ทำแบบทดสอบก่อนเรียนกันก่อนนะ


ให้พวกเรา (ม.6/1) ทำแบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อดูว่าสิ่งที่พวกเราเรียนมาในภาคเรียนที่แล้ว รู้มาแค่ไหน เพื่อที่ครูจะได้ต่อยอดความรู้ให้พวกเราเพิ่มขึ้นอีก ถ้าพร้อมแล้วก็ทำแบบทดสอบก่อนเรียนได้เลยนะ (หลังจากที่พวกเราทำแบบทดสอบเสร็จแล้วให้ทำลงในสมุดด้วยนะ) …. จากนั้นให้พวกเราสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ “ภาษาคอมพิวเตอร์” และยกตัวอย่างมาด้วย (ตอบลงในไซต์นี้เลยและบันทึกลงในสมุดด้วย)…

ป.ล.ถ้าเวลายังเหลือให้พวกเราสมัครขอใช้บล็อกไว้ด้วย (WordPress)

Advertisements

21 thoughts on “ทำแบบทดสอบก่อนเรียนกันก่อนนะ

 1. ภาษาคอมพิวเตอรืคือComputer Languages) คือ ภาษาที่ใช้ในการติดต่อกับคอมพิวเตอร์ โดยถูกนำมาเขียนเป็นชุดคำสั่ง (Program)ให้เครื่องทำงานตามคำสั่งของภาษานั้นมีหลายภาษา ซึ่งแต่ละภาษาจะมีกฎเกณฑ์และวิธีการเขียนโปรแกรมแตกต่างกัน ภาษาคอมพิวเตอร์แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ
  1. ภาษาระดับต่ำ (Low Level Language) 2. ภาษาระดับสูง (High Level Language)
  3

 2. ภาษาคอมพิวเตอร์คืออะไร (Computer Languages) คือ ภาษาที่ใช้ในการติดต่อกับคอมพิวเตอร์ โดยถูกนำมาเขียนเป็นชุดคำสั่ง (Program)ให้เครื่องทำงานตามคำสั่งของภาษานั้นมีหลายภาษา ซึ่งแต่ละภาษาจะมีกฎเกณฑ์และวิธีการเขียนโปรแกรมแตกต่างกัน ภาษาคอมพิวเตอร์แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ
  1. ภาษาระดับต่ำ (Low Level Language)
  2. ภาษาระดับสูง (High Level Language)

 3. Computer Languages คือ ภาษาที่ใช้ในการติดต่อกับคอมพิวเตอร์ โดยถูกนำมาเขียนเป็นชุดคำสั่ง (Program)ให้เครื่องทำงานตามคำสั่งของภาษานั้นมีหลายภาษา ซึ่งแต่ละภาษาจะมีกฎเกณฑ์และวิธีการเขียนโปรแกรมแตกต่างกัน ภาษาคอมพิวเตอร์แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ
  1. ภาษาระดับต่ำ (Low Level Language)
  2. ภาษาระดับสูง (High Level Language)

 4. Computer Languages) คือ ภาษาที่ใช้ในการติดต่อกับคอมพิวเตอร์ โดยถูกนำมาเขียนเป็นชุดคำสั่ง (Program)ให้เครื่องทำงานตามคำสั่งของภาษานั้นมีหลายภาษา ซึ่งแต่ละภาษาจะมีกฎเกณฑ์และวิธีการเขียนโปรแกรมแตกต่างกัน ภาษาคอมพิวเตอร์แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ
  1. ภาษาระดับต่ำ (Low Level Language) 2. ภาษาระดับสูง (High Level Language)
  3
  นายอบ
  13 ก.ค. 2552, 23:41:45 แจ้งการละเมิด ภาษาคอมพิวเตอร์คือ ชุดตัวเลข 0 กับ 1 เป็นรูปแบบของดิจิตอล ที่เครื่องจะอ่านแล้วเข้าใจ
  โดยเลขหนึ่งตัวเรียกว่า bit มีค่าแค่ 0 หรือ 1
  หลาย ๆ bit รวมกัน เรียกว่า Byte ประกอบด้วย bit 8 bit

