ทบทวนบทเรียน Math for Com…


จากที่เราได้เรียนรู้มาบ้างแล้วในห้องเรียนในวันนี้ครูจะให้พวกเราได้ทบทวนก่อนสอบในเรื่องที่เรียนเกี่ยวกับ “ตรรกศาสตร์”  โดยให้พวกเราได้สืบค้นข้อมูลหลังจากนั้นให้พวกเราคิด/หาโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับ “ตรรกศาสตร์” มาให้ได้คนละ 10 ข้อ ใครหาได้แล้วให้ตอบลงท้ายนี้ได้เลย…

ป.ล.งานครั้งนี้ให้นำความรู้ที่ได้จากการสืบค้นข้อมูลไปจัดทำลงในบล็อกของตัวเองด้วย และให้จดบันทึกสั้นๆลงในสมุดด้วย…

Advertisements

9 thoughts on “ทบทวนบทเรียน Math for Com…

 1. โจทย์ตรรกศาสตร์
  1 ถ้าหนุ่มตั้งใจเรียนแล้วเขาจะไม่สอบตกหรือเขาสอบตกแสดงว่าเขาไม่ตั้งใจเรียน
  2 ถ้ารถยนต์ที่หนึ่งโดยสารมาประสบอุบัติเหตุตกเหวลึกแล้วเขาจะไม่มีชีวิตรอดและถ้ารถไม่เเวะป้๊มน้ำมันแล้วเขาจะต้องร้องไห้ และถ้ารถยนต์ค้นนั้นไม่ประสบอุบัติเหตุหรือไม่เเวะป้๊มน้ำมัน แลัวเขาจะตายหรือเขาจะต้องร้องไห้
  3 ถ้าอุ้มเป็นประธานนักเรียนแล้วเขาจะเป็นประธานนักเรียนหรือเป็นเขาใหญ่ประจำโรงเรียน
  4 ถ้าสุดายืนตากฝนเป็นเวลานานแล้วเธอจะไม่สบายและถ้าเธอยืนตากฝนเป็นเวลานานแล้วเธอจะเป็นหวัดก็ต่อเมื่อถ้าสุดายืนตากฝนเป็นเวลานานแล้วเธอจะไม่สบายและจะเป็นหวัด
  5 ถ้าฉันและเธอเป็นแฟนกันแล้วเราจะแต่งงานกันก็ต่อเมื่อถ้าฉันและเธอเป็นแฟนกันแล้ว ถ้าเธอเป็นแฟนกับฉันแล้วเราจะแต่งงานกัน
  6 ถ้าเขาไม่ชอบเล่นกีฬาแล้วเขาจะอ่อนแอ และเขาเล่นกีฬาก็ต่อเมื่อเขาแข็งเเรง ดังนั้นเขาเล่นกีฬาหรือเขาแข็งแรง
  7 ถ้ายิ้มไม่ยิ้มแล้วยิ้มจะไม่สวยและถ้ายิ้มเข้าประกวดนางงามแล้วยิ้มจะต้องชนะเลิศแต่ยิ้มไม่ยิ้มหรือยิ้มเข้าประกวดนางงามแล้วยิ้มไม่สวยหรือยิ้มต้องชนะเลิศ
  8 ถ้าเขาหลอกตัวเองแล้วคนอื่นจะไม่มีทางรู้ได้ว่าเขาหลอกตัวเองแต่เขาไม่ได้หลอกตัวเอง ดังนั้นคนอื่นจะไม่รู้ว่าเขาหลอกตัวเอง
  9 ถ้ากีฬาทำให้เขาแข็งแรงและเป็นที่ต้องตาต้องใจของสาวๆ แล้วกีฬาทำให้แข็งแรง
  10 ถ้าเขาไม่เชื่อมั่นในต้วเองแล้วเขาจะไม่ประสบผลสำเร็จแสดงว่าเขาจะต้องประสบผลสำเร็จ

