รู้จักกับตัวดำเนินการในภาษาซี


ให้พวกเราได้ศึกษาเกี่ยวกับ “ข้อมูลพื้นฐานและตัวดำเนินการ” ได้แก่ คำสงวน การตั้งชื่อ ตัวแปร ชนิดข้อมูล ค่าคงตัวและค่าคงที่ การรับข้อมูลนำเข้า ตัวดำเนินการคำนวณ และนิพจน์ ในภาษาซี โดยจัดทำลงในบล็อกของตนเอง (บล็อกส่วนตัวไม่ใช่บล็อกกลุ่มนะ)  จากนั้นให้ยกตัวอย่างโจทย์ที่เกี่ยวกับตัวอย่างของการใช้งาน “ข้อมูลพื้นฐานและตัวดำเนินการ” มาอย่างน้อย 2 ตัวอย่าง ซึ่งในการทำงานในครั้งนี้ให้พวกเรา “เขียนเรื่องใหม่” โดยสามารถที่จัดทำเป็นเรื่องๆ ได้ …

จากนั้นให้พวกเราช่วยกันดูโปรแกรมต่อไปนี้ ว่าเป็นโปรแกรมทำอะไร (สามารถใช้โปรแกรม Dev-C++ ในการทดลองเขียนโปรแกรมได้) จากนั้นดูว่ามีการเรียกใช้ตัวแปร ชนิดข้อมูล ค่าคงตัว ค่าคงที่ ตัวดำเนินการคำนวณ และนิพจน์หรือไม่  อย่างไร อธิบาย (อันนี้ทำลงในสมุดนะจ๊ะและตอบท้ายเรื่องนี้ด้วยจ้า)

#include “stdio.h”
#include “conio.h”
main()
{
int x,y;
printf(“Input Unit :”);
scanf(“%d”,&x);
if(x<=10)
{
printf(“You Don’t Pay”);
}else if(x>10 && x<=20)
{

y=x*5;
printf(“You Pay %d baht”,y);
}
else if(x>20 && x<=40)
{

y=(10*5)+((x-20)*7);
printf(“You Pay %d baht”,y);
}else if(x>40 && x<=100)
{
y=(10*5)+((x-20)*7)+((x-40)*10);
printf(“You Pay %d baht”,y);
}else{
y=(10*5)+((x-20)*7)+((x-40)*10)+((x-100)*15);
printf(“You Pay %d baht”,y);
}
getch();
}

จากโปรแกรมถ้าหากเรา Compile และ Run  ผ่านแล้วจะได้ดังรูป

เมื่อกรอกตัวเลข  23  จะขึ้น
You Pay 71 baht

Advertisements

14 thoughts on “รู้จักกับตัวดำเนินการในภาษาซี

 1. ตัวแปร คือ x,y ชนิดข้อมูล คือ integer
  ตัวดำเนินการคำนวณ คือ x10 && x20 && x40 && x<=100)

  นิพจน์ คือ y=(10*5)+((x-20)*7),y=(10*5)+((x-20)*7)+((x-40)*10),
  y=(10*5)+((x-20)*7)+((x-40)*10)+((x-100)*15)

  ค่าคงที่ คือ #include “stdio.h”
  #include “conio.h”
  ปลื้มจิต&ธาราทิพย์

 2. ชนิดข้อมูลคือ integer
  รับข้อมูลเข้าคือprintf(“Input Unit :”);
  x คือ ตัวเเปร
  yคือ ตัวแปร
  ประกาศตัวแปร คือ scanf(“%d”,&x)
  นิพจน์ คือ การนำเอาตัวแปร ชนิดข้อมูล ค่าคงตัวและค่าคงที่จึงเรียกว่า นิพจน์ครับคุณครู

 3. ตัวแปร x,yคือ ข้อมูลชนิดจำนวนเต็ม (Integer)
  นิพจน์คือ การนำเอาตัวแปร ชนิดข้อมูล ค่าคงตัวและค่าคงที่
  รับข้อมูล คือ printf
  ประกาศตัวแปร คือ scanf(“%d”,&x)

 4. จากโปรแกรมข้างต้น ตัวแปร คือ xและy คำสั่งการรับข้อมูลเข้า คือ scanf int คือ สร้างตัวแปรเพื่อเก็บข้อมูล เป็นข้อมูลชนิด integern ,มีตัวดำเนินการคือ + – * / นิพจน์ คือ ข้อความที่เขียนในรูปสัญลักษณ์ ค่าคงตัว คือ

 5. ตัวแปรคือx,y ชนิดข้อมูลคือ integer นิพจน์การนำตัวแปร ชนิดข้อมูล ค่าคงตัวและค่า หรือการดำเนินการมาประกอบกัน คือ สัญลักษณต่างๆได้แก่ #,”_”,.,( ),%,{,},,*,_,+,;, , =

 6. ตัวแปร คือ x,y ชนิดข้อมูล คือ( integer)
  ตัวดำเนินการคำนวณ คือ x10 && x20 && x40 && x<=100)

  นิพจน์ คือ y=(10*5)+((x-20)*7),y=(10*5)+((x-20)*7)+((x-40)*10),
  y=(10*5)+((x-20)*7)+((x-40)*10)+((x-100)*15)การนำเอาตัวแปร ชนิดข้อมูล ค่าคงตัวและค่าคงที่จึงเรียกว่า นิพจน์

  ค่าคงที่ คือ #include “stdio.h”
  #include “conio.h”ตัวแปร คือ x,y ชนิดข้อมูล คือ integer
  ตัวดำเนินการคำนวณ คือ x10 && x20 && x40 && x<=100)

 7. ตัวแปร :x,yตัวแปรชนิดจำนวนเต็ม(integer)
  รับข้อมูลคือ printf
  ค่าคงที่:inciude,#inciud
  ตัวดำเนินการมีการ x10 && x20 && x40 && x<=100)
  นิพจน์ y=(10*5)+((x-20)*7
  น.สสุชาดา ชุมภู่

 8. จากโปรแกรมข้างต้น ตัวแปร คือ xและy คำสั่งการรับข้อมูลเข้า คือ scanf int คือ สร้างตัวแปรเพื่อเก็บข้อมูล เป็นข้อมูลชนิด integern , ตัวแปร คือ x,y ชนิดข้อมูล คือ integer
  ตัวดำเนินการคำนวณ คือ x10 && x20 && x40 && x<=100)

  นิพจน์ คือ y=(10*5)+((x-20)*7),y=(10*5)+((x-20)*7)+((x-40)*10),
  y=(10*5)+((x-20)*7)+((x-40)*10)+((x-100)*15)

  ตัวแปร ,yตัวแปรชนิดจำนวนเต็ม(integer)

  ค่าคงที่:inciude,#inciud
  ตัวดำเนินการมีการ x10 && x20 && x40 && x<=100)

  #include “conio.h”

  เบญจมาศ /กัลยา

 9. จากโปรแกรมข้างต้น ตัวแปร คือ x,y
  ชนิดข้อมูล คือ integer
  ค่าคงตัว ค่าคงที่ คือ 10, 20, 40, 5, 100, และ y
  ตัวดำเนินการคำนวณ คือ +, -, *, , &&, =, %
  และนิพจน์ คือ x 10&&x20&&x40&&x<=100, y=(10*5)+((x-20*7)+((x-40)*10), y=(10*5)+((x-20*7)+((x-40)*10)+((x-100)*15)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s