  ตามความเข้าใจของผมน่ะครับไม่มีอ้างอิง ตอบ
  นอกจากนี้คุณอาจสนใจ พีเพิลแวร์คืออะไร
  2 คำตอบ มีการดู 11866 ครั้ง
  …….คิดว่าภาษาอะไรพูดยากที่สุด…..
  12 คำตอบ มีการดู 1534 ครั้ง
  ตัวอักษรในภาษารัสเซีย
  4 คำตอบ มีการดู 5341 ครั้ง

 5. ภาษาคอมพิวเตอร์ หมายถึง ภาษาใดๆ ที่ผู้ใช้งานใช้สื่อสารกับคอมพิวเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์ด้วยกัน แล้วคอมพิวเตอร์สามารถทำงานตามคำสั่งนั้นได้ คำนี้มักใช้เรียกแทนภาษาโปรแกรม แต่ความเป็นจริงภาษาโปรแกรมคือส่วนหนึ่งของภาษาคอมพิวเตอร์เท่านั้น และมีภาษาอื่นๆ ที่เป็นภาษาคอมพิวเตอร์เช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น HTML เป็นทั้งภาษามาร์กอัปและภาษาคอมพิวเตอร์ด้วย แม้ว่ามันจะไม่ใช่ภาษาโปรแกรม หรือภาษาเครื่องนั้นก็นับเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ ซึ่งโดยทางเทคนิคสามารถใช้ในการเขียนโปรแกรมได้ แต่ก็ไม่จัดว่าเป็นภาษาโปรแกรม

 6. คอมพิวเตอร์ยุคที่ 5 (Fifth Generation )
  คอมพิวเตอร์ยุคที่ห้า เป็นคอมพิวเตอร์ที่มนุษย์พยายามนำมาเพื่อช่วยในการตัดสินใจและแก้ปัญหาให้ดียิ่งขึ้น โดยจะมีการเก็บความรอบรู้ต่าง ๆ เข้าไว้ในเครื่อง สามารถเรียกค้นและดึงความรู้ที่สะสมไว้มาใช้งานให้เป็นประโยชน์ คอมพิวเตอร์ยุคนี้เป็นผลจากวิชาการด้านปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) ประเทศต่างๆ ทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และประเทศในทวีปยุโรปกำลังสนใจค้นคว้าและพัฒนาทางด้านนี้กันอย่างจริงจัง

  หลายคนคิดว่าในปัจจุบันคอมพิวเตอร์ ได้ก้าวสู่ยุดที่ห้าแล้ว กล่าวคือตังแต่ปี พ.ศ. 2526 เป็นต้นมา
  มีการคิดประดิษฐ์ให้คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจภาษามนุษย์ได้เลย มีการคิดทำเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network ) ทำให้เครื่องหลายเครื่องทำงานร่วมกันได้ มีการทำคอมพิวเตอร์ให้สามารถเก็บข้อมูลได้ทุกชนิด ชิพจะมีขนาดเล็กลง ขณะเดียวกันมีวงจรผนึกแน่นขึ้นมากด้วย ในปัจจุบันสามารถเพิ่มไดถึง 250,000 วงจรในชิพเล็ก ๆ ขนาด ¼ นิ้ว ในอนาคตข้างหน้าชิพขนาดนี้จะมีวงจรผนึกถึงล้านตัว ซึ่งจะทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานสูงขึ้นด้วย

 7. ภาษาคอมพิวเตอร์ หมายถึง ภาษาใดๆ ที่ผู้ใช้งานใช้สื่อสารกับคอมพิวเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์ด้วยกัน แล้วคอมพิวเตอร์สามารถทำงานตามคำสั่งนั้นได้ คำนี้มักใช้เรียกแทนภาษาโปรแกรม แต่ความเป็นจริงภาษาโปรแกรมคือส่วนหนึ่งของภาษาคอมพิวเตอร์เท่านั้น และมีภาษาอื่นๆ ที่เป็นภาษาคอมพิวเตอร์

