อะไรคือโปรแกรมประมวลคำ


คำชี้แจง  ให้พวกเราช่วยกันตอบคำถามหลังจากการเรียนรู้ โดยจากภาพจะมีหมายเลข 1 ถึง 5  ให้พวกเราอธิบายว่าทั้ง 5 หมายเลข ใช้ทำอะไร และคำถามสุดท้ายที่ครูอยากรู้นั่นก็คือ “โปรแกรมประมวลคำ” คือโปรแกรมอะไร และพวกเราคิดว่าโปรแกรมนี้ใช้ทำอะไร

Advertisements

31 thoughts on “อะไรคือโปรแกรมประมวลคำ

 1. โปรแกรมประมวลคำ/ประมวลผล
  1.หน้ากระดาษสำหรับพิมพ์ประมวลคำประ
  ประมวลผลสำหรับพิมพ์ต่างๆ
  2.เป็นตัวสำหรับเลื่อนตัวหนังสือไปด้านซ้ายขวา
  และเป็นโปรแกรมเสริมสำหรับพิมพ์
  3.เป็นตัวเลือกตัวหนังสือต่างๆ
  4.สำหรับทำเน้นตัวหนังสือและทำให้ตัวหนังสือเอียง
  5.เป็นตัวเลือกเมนูหรือปุ่มหลัดต่างๆ

 2. 1.ใช้สำหรับพิมพ์ข้อมูลต่างๆที่ต้องการ
  2.ใช้สำหรับเลื่อนตัวอักษรไปทางขวา
  3. ใช้สำหรับเปลี่ยนตัวอักษร
  4. ใช้สำหรับเปลี่ยนตัวอักษรให้เอียงไปทางขวา
  5. ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลหรือผลงานต่างๆ

 3. 1.หน้ากระดาษใช้สำหรับพิมพ์งานต่างๆ
  2.ใช้สำหรับร่างเส้นบรรทัดหรือปรับเปลี่ยนเส้นบรรทัด
  3.ใช้ปรับเปลี่ยนตัวหนังสือให้เอียงหรือตรง
  4.ใช้สำหรับเน้นตัวอักษรและตกแต่งตัวอักษร
  5.ใช้สำหรับเปิดหาข้อมูลต่างๆ

 4. 1 ใช้พิมพ์ข้อมูลต่างๆ
  2 ใช้ชิดซ้ายชิดขวา กึ่งกลาง
  3 ใช้ทำตัวเข้ม ตัวหนา
  4 พวกเส้นต่างๆ ใช้พิมพ์ข้อความต่างๆ
  5 โปกรมในการในเลือกข้อมูลที่ต้องการ

 5. โปรแกรมประมวลคำ/ประมวลผล
  1.หน้ากระดาษพิมพ์งานต่างๆ
  2.ปรับแต่งตัวอักษรผสมสีต่างๆเปลี่ยนให้อยู่ซ้าย
  ขวา
  3.ปรับเปลี่ยนตัวหน้งสือ
  4.เป็นตัวสีอักษรขีดเส้นไต้ทำตัวอักษรหนาขึ้นและ ขยายตัวหนังสือ
  5.เป็นตัวเลือกเมนู

 6. 1 ใช้พิมพ์ข้อมูลต่างๆ บนกระดาษ 2ชิดซ้าย ชิดขวา กึ่งกลาง ย่อความ ขยายความ เลือกตำแหน่งบนหน้ากระดาษ3 ใช้ตัวเข้ม ตัวหนา ตัวบาง ดัดแปลงตัวหนังสือ 4 พวกเส้นต่างๆใช้พิมพ์ข้อความต่างๆ 5โปรแกรมในการเลือกเครื่องมือที่เราต้องการใช้ในโปรแกรมต่างๆ

 7. 1.ไว้จดบันทึกหรือทำรายงานและพิมพ์งานต่างๆ 2. คือเครื่อนย้ายตัาหนังสือไปทาง ช้าย ขวา
  3.ทำไห้ตัวหนังสือมีหลายรูปแบบเลือกได้ตามใจชอบ 4. ทำไห้ตัวหนังสือเอียงไปทางช้าย ขวา
  5. โปรแกรมบันทึกข้อมูลต่างๆ

 8. 1. ใช้สำหรับพิมพ์ข้อมูลต่างๆ
  2. ใช้สำหรับทำเส้นบรรทัด
  3. ใช้สำหรับปรับเปลี่ยนตัวอักษร
  4. ใช้สำหรับทำตัวอักษรให้มีสีสัน
  5. ใช้สำหรับจัดเก็บข้อมูลหรืองานที่เราทำ

 9. 1 กระดาษใช้พิมพ์คำประมวลคำและคำประมวลผล
  2ใช้ผสมสีต่างๆชิดว้ายชิดขวาและใช้เลียบเรียงให้เป็นบรรทัดตรงกัน
  3ใช้เป็นตัวหนังสือเอียงหรือตรง
  4ทำให้ตัวหนังสือเป็นเส้นเล็กและเส้นใหญ่หรือเส้นบัก
  5ใช้สำหรับพาวเวอร์พ้อยร์หรือใช้สำหรับชนิดต่างๆ

 10. 1.คือ มีไว้จดบันทึกตัวอักษรต่างๆและทําโครงงานต่างๆ 2.เครื่องย้ายตัวอักษรต่างๆไปทิศทางอื่นๆ

