 จะได้ จำนวนของจำนวนคู่
  3.หาผลรวมของจำนวนคู่
  4.แสดงผลทางเครื่องพิมพ์

 9. 2. หาพื้นที่ของสามเหลี่ยม โดยรับ ความสูงและฐาน ทางแป้นพิมพ์ แล้วแสดงผลลัพท์ทางจอภาพ
  การวิเคราะห์และการกำหนดรายละเอียดของปัญหา
  1. ข้อมูลเข้า คือ ความสูงของสามเหลี่ยม และความยามฐานของสามเหลี่ยม
  2. ข้อมูลออก คือ พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม
  3. วิธีประมวลผล ดังนี้
  3.1 รับความสูง และความยาวของฐานของรูปสามเหลี่ยม
  3.2 นำความสูง และความยาวฐานแทนในสูตร 1/2*ฐาน*สูง
  4. แสดงพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมทางจอภาพ

 10. 4.หาผลรวมของตัวเลข 1-100 เฉพาะที่เป็นเลขคู่ แล้วแสดงผลทางเครื่องพิมพ์
  1. ข้อมูลเข้า ค่าตัวเลขตั้งแต่ 1-100 เฉพาะเลขคู่
  2. ข้อมูลออก ผลรวมของตัวเลข 1-100 เฉพาะเลขคู่
  3.วิธีประมวลผล
  3.1 กำหนด sum = 0, x = 0
  3.2 ตรวจสอบ x <= 100
  3.3 หาผลรวม sum = sum + x
  3.4 เพิ่มค่า x = x + 2
  3.5 ทำซ้ำข้อ 3.3
  4. แสดงผลรวมทางเครื่องพิมพ์

 11. ข้อ 4 หาผลรวมของตัวเลข 1 -100 เฉพาะที่เป็นเลขคู่ แล้วแสดงผลทางเครื่องพิมพ์

  การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา (State the problem)
  -การระบุข้อมูลเข้า ได้แก่ จำนวน 1-100
  -การระบุข้อมูลออก ได้แก่ ผลรวมของจำนวนคู่ ตั้งเเต่ 1-100
  การกำหนดวิธีประมวลผล ได้แก่
  1.รับค่า 1-100
  2.นำค่า 100/2 จะได้ จำนวนของจำนวนคู่
  3.หาผลรวมของจำนวนคู่
  4.แสดงผลทางเครื่องพิมพ์

 12. ข้อ 5 เปลี่ยน พ.ศ ให้เป็น ค.ศ และ จ.ศ โดยให้รับ พ.ศ. ทางแป้นพิมพ์ แล้วแสดงผลทางเครื่องพิมพ์

  การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา (State the problem)
  -การระบุข้อมูลเข้า ได้แก่ จำนวน 10 จำนวน
  -การระบุข้อมูลออก ได้แก่ ค่าเฉลี่ยของจำนวน 10 จำนวน
  การกำหนดวิธีประมวลผล ได้แก่
  1.รับค่า พ.ศ.
  2.เปลี่ยนเป็นค.ศ. เท่ากับ พ.ศ.-543
  3.เปลี่ยนเป็นจ.ศ. เท่ากับ พ.ศ.-1181
  4.เเสดงผลออกทางเครื่องพิมพ์

 13. 2. หาพื้นที่ของสามเหลี่ยม โดยรับ ความสูงและฐาน ทางแป้นพิมพ์ แล้วแสดงผลลัพท์ทางจอภาพ
  การวิเคราะห์และการกำหนดรายละเอียดของปัญหา
  1. ข้อมูลเข้า คือ ความสูงของสามเหลี่ยม และความยามฐานของสามเหลี่ยม
  2. ข้อมูลออก คือ พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม
  3. วิธีประมวลผล ดังนี้
  3.1 รับความสูง และความยาวของฐานของรูปสามเหลี่ยม
  3.2 นำความสูง และความยาวฐานแทนในสูตร 1/2*ฐาน*สูง
  4. แสดงพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมทางจอภาพ

 14. ข้อ 1 รับคะแนนสอบของนักเรียน 1 คน ทางแป้นพิมพ์ โดยรับคะแนนสอบครั้งที่ 1 , ครั้งที่ 2 , ครั้งที่ 3 หาคะแนนรวม แล้วแสดงผลลัพท์ทางจอภาพ

  การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา (State the problem)
  -การระบุข้อมูลเข้า ได้แก่ คะแนนสอบครั้งที่ 1 , ครั้งที่ 2 , ครั้งที่ 3
  -การระบุข้อมูลออก ได้แก่ ค่าเฉลี่ยของจำนวน 3 จำนวน
  การกำหนดวิธีประมวลผล ได้แก่
  1.รับค่าคะเเนนสอบ 3 จำนวน
  2.นำค่าทั้งหมดมารวมกัน
  3.นำค่าที่ได้จากข้อ 2 มาหารด้วย 3
  4.แแสดงค่าเฉลี่ยออกทางจอภาพ