 2. 1.ถ้าเขาไม่ชอบเล่นกีฬาแล้วเขาจะอ่อนแอและเขาเล่นกีฬาก็ต่อเมื่อเขาแข็งแรง ดังนั้นเขาเล่นกีฬาหรือเขาแข็งแรง
  2.ถ้ายิ้มไม่ยิ้มแล้วยิ้มจะไม่สวย และถ้ายิ้มเข้าประกวดนางงามแล้วยิ้มจะต้องชนะเลิศ แต่ยิ้มไม่ยิ้มแล้วหรือเข้าประกวดนางงามแล้วยิ้มไม่สวยหรือยิ้มต้องชนะเลิศ
  3.ถ้ากีฬาทำให้เขาแข็งแรงและเป็นที่ต้องตาต้องใจของสาวๆ แล้วแสดงว่ากีฬาทำให้เขาแข็งแรง
  4.ถ้าเขาเชื่อมั่นในตัวเองแล้วเขาจะไม่ประสบความสำเร็จแสดงว่าเขาต้องประสบความสำเร็จ
  5.ถ้าประพจน์(~p^ q)→( p V ~q)มีค่าความจริงเป็นเท็จโดยมีประพจน์ย่อยp,q เป็นประพจน์ใดๆข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
  6.ข้อใดถูกต้อง เมื่อ p,qเป็นประพจน์ใดๆ
  7. กำหนดให้ p , q และ r เป็นประพจน์ ประพจน์ ~[(p Λ q)→(~q V r)] สมมูลกับประพจน์ในข้อใดต่อไปนี้
  8.ประพจน์[(A^BV~C]→[( A^~C)VB} สมมูลกันกับประพจน์ในข้อใดต่อไปนี้
  9.ประพจน์คู่ใดต่อไปนี้สมมูลกัน เมื่อ a,b,c,p,q,r เป็นประพจน์ใดๆ
  10.กำหนดให้ aและ b เป็นประพจน์ใดๆแล้วประพจน์ (~a→b)<→(a→b)สมมูลกับประพจน์ใดต่อไปนี้
  .

 3. 1 จงพิจารณา ข้อความต่อไปนี้ เมื่อกำหนดให้ A,B,C เป้นประพจน์ใดๆ
  2 กำหนดให้ a และ b เป็นประพจน์ใดๆ แล้วประพจน์ (~a–> b ) ( a–> B ) สมสูลกับประพจน์ใดต่อไปนี้
  3 ประพจน์คู่ใดต่อไปนี้สมมูลกัน เมื่อ a,b,c,p,q,r เป็นประพจน์ใดๆ
  4 ข้อใดถูกต้องเมื่อ p,q เป็นประพจน์ใดๆ
  5 ประพจน์ [( a ^ b ) v ~c ] –>[( a ^ ~c) v b ] สมมูลกับประพจนืในข้อใดต่อไปนี้
  6 ถ้าเขาไม่ชอบเล่นกีฬาแล้วเขาจะอ่อนแอ และเขาเล่นกีฬาก็ต่อเมื่อเขาแข็งแรง ดังนั้นเขาเล่นกีฬาหรือเขาแข็งแรง
  7 ถ้ายื้มไม่ยื้มแล้วยื้มจะไม่สวย แล้วถ้ายื้มเขาประกวดนางงาม แล้วยื้มจะต้องชนะเลืศ แต่ยื้มไม่ยื้มเขาประกวดนางงาม แล้วยื้มไม่สวยหรือยื้มต้องชนะเลืศ
  8 ถ้าเขาหรอกตัวเองแล้วคนอื่นจะไม่มีทางรู้ได้ว่าเขาหรอกตัวเอง แต้เขาไม่ได้หรอกตัวเอง ดังนั้นคนอื่นจะไม่รู้ว่าเขาหรอกตัวเอง
  9 ถ้ากีฬาทำให้เขาแข้งแรงและเป้นที่ต้องตาต้องใจของสาวๆ แล้วกีฬาทำให้เขาแข็งแรง
  10 ถ้าฉันและเธอเป็นแฟนกัน แล้วเราจะแต่งงานกันก็ต่อเมื่อถ้าฉันเป็นแฟนกับเธอแล้ว ถ้่าเธอเป็นแฟนกับฉัน แล้วเราจะแต่งงานกัน