  3.ทําให้ตัวหนังสือมีหลายแบบ 4.คือทําให้ตัวอักษรโยกย้ายไปมา 5.โปรแกรมบันทึก

 11. 1.ใช้พิมพ์ตัวอักษรหรือทำตามที่บอกได้
  2.ใช้เลือกในการทำงานได้อย่างที่จะทำตามต้องการ
  3.ใช้ในการเลือกตัวหนังสืออย่างที่ต้องการจะทำอะไรก็ได้
  4.ใช้ในการทำงานอย่างที่ต้องการจะทำในการต้องทำ
  5.โปรแกรมนี้ใช้สำหรับเลือกโปรแกรมที่ต้องการจะทำ

 12. 1.บันทึกข้อมูล 2.เลือกตำเเหน่งบนหน้ากระดาษ 3.ปรับเปลี่ยนตัวอักษร 4.เน้นตัวอักษร 5.เป็นตัวเลือกเมนู

 13. 1. ใช้ในการพิมพ์ตัวอักษรต่างๆ ที่ครูมอบหมายให้ 2.ใช้สำหรับเลื่อนตัวอักษรไปทางขวา
  3.ใช้สำหรับขยายตัวอักษรให้ใหญ่ขึ้น 4.ใช้ในการจะเพิ่มสี 5.ปุ่มใช้ในการค้นหาข้อมูลต่างๆ
  ที่่ครูมอบหมายให้ทำหรือพิมพ์

 14. 1.กระดาษใช้สำหรับพิมพ์คำประมวลคำประมวลผล
  2.ใช้ประสมสีต่างๆชิดซ้ายชิดขวากึ่งกลางเเละใช้เรียบเรียงเป็นบรรทัดตรงกัน
  3.ใช้เป็นตัวหนังสือตรงหรือเอียงก็ได้
  4.ทำให้ตัวหนังสือเป็นเส้นใหญ่เเละเส้นเล็กหรือหยักก็ได้
  5.ใช้เข้าเพาเวอร์พล้อยเเละบันทึกข้อมูลต่างๆ

 15. 1.ใช้พิมพ์ตัวอักษรหรือทำตามที่บอกได้
  2.ใช้เลือกในการทำงานได้อย่างที่จะทำตามต้องการ
  3.ใช้ในการเลือกตัวหนังสืออย่างที่ต้องการจะทำอะไรก็ได้
  4.ใช้ในการทำงานอย่างที่ต้องการจะทำในการต้องทำ
  5.โปรแกรมนี้ใช้สำหรับเลือกโปรแกรมที่ต้องการจะทำ

 16. 1.กระดาษใช้พิมพ์รายงานต่างๆ
  2.ใช้เปลียนตัวหนังสือ
  3.เปลียนระดับตัวหนังสือ
  4.ทำให้ตัวหนังใหญ่หรือเล็ก
  5.

 17. 1….ใช้สำหรับในการพิมพ์ และ บันทึกข้อมูลต่างๆ
  2 ใช้สำหรับการเลือกตำแหน่งบนหน้ากระดาษ ย่อหน้า
  3 ตัวเข็ม ตัวหนา ตัวบาง
  4 ขีดเส้นใต้ ลักษณะต่าง ๆ ตัวเอียง
  5 .ใช้สำหรับการก๊อปปี้
  โปรแกรมประมวณคำ คือ โปรแกรมที่ใช้ประมวณคำ

 18. 1.คือมีไว้จดบันทึกอักษรต่างๆไปทิศทางและทําโครงงาน 2.เครื่่องย้ายตัวอักษร 3. ทําให้ตัวหนังสือใหญ่ขึ้น
  4.คือทําให้ตัวอักษรโยกย้าย 5.โปรแกรมบันทึก

 19. 1.ใช้พิมพ์ข้อมูลและทำรายงาน 2.ใช้ในการพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ที่ทำรายงานต่างๆ 3.ใช้ในพิมพ์อักษรต่าง
  4.ใช้ในการทำเอกสารต่างๆ 5.การค้นหาข้อมูลต่างๆ

 20. 1. ใช้ในการพิมพ์ตัวอักษรต่างๆ ที่ครูมอบหมายให้ 2.ใช้สำหรับเลื่อนตัวอักษรไปทางขวา
  3.ใช้สำหรับขยายตัวอักษรให้ใหญ่ขึ้น 4.ใช้ในการจะเพิ่มสี 5.ปุ่มใช้ในการค้นหาข้อมูลต่างๆ

 21. 1….ใช้สำหรับในการพิมพ์ และ บันทึกข้อมูลต่างๆ
  2 ใช้สำหรับการเลือกตำแหน่งบนหน้ากระดาษ ย่อหน้า
  3 ตัวเข็ม ตัวหนา ตัวบาง
  4 ขีดเส้นใต้ ลักษณะต่าง ๆ ตัวเอียง
  5 .ใช้สำหรับการก๊อปปี้
  โปรแกรมประมวณคำ คือ โปรแกรมที่ประมวณคำให้ถูกต้อง

 22. 1.ใช้พิมพ์ข้อมูล และทำรายงาน
  2.ใช้ในการพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ที่ทำรายงานต่างๆ
  3.ใช้ในพิมพ์อักษรต่าง
  4.ใช้ในการทำเอกสารต่างๆ
  5.การค้นหาข้อมูลต่างๆทีครูให้ทำ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s