  ข้อ 2 หาพื้นที่ของสามเหลี่ยม โดยรับ ความสูงและฐาน ทางแป้นพิมพ์ แล้วแสดงผลลัพท์ทางจอภาพ

  การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา (State the problem)
  -การระบุข้อมูลเข้า ได้แก่ ความสูงและความยาวฐาน
  -การระบุข้อมูลออก ได้แก่ ผลลัพธ์ของพื้นที่รูปสามเหลี่ยม
  การกำหนดวิธีประมวลผล ได้แก่
  1.รับค่าความสูงและความยาวฐาน
  2.ประมวลผลโดยสูตร พท.สามเหลี่ยม เท่ากับ 1/2*ฐาน*สูง
  3.แแสดงค่าเฉลี่ยออกทางจอภาพ

  ข้อ 3 หาค่าเฉลี่ยของตัวเลข 10 จำนวน แล้วแสดงผลลัพธ์ทางจอภาพ

  การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา (State the problem)
  -การระบุข้อมูลเข้า ได้แก่ จำนวน 10 จำนวน
  -การระบุข้อมูลออก ได้แก่ ค่าเฉลี่ยของจำนวน 10 จำนวน
  การกำหนดวิธีประมวลผล ได้แก่
  1.รับค่า 10 ค่า
  2.นำค่า 10 ค่า มารวมกัน แล้ว หารด้วย 10
  3.แแสดงค่าเฉลี่ยออกทางจอภาพ

  ข้อ 4 หาผลรวมของตัวเลข 1 -100 เฉพาะที่เป็นเลขคู่ แล้วแสดงผลทางเครื่องพิมพ์

  การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา (State the problem)
  -การระบุข้อมูลเข้า ได้แก่ จำนวน 10 จำนวน
  -การระบุข้อมูลออก ได้แก่ ค่าเฉลี่ยของจำนวน 10 จำนวน
  การกำหนดวิธีประมวลผล ได้แก่
  1.รับค่า 10 ค่า
  2.นำค่า 10 ค่า มารวมกัน แล้ว หารด้วย 10
  3.แแสดงค่าเฉลี่ยออกทางจอภาพ

  ข้อ 5 เปลี่ยน พ.ศ ให้เป็น ค.ศ และ จ.ศ โดยให้รับ พ.ศ. ทางแป้นพิมพ์ แล้วแสดงผลทางเครื่องพิมพ์

  การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา (State the problem)
  -การระบุข้อมูลเข้า ได้แก่ จำนวน 10 จำนวน
  -การระบุข้อมูลออก ได้แก่ ค่าเฉลี่ยของจำนวน 10 จำนวน
  การกำหนดวิธีประมวลผล ได้แก่
  1.รับค่า พ.ศ.
  2.เปลี่ยนเป็นค.ศ. เท่ากับ พ.ศ.-543
  3.เปลี่ยนเป็นจ.ศ. เท่ากับ พ.ศ.-1181
  4.เเสดงผลออกทางเครื่องพิมพ์

 15. 4.หาผลรวมของตัวเลข 1-100 เฉพาะที่เป็นเลขคู่ แล้วแสดงผลทางเครื่องพิมพ์
  1. ข้อมูลเข้า ค่าตัวเลขตั้งแต่ 1-100 เฉพาะเลขคู่
  2. ข้อมูลออก ผลรวมของตัวเลข 1-100 เฉพาะเลขคู่
  3.วิธีประมวลผล
  3.1 กำหนด sum = 0, x = 0
  3.2 ตรวจสอบ x <= 100
  3.3 หาผลรวม sum = sum + x
  3.4 เพิ่มค่า x = x + 2
  3.5 ทำซ้ำข้อ 3.3
  4. แสดงผลรวมทางเครื่องพิมพ์

 16. ข้อมูลเข้า คือ ค่าตัวเลขตั้งแต่ 1-100 เฉพาะเลขคู่
  ข้อมูลออก คือ ผลรวมของตัวเลข 1-100 เฉพาะเลขคู่
  วิธีประมวลผล
  1 กำหนด sum=0,i=0
  2 ตรวจสอบ i<100
  3 หาผลรวม i=i+2,
  4.sum=sum+i
  5 ทำซ้ำข้อ 3
  6. แสดงผลรวมทางเครื่องพิมพ์

 17. 4.หาผลรวมของตัวเลข 1-100 เฉพาะที่เป็นเลขคู่ แล้วแสดงผลทางเครื่องพิมพ์
  1. ข้อมูลเข้า ค่าตัวเลขตั้งแต่ 1-100 เฉพาะเลขคู่
  2. ข้อมูลออก ผลรวมของตัวเลข 1-100 เฉพาะเลขคู่
  3.วิธีประมวลผล
  3.1 กำหนด sum = 0, x = 0
  3.2 ตรวจสอบ x <= 100
  3.3 หาผลรวม sum = sum + x
  3.4 เพิ่มค่า x = x + 2
  3.5 ทำซ้ำข้อ 3.3
  4. แสดงผลรวมทางเครื่องพิมพ์