 4. กำหนดให้ p,q เป็นประพจน์โดย
  pแทน วันนี้อากาศเย็นมาก
  Qแทน วันนี้ฝนตกตอนบ่าย
  จงเขียนประโยคข้อความต่อไปนี้โดยใช้ประพจน์
  PและQ และตัวเชื่อมประพจน์
  1.วันนี้อากาศเย็นมากและฝนตกตอนบ่าย
  2.วันนี้อากาศเย็นมากแต่ไม่มีฝนตกตอนบ่าย
  3.วันนี้อากาศไม่เย็นแต่มีฝนตกตอนบ่าย
  4.วันนี้อากาศไม่เย็นและฝนไม่ตกตอนบ่าย
  5.ฝนตกในตอนบ่ายก็ต่อเมื่ออากาศไม่ร้อน
  กำหนดให้ Q,R เป็นประพจน์โดย
  Qแทน หนูนาตื่นสายตอนเช้า
  Rแทน หนุนานอนดึก
  จงเขียนประโยคข้อความต่อไปนี้โดยใช้ประพจน์
  P,Q และตัวเชื่อมประโยค
  1.หนูนานอนตื่นสายก็ต่อเมื่อหนูนานอนดึก
  2.หนูนานอนดึกแต่หนูนานอนตื่นไม่สาย
  3.หนูนานอนตื่นไม่สายก็ต่อเมื่อหนูนานอนไม่ดึก
  4.หนูนานอนไม่ดึกจนทำให้หนูนานอนตื่นไม่สาย
  5.หนูนานอนไม่ดึกจนทำให้หนูนานอนตื่นไม่สาย

 5. 1. สมชายต้องการแต่งตัวออกจากบ้าน มีเสื้อ 3 สี คือสีขาว เหลือง และสีชมพู มีกางเกง 3สี คือสีขาว ดำ และน้ำเงิน
  จงหาค่า
  1) สมชายมีวิธีใส่เสื้อและกางเกงได้กี่วิธี
  2) สมชายมีวิธีใส่เสื้อและกางเกงได้กี่วิธี โดยที่สีไม่ซ้ำกัน
  2. จากตัวอักษร 6 ตัวในคำ “I LOVE U”
  1) สามารถจัดเรียงลำดับทั้ง 6 ตัว ได้กี่วิธี
  2) สามารถจัดเรียงลำดับเป็นตัวอักษร 4 ตัวได้กี่วิธี
  3) เลือกตัวอักษรมา 4 ตัว (โดยไม่สนลำดับ) ได้กี่วิธี
  3. ชาย 4 คน หญิง 4 คน จัดเรียงบนโต๊ะกลมเดียวกัน
  1) ชาย 4 คน หญิง 4 คน จัดเรียงบนโต๊ะกลมเดียวกัน
  2) จัดให้นั่งในโต๊ะกลม โดยชายสลับหญิงได้กี่วิธี
  3) จัดให้นั่งในโต๊ะกลม โดยชาย 2 คนสลับหญิง 2 คนได้กี่วิธี
  4) จัดให้นั่งในโต๊ะกลม โดยสมชายต้องนั่งติดกับสมหญิงและสมศักดิ์
  4. จากตัวอักษร “PROBABILITY” (คำตอบติดในรูป ! ได้)
  1) สามารถจัดเรียงได้กี่วิธี
  2) สามารถจัดเรียงได้กี่วิธี โดยที่ I อยู่ติดกันหมด
  5. แบ่งเงิน 8 บาท ให้เด็ก 3 คน โดยที่
  1) ทุกคนต้องได้เงินอย่างน้อย 1 บาท ทำได้กี่วิธี
  2) ไม่มีเงื่อนไขให้แต่ละคนต้องได้อย่างน้อย 1 บาท ทำได้กี่วิธี
  6. ในคณะกรรมการนักเรียนจำนวน 10 คน จะมีวิธีเลือกประธาน รองประธานและเลขานุการ ได้กี่วิธี ถ้ากรรมการคน
  หนึ่งไม่สมัครที่จะเป็นประธาน
  7. วิธีในการเขียนจำนวนคู่ที่มีสามหลักจากตัวเลข 0,1,2,3,4,5 โดยที่หลักร้อยและหลักหน่วยเป็นตัวเลขที่แตกต่างกัน
  และมีค่าไม่น้อยกว่า 200 มีจำนวนวิธีเท่ากับข้อใดต่อไปนี้
  1. 72 2. 71 3. 60 4. 59
  8. จงหาวิธีจัดหนังสือ สังคม 3 เล่ม ศีลธรรม 2 เล่ม และพลานามัยอีก 2 เล่ม โดยที่
  1) ไม่มีเงื่อนไข
  2) สังคม 3 เล่มติดกัน
  3) ไม่มีพลานามัยเล่มใดเลยอยู่ไปทางด้านขวาของสังคม
  4) สังคม 3 เล่ม ไม่ติดกันเลย
  9. กำหนดจุด 10 จุด บนแผ่นกระดาษมี 4 จุดอยู่บนเส้นตรงเดียวกัน นอกนั้นไม่มี 3 จุดใดอยู่บนเส้นตรงเดียวกัน
  จำนวนรูปสามเหลี่ยมที่จากการลากเส้นตรงเชื่อมจุดที่กำหนดให้เท่ากับข้อใดต่อไปนี้
  1. 80 2. 106 3. 116 4. 120
  10. จงหาจำนวนวิธีที่ยอดชาย จะแจกของเล่น 9 ชิ้น ให้พี่น้อง 4 คน โดยที่
  1) มีคนหนึ่งได้ 3 ชิ้น อีก 3 คนได้คนละ 2 ชิ้น (จะให้ใครได้ 3 ชิ้นก็ได้)
  2) ยอดชายตั้งใจว่าจะให้น้องคนเล็กได้ 3 ชิ้น นอกนั้นได้คนละ 2 ชิ้น