 8. ตัวอย่างของภาษาคอมพิวเตอร์
  • ภาษา BASIC ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้ง่าย ใช้สำหรับผู้เริ่มต้นศึกษาการเขียนโปรแกรม นิยมใช้ในการเขียนโปรแกรมสั้น ๆ ภาษา BASIC รุ่นแรกจะใช้ interpreter เป็นตัวแปลภาษา จึงทำให้เขียนโปรแกรม ทดสอบ และแก้ไขโปรแกรมได้อย่างง่ายดาย แต่ก็ทำงานได้ช้า จึงทำให้ผู้ที่เขียนโปรแกรมที่เชี่ยวชาญแล้วไม่นิยมใช้งานกัน แต่ปัจจุบันนี้มีภาษา BASIC ได้เปลี่ยนมาใช้การ conplier เป็นตัวแปลภาษาแล้ว จึงทำให้ทำงานได้ดีและรวดเร็วกว่าเดิม ส่วนโปรแกรมที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมภาษานี้ก็ได้แก่ Microsoft’s Quick BASIC และ Visual Basic เช่นนี้เป็นต้น

  • ภาษา COBOL เป็นภาษาระดับสูงที่ออกแบบมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1960 นิยมใช้สำหรับการแก้ปัญหาทางด้านธุรกิจ ส่วนคำสั่งของภาษา COBOL ก็จะคล้ายกับภาษาอังกฤษ จึงทำให้สามารถอ่านและเขียนโปรแกรมได้ง่าย ในยุคแรกๆ ภาษา COBOL จะได้รับความนิยมบนเครื่องระดับเมนเฟรม แต่ว่าในปัจจุบันนี้มีตัวแปลภาษา COBOL ที่ใช้บนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ได้ด้วย รวมทั้งมีภาษา COBOL ที่ได้รับการออกแบบตามแนวทางเชิงวัตถุ เรียกว่า Visual COBOL ซึ่งช่วยให้โปรแกรมสามารถทำได้ง่ายขึ้น และสามารถนำโปรแกรมที่เขียนไว้มาใช้ในการพัฒนางานอื่นๆ อีกด้วย

  • ภาษา FORTRAN เป็นภาษาระดับสูง ที่ได้รับการพัฒนาโดยบริษัท IBM ตั้งแต่ปีค.ศ. 1957 แล้วครับย่อมาจากคำว่า Formula Translator นี่แหละ ซึ่งถือว่าเป็นการกำเนิดของภาษาระดับสูงภาษาแรกเลย ซึ่งนิยมใช้สำหรับงานที่มีการคำนวณมากๆ เช่น งานทางด้านคณิตศาสตร์ เป็นต้น

  • ภาษา Pascal เป็นภาษาระดับสูง ที่ทำให้ผู้เขียนโปรแกรมนี้ เขียนโปรแกรมได้อย่างมีโครงสร้าง และเขียนโปรแกรมได้ง่ายกว่าภาษาอื่นด้วย นิยมใช้บนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ เป็นภาษาสำหรับการเรียนการสอน และการเขียนโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ ภาษาปาสคาล มีตัวแปลภาษาทั้งที่เป็น interpreter และ Compiler โดยจะมีโปรแกรมเทอร์โบปาสคาล ที่ได้รับความนิยมในการเขียนโปรแกรม เนื่องจากได้รับการปรับปรุงให้ตัวข้อเสียของภาษาปาสคาลรุ่นแรกๆ ออกไป