 18. ข้อมูลเข้า คือ ค่าตัวเลขตั้งแต่ 1-100 เฉพาะเลขคู่
  ข้อมูลออก คือ ผลรวมของตัวเลข 1-100 เฉพาะเลขคู่
  วิธีประมวลผล
  1 กำหนด sum=0,i=0
  2 ตรวจสอบ i<100
  3 หาผลรวม i=i+2,
  4.sum=sum+i
  5 ทำซ้ำข้อ 3
  6. แสดงผลรวมทางเครื่องพิมพ์

 19. ข้อ 1 รับคะแนนสอบของนักเรียน 1 คน ทางแป้นพิมพ์ โดยรับคะแนนสอบครั้งที่ 1 , ครั้งที่ 2 , ครั้งที่ 3 หาคะแนนรวม แล้วแสดงผลลัพท์ทางจอภาพ

  การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา (State the problem)
  -การระบุข้อมูลเข้า ได้แก่ คะแนนสอบครั้งที่ 1 , ครั้งที่ 2 , ครั้งที่ 3
  -การระบุข้อมูลออก ได้แก่ ค่าเฉลี่ยของจำนวน 3 จำนวน
  การกำหนดวิธีประมวลผล ได้แก่
  1.รับค่าคะเเนนสอบ 3 จำนวน
  2.นำค่าทั้งหมดมารวมกัน
  3.นำค่าที่ได้จากข้อ 2 มาหารด้วย 3
  4.แแสดงค่าเฉลี่ยออกทางจอภาพ

  ข้อ 2 หาพื้นที่ของสามเหลี่ยม โดยรับ ความสูงและฐาน ทางแป้นพิมพ์ แล้วแสดงผลลัพท์ทางจอภาพ

  การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา (State the problem)
  -การระบุข้อมูลเข้า ได้แก่ ความสูงและความยาวฐาน
  -การระบุข้อมูลออก ได้แก่ ผลลัพธ์ของพื้นที่รูปสามเหลี่ยม
  การกำหนดวิธีประมวลผล ได้แก่
  1.รับค่าความสูงและความยาวฐาน
  2.ประมวลผลโดยสูตร พท.สามเหลี่ยม เท่ากับ 1/2*ฐาน*สูง
  3.แแสดงค่าเฉลี่ยออกทางจอภาพ

  ข้อ 3 หาค่าเฉลี่ยของตัวเลข 10 จำนวน แล้วแสดงผลลัพธ์ทางจอภาพ

  การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา (State the problem)
  -การระบุข้อมูลเข้า ได้แก่ จำนวน 10 จำนวน
  -การระบุข้อมูลออก ได้แก่ ค่าเฉลี่ยของจำนวน 10 จำนวน
  การกำหนดวิธีประมวลผล ได้แก่
  1.รับค่า 10 ค่า
  2.นำค่า 10 ค่า มารวมกัน แล้ว หารด้วย 10
  3.แแสดงค่าเฉลี่ยออกทางจอภาพ

  ข้อ 4 หาผลรวมของตัวเลข 1 -100 เฉพาะที่เป็นเลขคู่ แล้วแสดงผลทางเครื่องพิมพ์

  การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา (State the problem)
  -การระบุข้อมูลเข้า ได้แก่ จำนวน 10 จำนวน
  -การระบุข้อมูลออก ได้แก่ ค่าเฉลี่ยของจำนวน 10 จำนวน
  การกำหนดวิธีประมวลผล ได้แก่
  1.รับค่า 10 ค่า
  2.นำค่า 10 ค่า มารวมกัน แล้ว หารด้วย 10
  3.แแสดงค่าเฉลี่ยออกทางจอภาพ

  ข้อ 5 เปลี่ยน พ.ศ ให้เป็น ค.ศ และ จ.ศ โดยให้รับ พ.ศ. ทางแป้นพิมพ์ แล้วแสดงผลทางเครื่องพิมพ์

  การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา (State the problem)
  -การระบุข้อมูลเข้า ได้แก่ จำนวน 10 จำนวน
  -การระบุข้อมูลออก ได้แก่ ค่าเฉลี่ยของจำนวน 10 จำนวน
  การกำหนดวิธีประมวลผล ได้แก่
  1.รับค่า พ.ศ.
  2.เปลี่ยนเป็นค.ศ. เท่ากับ พ.ศ.-543
  3.เปลี่ยนเป็นจ.ศ. เท่ากับ พ.ศ.-1181
  4.เเสดงผลออกทางเครื่องพิมพ์

 20. ข้อ 5 เปลี่ยน พ.ศ ให้เป็น ค.ศ และ จ.ศ โดยให้รับ พ.ศ. ทางแป้นพิมพ์ แล้วแสดงผลทางเครื่องพิมพ์

  การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา (State the problem)
  -การระบุข้อมูลเข้า ได้แก่ จำนวน 10 จำนวน
  -การระบุข้อมูลออก ได้แก่ ค่าเฉลี่ยของจำนวน 10 จำนวน
  การกำหนดวิธีประมวลผล ได้แก่
  1.รับค่า พ.ศ.
  2.เปลี่ยนเป็นค.ศ. เท่ากับ พ.ศ.-543
  3.เปลี่ยนเป็นจ.ศ. เท่ากับ พ.ศ.-1181
  4.เเสดงผลออกทางเครื่องพิมพ์

 21. ข้อ 5 เปลี่ยน พ.ศ ให้เป็น ค.ศ และ จ.ศ โดยให้รับ พ.ศ. ทางแป้นพิมพ์ แล้วแสดงผลทางเครื่องพิมพ์

  การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา (State the problem)
  -การระบุข้อมูลเข้า ได้แก่ จำนวน 10 จำนวน
  -การระบุข้อมูลออก ได้แก่ ค่าเฉลี่ยของจำนวน 10 จำนวน
  การกำหนดวิธีประมวลผล ได้แก่
  1.รับค่า พ.ศ.
  2.เปลี่ยนเป็นค.ศ. เท่ากับ พ.ศ.-543
  3.เปลี่ยนเป็นจ.ศ. เท่ากับ พ.ศ.-1181
  4.เเสดงผลออกทางเครื่องพิมพ์

 22. ข้อ 5 เปลี่ยน พ.ศ ให้เป็น ค.ศ และ จ.ศ โดยให้รับ พ.ศ. ทางแป้นพิมพ์ แล้วแสดงผลทางเครื่องพิมพ์

  การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา (State the problem)
  -การระบุข้อมูลเข้า ได้แก่ จำนวน 10 จำนวน
  -การระบุข้อมูลออก ได้แก่ ค่าเฉลี่ยของจำนวน 10 จำนวน
  การกำหนดวิธีประมวลผล ได้แก่
  1.รับค่า พ.ศ.
  2.เปลี่ยนเป็นค.ศ. เท่ากับ พ.ศ.-543
  3.เปลี่ยนเป็นจ.ศ. เท่ากับ พ.ศ.-1181
  4.เเสดงผลออกทางเครื่องพิมพ์

 23. 4.หาผลรวมของตัวเลข 1-100 เฉพาะที่เป็นเลขคู่ แล้วแสดงผลทางเครื่องพิมพ์
  1. ข้อมูลเข้า ค่าตัวเลขตั้งแต่ 1-100 เฉพาะเลขคู่
  2. ข้อมูลออก ผลรวมของตัวเลข 1-100 เฉพาะเลขคู่
  3.วิธีประมวลผล
  3.1 กำหนด sum = 0, x = 0
  3.2 ตรวจสอบ x <= 100
  3.3 หาผลรวม sum = sum + x
  3.4 เพิ่มค่า x = x + 2
  3.5 ทำซ้ำข้อ 3.3
  4. แสดงผลรวมทางเครื่องพิมพ์

 24. ข้อ 3 หาค่าเฉลี่ยของตัวเลข 10 จำนวน แล้วแสดงผลลัพธ์ทางจอภาพ

  การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา (State the problem)
  -การระบุข้อมูลเข้า ได้แก่ จำนวน 10 จำนวน
  -การระบุข้อมูลออก ได้แก่ ค่าเฉลี่ยของจำนวน 10 จำนวน
  การกำหนดวิธีประมวลผล ได้แก่
  1.รับค่า 10 ค่า
  2.นำค่า 10 ค่า มารวมกัน แล้ว หารด้วย 10
  3.แแสดงค่าเฉลี่ยออกทางจอภาพ

 25. ข้อ 1 รับคะแนนสอบของนักเรียน 1 คน ทางแป้นพิมพ์ โดยรับคะแนนสอบครั้งที่ 1 , ครั้งที่ 2 , ครั้งที่ 3 หาคะแนนรวม แล้วแสดงผลลัพท์ทางจอภาพ

  การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา (State the problem)
  -การระบุข้อมูลเข้า ได้แก่ คะแนนสอบครั้งที่ 1 , ครั้งที่ 2 , ครั้งที่ 3
  -การระบุข้อมูลออก ได้แก่ ค่าเฉลี่ยของจำนวน 3 จำนวน
  การกำหนดวิธีประมวลผล ได้แก่
  1.รับค่าคะเเนนสอบ 3 จำนวน
  2.นำค่าทั้งหมดมารวมกัน
  3.นำค่าที่ได้จากข้อ 2 มาหารด้วย 3
  4.แแสดงค่าเฉลี่ยออกทางจอภาพ