 6. ข้อ 1. หากรัฐบาลขึ้นราคาน้ำมัน ฉันจะเลิกใช้รถยนต์ ตอนนี้รัฐบาลขึ้นราคาน้ำมัน ดังนั้น
  ก. ตอนนี้ฉันเลิกใช้รถยนต์ ข. ตอนนี้ฉันไม่เลิกใช้รถยนต์
  ค. ตอนนี้ฉันอาจจะเลิกใช้รถยนต์ ง. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้
  ข้อ 2. หากรัฐบาลขึ้นราคาน้ำมัน ฉันจะเลิกใช้รถยนต์ ตอนนี้รัฐบาลไม่ขึ้นราคาน้ำมัน ดังนั้น
  ก. ตอนนี้ฉันเลิกใช้รถยนต์ ข. ตอนนี้ฉันไม่เลิกใช้รถยนต์
  ค. ตอนนี้ฉันอาจจะเลิกใช้รถยนต์ ง. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้
  ข้อ 3. หากรัฐบาลขึ้นราคาน้ำมัน ฉันจะเลิกใช้รถยนต์ ตอนนี้ฉันเลิกใช้รถยนต์ ดังนั้น
  ก. ตอนนี้รัฐบาลขึ้นราคาน้ำมัน ข. ตอนนี้รัฐบาลไม่ขึ้นราคาน้ำมัน
  ค. ตอนนี้รัฐบาลอาจจะขึ้นราคาน้ำมัน ง. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้
  ข้อ 4. หากรัฐบาลขึ้นราคาน้ำมัน ฉันจะเลิกใช้รถยนต์ ตอนนี้ฉันไม่เลิกใช้รถยนต์ ดังนั้น
  ก. ตอนนี้รัฐบาลขึ้นราคาน้ำมัน ข. ตอนนี้รัฐบาลไม่ขึ้นราคาน้ำมัน
  ค. ตอนนี้รัฐบาลอาจจะขึ้นราคาน้ำมัน ง. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้
  ข้อ 5. ถ้าฝนตกแล้วแดดออก แต่วันนี้แดดไม่ออก ดังนั้นสรุปได้ว่า
  ก. วันนี้ฝนไม่ตก ข. วันนี้ฝนตกโดยไม่มีแดด
  ค. วันนี้ฝนอาจจะตก ง. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้
  ข้อ 6. ถ้าฝนตก ฉันจะไม่ไปดูภาพยนตร์ วันนี้ฉันไปดูภาพยนตร์ ดังนั้นสรุปได้ว่า
  ก. วันนี้ฝนตก ข. วันนี้ฝนไม่ตก
  ค. วันนี้ฝนอาจจะไม่ตก ง. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้
  ข้อ 7. ของทุกชนิดมีลักษณะกลมเรียกว่าลูกฟุตบอล ลูกรักบี้ไม่มีลักษณะกลม สรุปได้ว่า
  ก. ลูกรักบี้เป็นลูกฟุตบอลชนิดหนึ่ง ข. ลูกรักบี้ไม่ใช่ลูกฟุตบอล
  ค. ลูกรักบี้เบี้ยว ง. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้
  ข้อ 8. คนจีนทุกคนเป็นคนขยัน นายขาวเป็นคนจีน ดังนั้น
  ก. นายขาวอาจเป็นคนขยัน ข. นายขาวเป็นคนขยัน
  ค. นายขาวจะต้องรวย ง. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้
  ข้อ 9. คนทุกคนถ้าประหยัดแล้วจะรวย วันนี้ฉันรวย ดังนั้นสรุปได้ว่า
  ก. ฉันต้องประหยัด ข. ฉันต้องขยันทำงาน
  ค. ฉันต้องขยันทำงานและประหยัด ง. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้
  ข้อ 10. บอระเพ็ดมีรสขม ยานี้รสไม่ขม ดังนั้น
  ก. ยามีรสจืด ข. ยานี้ไม่ใช่บอระเพ็ด
  ค. ของขมเป็นยา ง. ยังสรุปแน่นอนไม่ได้

