ค่ายคอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน.เค้าเรียนอะไรกัน


ตามมาดูกันเลยนะกับสมาชิก ม.5/3 ให้พวกเราเข้าไปศึกษาเนื้อหาจากเว็บไซต์ http://www.samsenwit.ac.th/index_files/Posn/com2549/SharFile/sharfile.htm  ว่ามีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้าง (เน้นไปทางคณิตศาสตร์นะ :Math)ให้พวกเราสรุปเนื้อหาโดยละเอียดลงในบล็อก โดยในการทำชิ้นงานนี้ให้พวกเรา “เขียนหน้าใหม่” จะใช้ชื่อว่าอะไรก็ได้ตามใจชอบ เสร็จแล้ว Copy link ของงานชิ้นนี้มาส่งครูได้ท้ายนี้

Advertisements

10 thoughts on “ค่ายคอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน.เค้าเรียนอะไรกัน

 1. ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น
  ทฤษฎีจำนวน เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับจำนวนเต็ม และสมบัติต่าง ๆ ของจำนวนเต็ม ซึ่งสมบัติดังกล่าวมีจำนวนมากมายและลึกซึ้ง แต่ในระดับนี้จะศึกษาเพียงเรื่องการหารลงตัว ขั้นตอนวิธีการหาร ตัวหารร่วมมาก ตัวคูณร่วมน้อย และจำนวนเฉพาะ

  พื้นฐานเรขาคณิตวิเคราะห์และเส้นตรง
  1. ระบบแกนพิกัดฉาก
  ระบบแกนพิกัดฉาก ประกอบด้วยเส้นตรง 2 เส้นหนึ่งอยู่ในแกนแนวนอน เรียกว่าแกน X อีกเส้นหนึ่ง
  อยู่แนวตั้งเรียกว่าแกน Y เส้นตรงทั้ง 2 นี้ ตัดกันเป็นมุมฉาก และเรียกจุดตัดดังกล่าวว่าจุดกำเนิด
  แกน X และแกน Y จะแบ่งนาบออกเป็นสี่ส่วน ในแต่ละส่วนเรียกว่าจตุภาค
  จุดในจตุภาคที่ I จะมีพิกัดแรกและหลังเป็นจำนวนจริงบวกคู่
  จุดในจตุภาคที่ II จะมีพิกัดแรกเป็นจำนวนจริงลบ แต่พิกัดหลังเป็นจำนวนจริงบวก
  จุดในจตุภาคที่ III จะมีพิกัดแรกเป็นจำนวนจรองลบและพิกัดหลังเป็นจำนวนจรองลบ
  จุดในจตุภาคที่ IV จะมีพิกัดแรกเป็นจำนวนจริงบวกและพิกัดหลังเป็นจำนวนจริงลบ

  เซต(Set)
  เซต คือลักษณะนามที่เราใช้เรียกกลุ่มของสิ่งต่าง ๆ เช่นกลุ่มของคน สัตว์ กลุ่มของสิ่งของเป็นต้น และสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ในกลุ่มว่า สมาชิก
  ใช้อักษรในภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่แทนชื่อเซต อักษรในภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็ก ตัวเลข เขียนสมาชิกของเซต เมื่อเรากล่าวถึงเซต จะต้องกล่าวถึงสมาชิกในเซตซึ่งอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ ถ้ามีก็ต้องทราบว่ามีอะไรบ้าง ดังนั้นการเขียนเซตจึงจำแนกได้ 2 แบบ ตามวิธีการเขียนสมาชิก

  ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
  1. ผลคูณคาร์ทีเชียน
  ถ้า A และ B เป็นเซต 2 เซต ผลคูณคาร์ทีเชียนของ A และ B เขียนแทนด้วย AB = {(x,y)xA และ y B}
  จากความหมายข้างต้น AB คือเซตชนิดหนึ่ง โดยสมาชิกในเซตเป็นคู่อันดับ ซึ่งสมาชิกตัวหน้า ของคู่อันดับเป็นสมาชิกของ A ส่วนสมาชิกตัวหลังของคู่อันดับเป็นสมาชิกของ B

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s