  • ภาษา C และ C++ ซึ่งภาษา C ถูกพัฒนาขึ้น ในปีค.ศ. 1972 ที่ห้องปฏิบัติการเบลล์ของบริษัท AT&T เป็นภาษาที่ใช้เขียนระบบปฏิบัติการ UNIX ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการที่ได้รับความนิยมคู่กับภาษาซี และมีการใช้งานอยู่ในเครื่องทุกระดับ ภาษา C เป็นภาษาระดับสูงที่ได้รับความนิยม ในหมู่นักเขียนโปรแกรมเป็นอย่างมาก เนื่องจากจะเป็นภาษาที่รวมข้อดีของภาษาระดับสูง ในเรื่องของความยืดหยุ่นและไวยากรณ์ที่ง่ายต่อการเข้าใจ กับข้อดีของภาษาแอสเซมบลี ในเรื่องของประสิทธิภาพและความเร็วในการทำงาน จึงทำให้โปรแกรมที่พัฒนาด้วยภาษา C ทำงานได้เร็วกว่าโปรแกรมที่เขียนด้วยภาษาระดับสูงอื่นๆ ในขณะที่การพัฒนาและแก้ไขโปรแกรม สามารถทำได้ง่ายเช่นเดียวกันภาษาระดับสูงทั่วๆ ไป และนอกจากนี้ภาษา C ยังได้มีการพัฒนาขึ้นไปอีก โดยทำการประยุกต์แนวความคิดของการโปรแกรมเชิงวัตถุเข้ามาใช้ในภาษา ทำให้เกิดเป็นภาษาใหม่คือ C++ นั่นเองครับ ซึ่งเป็นภาษาที่ได้รับความนิยมใช้งานพัฒนาโปรแกรมอย่างมากในปัจจุบันนี้

  ตัวอย่างการเลือกใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมกับการใช้งาน

  ภาษาคอมพิวเตอร์
  การใช้งาน

  BASIC (Beginner’s All-purpose Symbolic Instruction Code)
  ภาษานี้เหมาะสำหรับผู้เริ่มศึกษา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

  COBOL (Common Business Oriented Language)
  ภาษานี้นิยมใช้ในงานธุรกิจบนเครื่องขนาดใหญ่

  FORTRAN (FORmula TRANslator)
  ภาษานี้ใช้สำหรับงานด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์

  Pascal ( ชื่อของ Blaise Pascal)
  ภาษานี้จะใช้ในวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย

  C
  ภาษานี้เหมาะสำหรับนักเขียนโปรแกรม และใช้ในวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

  C++
  ภาษานี้สำหรับผู้ผลิตซอฟต์แวร์

  ALGOL (ALGOrithmic Language)
  ภาษานี้เป็นภาษาสำหรับงานทางวิทยาศาสตร์ และต่อมามีการพัฒนาต่อเป็นภาษา PL/I และ Pascal

  APL (A Programming Language)
  ภาษานี้ออกแบบโดยบริษัท IBM ใน ปี ค.ศ. 1968 เป็นภาษาที่โต้ตอบกับผู้ใช้ทันที เหมาะสำหรับจัดการกับกลุ่มของข้อมูลที่สัมพันธ์กันในรูปแบบตาราง

  LISP (LIST Processing)
  ภาษานี้ถูกออกแบบมาให้ใช้กับข้อมูลที่ไม่ใช้ตัวเลข ซึ่งอาจเป็นสัญลักษณ์พิเศษหรือตัวอักษรก็ได้ด้วย

  LOGO
  ภาษานี้นิยมใช้ในโรงเรียน เพื่อสอนทักษะการแก้ปัญหาให้กับนักเรียน

  PL/I (Programming Language One)
  ภาษานี้ถูกออกแบบมาให้ใช้ กับงานทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ และธุรกิจด้วย

  PROLOG (PROgramming LOGIC)
  ภาษานี้ นิยมใช้มากในงานด้านปัญญาประดิษฐ์ จัดเป็นภาษาธรรมชาติภาษาหนึ่งด้วย

  RPG (Report Program Generator)
  ภาษานถูกออกแบบมาให้ใช้กับงานทางธุรกิจ จะมีคุณสมบัติในการสร้างโปรแกรม สำหรับพิมพ์รายงานที่ยืดหยุ่นมากทีเดียว

  Share

 9. ภาษาคอมพิวเตอร์ หมายถึง ภาษาใดๆ ที่ผู้ใช้งานใช้สื่อสารกับคอมพิวเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์ด้วยกัน แล้วคอมพิวเตอร์สามารถทำงานตามคำสั่งนั้นได้ ภาษาคอมพิวเตอร์สามารถแบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือ ภาษาระดับสูง (high level) และภาษาระดับต่ำ (low level)