  ข้อ 2 หาพื้นที่ของสามเหลี่ยม โดยรับ ความสูงและฐาน ทางแป้นพิมพ์ แล้วแสดงผลลัพท์ทางจอภาพ

  การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา (State the problem)
  -การระบุข้อมูลเข้า ได้แก่ ความสูงและความยาวฐาน
  -การระบุข้อมูลออก ได้แก่ ผลลัพธ์ของพื้นที่รูปสามเหลี่ยม
  การกำหนดวิธีประมวลผล ได้แก่
  1.รับค่าความสูงและความยาวฐาน
  2.ประมวลผลโดยสูตร พท.สามเหลี่ยม เท่ากับ 1/2*ฐาน*สูง
  3.แแสดงค่าเฉลี่ยออกทางจอภาพ

  ข้อ 3 หาค่าเฉลี่ยของตัวเลข 10 จำนวน แล้วแสดงผลลัพธ์ทางจอภาพ

  การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา (State the problem)
  -การระบุข้อมูลเข้า ได้แก่ จำนวน 10 จำนวน
  -การระบุข้อมูลออก ได้แก่ ค่าเฉลี่ยของจำนวน 10 จำนวน
  การกำหนดวิธีประมวลผล ได้แก่
  1.รับค่า 10 ค่า
  2.นำค่า 10 ค่า มารวมกัน แล้ว หารด้วย 10
  3.แแสดงค่าเฉลี่ยออกทางจอภาพ

  ข้อ 4 หาผลรวมของตัวเลข 1 -100 เฉพาะที่เป็นเลขคู่ แล้วแสดงผลทางเครื่องพิมพ์

  การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา (State the problem)
  -การระบุข้อมูลเข้า ได้แก่ จำนวน 1-100
  -การระบุข้อมูลออก ได้แก่ ผลรวมของจำนวนคู่ ตั้งเเต่ 1-100
  การกำหนดวิธีประมวลผล ได้แก่
  1.รับค่า 1-100
  2.นำค่า 100/2 จะได้ จำนวนของจำนวนคู่
  3.หาผลรวมของจำนวนคู่
  4.แสดงผลทางเครื่องพิมพ์

  ข้อ 5 เปลี่ยน พ.ศ ให้เป็น ค.ศ และ จ.ศ โดยให้รับ พ.ศ. ทางแป้นพิมพ์ แล้วแสดงผลทางเครื่องพิมพ์

  การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา (State the problem)
  -การระบุข้อมูลเข้า ได้แก่ พ.ศ.
  -การระบุข้อมูลออก ได้แก่ ค.ศ.และ จ.ศ.
  การกำหนดวิธีประมวลผล ได้แก่
  1.รับค่า พ.ศ.
  2.เปลี่ยนเป็นค.ศ. เท่ากับ พ.ศ.-543
  3.เปลี่ยนเป็นจ.ศ. เท่ากับ พ.ศ.-1181
  4.เเสดงผลออกทางเครื่องพิมพ์

 26. ข้อ 1

  #include”stdio.h”
  #include”conio.h”
  main()
  {
  int x,y,z,sum ;
  printf(“input score 1 :”);
  scanf(“%d”,&a);
  printf(“input score 2 :”);
  scanf(“%d”,&b);
  printf(“input score 3 :”);
  scanf(“%d”,&c);
  sum = x + y+ z ;
  printf(“your score is %d “,sum);
  getch();
  }

 27. ข้อ 3 หาค่าเฉลี่ยของตัวเลข 10 จำนวน แล้วแสดงผลลัพธ์ทางจอภาพ

  การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา (State the problem)
  -การระบุข้อมูลเข้า ได้แก่ จำนวน 10 จำนวน
  -การระบุข้อมูลออก ได้แก่ ค่าเฉลี่ยของจำนวน 10 จำนวน
  การกำหนดวิธีประมวลผล ได้แก่
  1.รับค่า 10 ค่า
  2.นำค่า 10 ค่า มารวมกัน แล้ว หารด้วย 10
  3.แแสดงค่าเฉลี่ยออกทางจอภาพ

 28. ข้อ 3 หาค่าเฉลี่ยของตัวเลข 10 จำนวน แล้วแสดงผลลัพธ์ทางจอภาพ

  การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา (State the problem)
  -การระบุข้อมูลเข้า ได้แก่ จำนวน 10 จำนวน
  -การระบุข้อมูลออก ได้แก่ ค่าเฉลี่ยของจำนวน 10 จำนวน
  การกำหนดวิธีประมวลผล ได้แก่
  1.รับค่า 10 ค่า
  2.นำค่า 10 ค่า มารวมกัน แล้ว หารด้วย 10
  3.แแสดงค่าเฉลี่ยออกทางจอภาพ

 29. ข้อ 2

  #include”stdio.h”
  #include”conio.h”
  main()
  {
  float x,y,area ;
  printf(“input hight :”);
  scanf(“%f”,&a);
  printf(“input length:”);
  scanf(“%f”,&b);
  area = 0.5*x*y ;
  printf(“area is %.2f “,area);
  getch();
  }