 7. ข้อ 1. หากรัฐบาลขึ้นราคาน้ำมัน ฉันจะเลิกใช้รถยนต์ ตอนนี้รัฐบาลขึ้นราคาน้ำมัน ดังนั้น
  ข้อ 2. หากรัฐบาลขึ้นราคาน้ำมัน ฉันจะเลิกใช้รถยนต์ ตอนนี้รัฐบาลไม่ขึ้นราคาน้ำมัน ดังนั้น
  ข้อ 3. หากรัฐบาลขึ้นราคาน้ำมัน ฉันจะเลิกใช้รถยนต์ ตอนนี้ฉันเลิกใช้รถยนต์ ดังนั้น
  ข้อ 4. หากรัฐบาลขึ้นราคาน้ำมัน ฉันจะเลิกใช้รถยนต์ ตอนนี้ฉันไม่เลิกใช้รถยนต์ ดังนั้น
  ข้อ 5. ถ้าฝนตกแล้วแดดออก แต่วันนี้แดดไม่ออก ดังนั้นสรุปได้ว่า
  ข้อ 6. ถ้าฝนตก ฉันจะไม่ไปดูภาพยนตร์ วันนี้ฉันไปดูภาพยนตร์ ดังนั้นสรุปได้ว่า
  ข้อ 7. ของทุกชนิดมีลักษณะกลมเรียกว่าลูกฟุตบอล ลูกรักบี้ไม่มีลักษณะกลม สรุปได้ว่า
  ข้อ 8. คนจีนทุกคนเป็นคนขยัน นายขาวเป็นคนจีน ดังนั้น
  ข้อ 9. คนทุกคนถ้าประหยัดแล้วจะรวย วันนี้ฉันรวย ดังนั้นสรุปได้ว่า
  ข้อ 10. บอระเพ็ดมีรสขม ยานี้รสไม่ขม ดังนั้น