 10. ภาษาคอมพิวเตอร์ หมายถึง ภาษาใดๆ ที่ผู้ใช้งานใช้สื่อสารกับคอมพิวเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์ด้วยกัน แล้วคอมพิวเตอร์สามารถทำงานตามคำสั่งนั้นได้ คำนี้มักใช้เรียกแทนภาษาโปรแกรม แต่ความเป็นจริงภาษาโปรแกรมคือส่วนหนึ่งของภาษาคอมพิวเตอร์เท่านั้น และมีภาษาอื่นๆ ที่เป็นภาษาคอมพิวเตอร์เช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น HTML เป็นทั้งภาษามาร์กอัปและภาษาคอมพิวเตอร์ด้วย แม้ว่ามันจะไม่ใช่ภาษาโปรแกรม หรือภาษาเครื่องนั้นก็นับเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ ซึ่งโดยทางเทคนิคสามารถใช้ในการเขียนโปรแกรมได้ แต่ก็ไม่จัดว่าเป็นภาษาโปรแกรม

  ภาษาคอมพิวเตอร์สามารถแบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือ ภาษาระดับสูง (high level) และภาษาระดับต่ำ (low level) ภาษาระดับสูงถูกออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานง่ายและสะดวกสบายมากกว่าภาษาระดับต่ำ โปรแกรมที่เขียนถูกต้องตามกฎเกณฑ์และไวยากรณ์ของภาษาจะถูกแปล (compile) ไปเป็นภาษาระดับต่ำเพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถนำไปใช้งานหรือปฏิบัติตามคำสั่งได้ต่อไป ซอฟต์แวร์สมัยใหม่ส่วนมากเขียนด้วยภาษาระดับสูง แปลไปเป็นออบเจกต์โค้ด (object code) แล้วเปลี่ยนให้เป็นชุดคำสั่งในภาษาเครื่อง

 11. ภาษาคอมพิวเตอร์ หมายถึง ภาษาใดๆ ที่ผู้ใช้งานใช้สื่อสารกับคอมพิวเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์ด้วยกัน แล้วคอมพิวเตอร์สามารถทำงานตามคำสั่งนั้นได้ คำนี้มักใช้เรียกแทนภาษาโปรแกรม แต่ความเป็นจริงภาษาโปรแกรมคือส่วนหนึ่งของภาษาคอมพิวเตอร์เท่านั้น และมีภาษาอื่นๆ ที่เป็นภาษาคอมพิวเตอร์เช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น HTML เป็นทั้งภาษามาร์กอัปและภาษาคอมพิวเตอร์ด้วย แม้ว่ามันจะไม่ใช่ภาษาโปรแกรม หรือภาษาเครื่องนั้นก็นับเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ ซึ่งโดยทางเทคนิคสามารถใช้ในการเขียนโปรแกรมได้ แต่ก็ไม่จัดว่าเป็นภาษาโปรแกรม

  ภาษาคอมพิวเตอร์สามารถแบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือ ภาษาระดับสูง (high level) และภาษาระดับต่ำ (low level) ภาษาระดับสูงถูกออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานง่ายและสะดวกสบายมากกว่าภาษาระดับต่ำ โปรแกรมที่เขียนถูกต้องตามกฎเกณฑ์และไวยากรณ์ของภาษาจะถูกแปล (compile) ไปเป็นภาษาระดับต่ำเพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถนำไปใช้งานหรือปฏิบัติตามคำสั่งได้ต่อไป ซอฟต์แวร์สมัยใหม่ส่วนมากเขียนด้วยภาษาระดับสูง แปลไปเป็นออบเจกต์โค้ด (object code) แล้วเปลี่ยนให้เป็นชุดคำสั่งในภาษาเครื่อง