 30. หาผลรวมของตัวเลข 1-100 เฉพาะที่เป็นเลขคู่ แล้วแสดงผลทางเครื่องพิมพ์
  1. ข้อมูลเข้า ค่าตัวเลขตั้งแต่ 1-100 เฉพาะเลขคู่
  2. ข้อมูลออก ผลรวมของตัวเลข 1-100 เฉพาะเลขคู่
  3.วิธีประมวลผล
  3.1 กำหนด sum = 0, x = 0
  3.2 ตรวจสอบ x <= 100
  3.3 หาผลรวม sum = sum + x
  3.4 เพิ่มค่า x = x + 2
  3.5 ทำซ้ำข้อ 3.3
  4. แสดงผลรวมทางเครื่องพิมพ์

 31. ข้อ 1

  #include”stdio.h”
  #include”conio.h”
  main()
  {
  int x,y,z,sum ;
  printf(“input score 1 :”);
  scanf(“%d”,&a);
  printf(“input score 2 :”);
  scanf(“%d”,&b);
  printf(“input score 3 :”);
  scanf(“%d”,&c);
  sum = x + y+ z ;
  printf(“your score is %d “,sum);
  getch();
  }

 32. ข้อ 1 รับคะแนนสอบของนักเรียน 1 คน ทางแป้นพิมพ์ โดยรับคะแนนสอบครั้งที่ 1 , ครั้งที่ 2 , ครั้งที่ 3 หาคะแนนรวม แล้วแสดงผลลัพท์ทางจอภาพ

  การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา (State the problem)
  -การระบุข้อมูลเข้า ได้แก่ คะแนนสอบครั้งที่ 1 , ครั้งที่ 2 , ครั้งที่ 3
  -การระบุข้อมูลออก ได้แก่ ค่าเฉลี่ยของจำนวน 3 จำนวน
  การกำหนดวิธีประมวลผล ได้แก่
  1.รับค่าคะเเนนสอบ 3 จำนวน
  2.นำค่าทั้งหมดมารวมกัน
  3.นำค่าที่ได้จากข้อ 2 มาหารด้วย 3
  4.แแสดงค่าเฉลี่ยออกทางจอภาพ

  ข้อ 2 หาพื้นที่ของสามเหลี่ยม โดยรับ ความสูงและฐาน ทางแป้นพิมพ์ แล้วแสดงผลลัพท์ทางจอภาพ

  การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา (State the problem)
  -การระบุข้อมูลเข้า ได้แก่ ความสูงและความยาวฐาน
  -การระบุข้อมูลออก ได้แก่ ผลลัพธ์ของพื้นที่รูปสามเหลี่ยม
  การกำหนดวิธีประมวลผล ได้แก่
  1.รับค่าความสูงและความยาวฐาน
  2.ประมวลผลโดยสูตร พท.สามเหลี่ยม เท่ากับ 1/2*ฐาน*สูง
  3.แแสดงค่าเฉลี่ยออกทางจอภาพ

  ข้อ 3 หาค่าเฉลี่ยของตัวเลข 10 จำนวน แล้วแสดงผลลัพธ์ทางจอภาพ

  การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา (State the problem)
  -การระบุข้อมูลเข้า ได้แก่ จำนวน 10 จำนวน
  -การระบุข้อมูลออก ได้แก่ ค่าเฉลี่ยของจำนวน 10 จำนวน
  การกำหนดวิธีประมวลผล ได้แก่
  1.รับค่า 10 ค่า
  2.นำค่า 10 ค่า มารวมกัน แล้ว หารด้วย 10
  3.แแสดงค่าเฉลี่ยออกทางจอภาพ

  ข้อ 4 หาผลรวมของตัวเลข 1 -100 เฉพาะที่เป็นเลขคู่ แล้วแสดงผลทางเครื่องพิมพ์

  การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา (State the problem)
  -การระบุข้อมูลเข้า ได้แก่ จำนวน 10 จำนวน
  -การระบุข้อมูลออก ได้แก่ ค่าเฉลี่ยของจำนวน 10 จำนวน
  การกำหนดวิธีประมวลผล ได้แก่
  1.รับค่า 10 ค่า
  2.นำค่า 10 ค่า มารวมกัน แล้ว หารด้วย 10
  3.แแสดงค่าเฉลี่ยออกทางจอภาพ

  ข้อ 5 เปลี่ยน พ.ศ ให้เป็น ค.ศ และ จ.ศ โดยให้รับ พ.ศ. ทางแป้นพิมพ์ แล้วแสดงผลทางเครื่องพิมพ์

  การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา (State the problem)
  -การระบุข้อมูลเข้า ได้แก่ จำนวน 10 จำนวน
  -การระบุข้อมูลออก ได้แก่ ค่าเฉลี่ยของจำนวน 10 จำนวน
  การกำหนดวิธีประมวลผล ได้แก่
  1.รับค่า พ.ศ.
  2.เปลี่ยนเป็นค.ศ. เท่ากับ พ.ศ.-543
  3.เปลี่ยนเป็นจ.ศ. เท่ากับ พ.ศ.-1181
  4.เเสดงผลออกทางเครื่องพิมพ์

 33. ข้อ 1 รับคะแนนสอบของนักเรียน 1 คน ทางแป้นพิมพ์ โดยรับคะแนนสอบครั้งที่ 1 , ครั้งที่ 2 , ครั้งที่ 3 หาคะแนนรวม แล้วแสดงผลลัพท์ทางจอภาพ

  การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา (State the problem)
  -การระบุข้อมูลเข้า ได้แก่ คะแนนสอบครั้งที่ 1 , ครั้งที่ 2 , ครั้งที่ 3
  -การระบุข้อมูลออก ได้แก่ ค่าเฉลี่ยของจำนวน 3 จำนวน
  การกำหนดวิธีประมวลผล ได้แก่
  1.รับค่าคะเเนนสอบ 3 จำนวน
  2.นำค่าทั้งหมดมารวมกัน
  3.นำค่าที่ได้จากข้อ 2 มาหารด้วย 3
  4.แแสดงค่าเฉลี่ยออกทางจอภาพ

  ข้อ 2 หาพื้นที่ของสามเหลี่ยม โดยรับ ความสูงและฐาน ทางแป้นพิมพ์ แล้วแสดงผลลัพท์ทางจอภาพ

  การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา (State the problem)
  -การระบุข้อมูลเข้า ได้แก่ ความสูงและความยาวฐาน
  -การระบุข้อมูลออก ได้แก่ ผลลัพธ์ของพื้นที่รูปสามเหลี่ยม
  การกำหนดวิธีประมวลผล ได้แก่
  1.รับค่าความสูงและความยาวฐาน
  2.ประมวลผลโดยสูตร พท.สามเหลี่ยม เท่ากับ 1/2*ฐาน*สูง
  3.แแสดงค่าเฉลี่ยออกทางจอภาพ

  ข้อ 3 หาค่าเฉลี่ยของตัวเลข 10 จำนวน แล้วแสดงผลลัพธ์ทางจอภาพ

  การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา (State the problem)
  -การระบุข้อมูลเข้า ได้แก่ จำนวน 10 จำนวน
  -การระบุข้อมูลออก ได้แก่ ค่าเฉลี่ยของจำนวน 10 จำนวน
  การกำหนดวิธีประมวลผล ได้แก่
  1.รับค่า 10 ค่า
  2.นำค่า 10 ค่า มารวมกัน แล้ว หารด้วย 10
  3.แแสดงค่าเฉลี่ยออกทางจอภาพ

  ข้อ 4 หาผลรวมของตัวเลข 1 -100 เฉพาะที่เป็นเลขคู่ แล้วแสดงผลทางเครื่องพิมพ์

  การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา (State the problem)
  -การระบุข้อมูลเข้า ได้แก่ จำนวน 10 จำนวน
  -การระบุข้อมูลออก ได้แก่ ค่าเฉลี่ยของจำนวน 10 จำนวน
  การกำหนดวิธีประมวลผล ได้แก่
  1.รับค่า 10 ค่า
  2.นำค่า 10 ค่า มารวมกัน แล้ว หารด้วย 10
  3.แแสดงค่าเฉลี่ยออกทางจอภาพ

  ข้อ 5 เปลี่ยน พ.ศ ให้เป็น ค.ศ และ จ.ศ โดยให้รับ พ.ศ. ทางแป้นพิมพ์ แล้วแสดงผลทางเครื่องพิมพ์

  การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา (State the problem)
  -การระบุข้อมูลเข้า ได้แก่ จำนวน 10 จำนวน
  -การระบุข้อมูลออก ได้แก่ ค่าเฉลี่ยของจำนวน 10 จำนวน
  การกำหนดวิธีประมวลผล ได้แก่
  1.รับค่า พ.ศ.
  2.เปลี่ยนเป็นค.ศ. เท่ากับ พ.ศ.-543
  3.เปลี่ยนเป็นจ.ศ. เท่ากับ พ.ศ.-1181
  4.เเสดงผลออกทางเครื่องพิมพ์
  ขอบคุณค่ะ

 34. ข้อ 1

  #include”stdio.h”
  #include”conio.h”
  main()
  {
  int x,y,z,sum ;
  printf(“input score 1 :”);
  scanf(“%d”,&a);
  printf(“input score 2 :”);
  scanf(“%d”,&b);
  printf(“input score 3 :”);
  scanf(“%d”,&c);
  sum = x + y+ z ;
  printf(“your score is %d “,sum);
  getch();
  }