 8. 1.~p->(q->(rvp) กับ pv(~q)vr สมมูลกันหรือไม่
  2.(pvq)->r สัจนิรันดร์หรือข้อขัดแย้ง
  3.ประพจน์ {p/(r/~r)}v{r/(qv~q)} มีค่าความจริงตรงกับประพจน์ในข้อใด
  4.นาย A เป็นคนพูดจริงเสมอ
  นาย B พูดเท็จเสมอ
  นาย C พูดจริงบ้างเท็จบ้าง
  5.คนที่ 1 ชาวเรือไม่ได้ยิน
  คนที่ 2 เขากล่าวว่าเขาเป็นชาวมูมูและข้าพเจ้าเป็นชาวมูมูเช่นเดียวกันกับเขา
  คนที่ 3 ชี้ไปที่คนแรกนั่นไม่ใช่ความจริงเขาเป็นชาวเมาเมาข้าพเจ้าซิเป็นชาวมูมู
  6.[~(~p→(q⋀r))⋀(~r→q)]→(p⋁r)
  7. ประโยคใดไม่เป็นประพจน์
  ก.5 > 10
  ข.ดอกแก้วมีเงิน 150 บาท
  ค วันนี้ฝนตก
  งจังหวัดเพชรบุรีอยู่ติดทะเลหรือไม่
  จ.มุมภายในรูปสามเหลี่ยมรวมกันได้ 180 องศา
  8.จากประพจน์ ~ p v q มีค่าความจริงที่ปรากฏผลในตารางเป็นจริงและเท็จกี่กรณี
  ก.เป็นจริง 1 กรณี เป็นเท็จ 3 กรณี
  ข.เป็นจริง 2 กรณี เป็นเท็จ 2 กรณี
  ค เป็นจริง 3 กรณี เป็นเท็จ 1 กรณี
  งเป็นจริง 4 กรณี
  จ.เป็นเท็จ 4 กรณี
  9.ประพจน์ p -> q กับ ~ p v q สัมพันธ์กันอย่างไร
  ก.สมมูลกัน
  ข.ข้อขัดแย้ง
  ค.สัจนิรันดร์
  ง.นิเสธกัน
  จ.เป็นเหตุเป็นผลกัน
  10.ประพจน์ P -> (p v q) มีค่าความจริงตรงกับข้อใด
  ก. สมมูลกัน
  ข.ข้อขัดแย้ง
  ค.สัจนิรันดร์
  ง.นิเสธกัน
  จ.ไม่สมมูลกัน

 9. 1. ประพจน์ หมายถึง
  ตอบ ประโยคที่มีค่าความจริง เป็นจริงหรือเท็จอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
  2. ประพจน์ที่สมมูลกันหมายถึง
  ตอบ ประพจน์ที่มีค่าความจริงเหมือนกันทุกกรณี
  3. สัจนิรันดร์ หมายถึง
  ตอบ ประพจน์ที่มีค่าความจริงเป็นคริงทุกกรณี
  4. ประโยคเปิด หมายถึง
  ตอบ ประโยคบอกเล่าหรือปฏิเสธที่มีตัวแปร โดยเมื่อแทนค่าตัวแปรด้วนสมาชิกในเอกภพสัมพัทธ์ประโยคเปิดจะกลายเป็นประพจน์
  5. การแจกแจงค่าความใช้สัญลักษณ์อะไรบ้าง
  ตอบ ใช้สัญลักษณ์ จริง (T) และ สัญลักษณ์ เท็จ (F)
  6. การเชื่อมประพจน์มีตัวเชื่อมกี่ตัว
  ตอบ มี 5 ตัว
  7. ถ้าค่าความจริงของประพจน์ย่อยขัดแย้งกันจะเกิดอะไรขึ้น
  ตอบ เป็นสัจนิรันดร์
  8. ถ้าค่าความจริงของประพจน์ของประพจน์ย่อยไม่ขัดแย้งกันจะเกิดอะไรขึ้น
  ตอบ ไม่เป็นสัจนิรันดร์
  9. ประโยคที่เป็นประพจน์จะมีลักษณะเป็นอย่างไร
  ตอบ ประโยคบอกเล่าหรือประโยคปฏิเสธ
  10. ประโยคที่ไม่เป็นประพจน์จะมีลักษณะอย่างไร
  ตอบ ประโยคคำถาม,คำสั่ง,ขอร้อง และอุทาน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s