 12. ตัวอย่างของภาษาคอมพิวเตอร์
  • ภาษา BASIC ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้ง่าย ใช้สำหรับผู้เริ่มต้นศึกษาการเขียนโปรแกรม นิยมใช้ในการเขียนโปรแกรมสั้น ๆ ภาษา BASIC รุ่นแรกจะใช้ interpreter เป็นตัวแปลภาษา จึงทำให้เขียนโปรแกรม ทดสอบ และแก้ไขโปรแกรมได้อย่างง่ายดาย แต่ก็ทำงานได้ช้า จึงทำให้ผู้ที่เขียนโปรแกรมที่เชี่ยวชาญแล้วไม่นิยมใช้งานกัน แต่ปัจจุบันนี้มีภาษา BASIC ได้เปลี่ยนมาใช้การ conplier เป็นตัวแปลภาษาแล้ว จึงทำให้ทำงานได้ดีและรวดเร็วกว่าเดิม ส่วนโปรแกรมที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมภาษานี้ก็ได้แก่ Microsoft’s Quick BASIC และ Visual Basic เช่นนี้เป็นต้น

  • ภาษา COBOL เป็นภาษาระดับสูงที่ออกแบบมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1960 นิยมใช้สำหรับการแก้ปัญหาทางด้านธุรกิจ ส่วนคำสั่งของภาษา COBOL ก็จะคล้ายกับภาษาอังกฤษ จึงทำให้สามารถอ่านและเขียนโปรแกรมได้ง่าย ในยุคแรกๆ ภาษา COBOL จะได้รับความนิยมบนเครื่องระดับเมนเฟรม แต่ว่าในปัจจุบันนี้มีตัวแปลภาษา COBOL ที่ใช้บนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ได้ด้วย รวมทั้งมีภาษา COBOL ที่ได้รับการออกแบบตามแนวทางเชิงวัตถุ เรียกว่า Visual COBOL ซึ่งช่วยให้โปรแกรมสามารถทำได้ง่ายขึ้น และสามารถนำโปรแกรมที่เขียนไว้มาใช้ในการพัฒนางานอื่นๆ อีกด้วย

  • ภาษา FORTRAN เป็นภาษาระดับสูง ที่ได้รับการพัฒนาโดยบริษัท IBM ตั้งแต่ปีค.ศ. 1957 แล้วครับย่อมาจากคำว่า Formula Translator นี่แหละ ซึ่งถือว่าเป็นการกำเนิดของภาษาระดับสูงภาษาแรกเลย ซึ่งนิยมใช้สำหรับงานที่มีการคำนวณมากๆ เช่น งานทางด้านคณิตศาสตร์ เป็นต้น

  • ภาษา Pascal เป็นภาษาระดับสูง ที่ทำให้ผู้เขียนโปรแกรมนี้ เขียนโปรแกรมได้อย่างมีโครงสร้าง และเขียนโปรแกรมได้ง่ายกว่าภาษาอื่นด้วย นิยมใช้บนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ เป็นภาษาสำหรับการเรียนการสอน และการเขียนโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ ภาษาปาสคาล มีตัวแปลภาษาทั้งที่เป็น interpreter และ Compiler โดยจะมีโปรแกรมเทอร์โบปาสคาล ที่ได้รับความนิยมในการเขียนโปรแกรม เนื่องจากได้รับการปรับปรุงให้ตัวข้อเสียของภาษาปาสคาลรุ่นแรกๆ ออกไป