 35. -รับข้อมูลเข้า พ.ศ.,ค.ศ,จ.ศ.
  -รับข้อมูลออก ค.ศ-543 ,จ.ศ.-1181
  การกำหนดวิธีประมวลผล ได้แก่
  1.รับค่า พ.ศ.
  2.เปลี่ยนเป็นค.ศ. เท่ากับ พ.ศ.-543
  3.เปลี่ยนเป็นจ.ศ. เท่ากับ พ.ศ.-1181
  4.เเสดงผลออกทางเครื่องพิมพ์

 36. ข้อ 3 หาค่าเฉลี่ยของตัวเลข 10 จำนวน แล้วแสดงผลลัพธ์ทางจอภาพ

  การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา (State the problem)
  -การระบุข้อมูลเข้า ได้แก่ จำนวน 10 จำนวน
  -การระบุข้อมูลออก ได้แก่ ค่าเฉลี่ยของจำนวน 10 จำนวน
  การกำหนดวิธีประมวลผล ได้แก่
  1.รับค่า 10 ค่า
  2.นำค่า 10 ค่า มารวมกัน แล้ว หารด้วย 10
  3.แแสดงค่าเฉลี่ยออกทางจอภาพ

 37. ข้อ 4 หาผลรวมของตัวเลข 1 -100 เฉพาะที่เป็นเลขคู่ แล้วแสดงผลทางเครื่องพิมพ์

  การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา (State the problem)
  -การระบุข้อมูลเข้า ได้แก่ จำนวน 10 จำนวน
  -การระบุข้อมูลออก ได้แก่ ค่าเฉลี่ยของจำนวน 10 จำนวน
  การกำหนดวิธีประมวลผล ได้แก่
  1.รับค่า 10 ค่า
  2.นำค่า 10 ค่า มารวมกัน แล้ว หารด้วย 10
  3.แแสดงค่าเฉลี่ยออกทางจอภาพ

 38. ข้อ 4 หาผลรวมของตัวเลข 1 -100 เฉพาะที่เป็นเลขคู่ แล้วแสดงผลทางเครื่องพิมพ์

  ข้อ 5 เปลี่ยน พ.ศ ให้เป็น ค.ศ และ จ.ศ โดยให้รับ พ.ศ. ทางแป้นพิมพ์ แล้วแสดงผลทางเครื่องพิมพ์

  การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา (State the problem)
  -การระบุข้อมูลเข้า ได้แก่ จำนวน 10 จำนวน
  -การระบุข้อมูลออก ได้แก่ ค่าเฉลี่ยของจำนวน 10 จำนวน
  การกำหนดวิธีประมวลผล ได้แก่
  1.รับค่า พ.ศ.
  2.เปลี่ยนเป็นค.ศ. เท่ากับ พ.ศ.-543
  3.เปลี่ยนเป็นจ.ศ. เท่ากับ พ.ศ.-1181
  4.เเสดงผลออกทางเครื่องพิมพ์

 39. ข้อ 2

  #include”stdio.h”
  #include”conio.h”
  main()
  {
  float x,y,area ;
  printf(“input hight :”);
  scanf(“%f”,&a);
  printf(“input length:”);
  scanf(“%f”,&b);
  area = 0.5*x*y ;
  printf(“area is %.2f “,area);
  getch();
  }

 40. 1.) รับคะแนนสอบของนักเรียน 1 คน ทางแป้นพิมพ์ โดยรับคะแนนสอบครั้งที่ 1 , ครั้งที่ 2 , ครั้งที่ 3 หาคะแนนรวม แล้วแสดงผลลัพท์ทางจอภาพ

  การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา (State the problem)
  -การระบุข้อมูลเข้า ได้แก่ คะแนนสอบครั้งที่ 1 ,คะแนนสอบครั้งที่ 2 ,คะแนนสอบครั้งที่ 3
  -การระบุข้อมูลออก ได้แก่ คะแนนรวม
  -การกำหนดวิธีประมวลผล ได้แก่
  1.รับคะแนนสอบครั้งที่ 1
  2.รับคะแนนสอบครั้งที่ 2
  3.รับคะแนนสอบครั้งที่ 3
  4.นำคะแนนสอบทั้ง 3 ครั้งมารวมกัน
  5.แสดงคะแนนรวมออกทางจอภาพ

  2.) หาพื้นที่ของสามเหลี่ยม โดยรับ ความสูงและฐาน ทางแป้นพิมพ์ แล้วแสดงผลลัพท์ทางจอภาพ
  การวิเคราะห์และการกำหนดรายละเอียดของปัญหา

  1. ข้อมูลเข้า ความสูงของสามเหลี่ยม และความยามฐานของสามเหลี่ยม
  2. ข้อมูลออก พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม
  3. วิธีประมวลผล
  – รับความสูง และความยาวของฐานของรูปสามเหลี่ยม
  -นำความสูง และความยาวฐานแทนในสูตร 1/2*ฐาน*สูง
  4. แสดงพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมทางจอภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s