  • ภาษา C และ C++ ซึ่งภาษา C ถูกพัฒนาขึ้น ในปีค.ศ. 1972 ที่ห้องปฏิบัติการเบลล์ของบริษัท AT&T เป็นภาษาที่ใช้เขียนระบบปฏิบัติการ UNIX ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการที่ได้รับความนิยมคู่กับภาษาซี และมีการใช้งานอยู่ในเครื่องทุกระดับ ภาษา C เป็นภาษาระดับสูงที่ได้รับความนิยม ในหมู่นักเขียนโปรแกรมเป็นอย่างมาก เนื่องจากจะเป็นภาษาที่รวมข้อดีของภาษาระดับสูง ในเรื่องของความยืดหยุ่นและไวยากรณ์ที่ง่ายต่อการเข้าใจ กับข้อดีของภาษาแอสเซมบลี ในเรื่องของประสิทธิภาพและความเร็วในการทำงาน จึงทำให้โปรแกรมที่พัฒนาด้วยภาษา C ทำงานได้เร็วกว่าโปรแกรมที่เขียนด้วยภาษาระดับสูงอื่นๆ ในขณะที่การพัฒนาและแก้ไขโปรแกรม สามารถทำได้ง่ายเช่นเดียวกันภาษาระดับสูงทั่วๆ ไป และนอกจากนี้ภาษา C ยังได้มีการพัฒนาขึ้นไปอีก โดยทำการประยุกต์แนวความคิดของการโปรแกรมเชิงวัตถุเข้ามาใช้ในภาษา ทำให้เกิดเป็นภาษาใหม่คือ C++ นั่นเองครับ ซึ่งเป็นภาษาที่ได้รับความนิยมใช้งานพัฒนาโปรแกรมอย่างมากในปัจจุบันนี้

 13. ภาษาคอมพิวเตอร์ หมายถึง ภาษาใดๆ ที่ผู้ใช้งานใช้สื่อสารกับคอมพิวเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์ด้วยกัน แล้วคอมพิวเตอร์สามารถทำงานตามคำสั่งนั้นได้ คำนี้มักใช้เรียกแทนภาษาโปรแกรม แต่ความเป็นจริงภาษาโปรแกรมคือส่วนหนึ่งของภาษาคอมพิวเตอร์เท่านั้น และมีภาษาอื่นๆ ที่เป็นภาษาคอมพิวเตอร์เช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น HTML เป็นทั้งภาษามาร์กอัปและภาษาคอมพิวเตอร์ด้วย แม้ว่ามันจะไม่ใช่ภาษาโปรแกรม หรือภาษาเครื่องนั้นก็นับเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ ซึ่งโดยทางเทคนิคสามารถใช้ในการเขียนโปรแกรมได้ แต่ก็ไม่จัดว่าเป็นภาษาโปรแกรม

  ภาษาคอมพิวเตอร์สามารถแบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือ ภาษาระดับสูง (high level) และภาษาระดับต่ำ (low level) ภาษาระดับสูงถูกออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานง่ายและสะดวกสบายมากกว่าภาษาระดับต่ำ โปรแกรมที่เขียนถูกต้องตามกฎเกณฑ์และไวยากรณ์ของภาษาจะถูกแปล (compile) ไปเป็นภาษาระดับต่ำเพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถนำไปใช้งานหรือปฏิบัติตามคำสั่งได้ต่อไป ซอฟต์แวร์สมัยใหม่ส่วนมากเขียนด้วยภาษาระดับสูง แปลไปเป็นออบเจกต์โค้ด (object code) แล้วเปลี่ยนให้เป็นชุดคำสั่งในภาษาเครื่อง

  ภาษาคอมพิวเตอร์อาจแบ่งกลุ่มได้เป็นอีกสองประเภทคือ ภาษาที่มนุษย์อ่านออก (human-readable) และภาษาที่มนุษย์อ่านไม่ออก (non human-readable) ภาษาที่มนุษย์อ่านออกถูกออกแบบมาเพื่อให้มนุษย์สามารถเข้าใจและสื่อสารได้โดยตรงกับคอมพิวเตอร์ ส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษ) ส่วนภาษาที่มนุษย์อ่านไม่ออกจะมีโค้ดบางส่วนที่ไม่อาจอ่านเข้าใจได้ แต่ออกแบบมาเพื่อให้โค้ดกระชับซึ่งคอมพิวเตอร์จะสามารถประมวลผลได้ง่ายกว่า

 14. ตัวอย่างของภาษาคอมฯ

  Edit TitleEdit Detail
  ตัวอย่างของภาษาคอมพิวเตอร์
  • ภาษา BASIC ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้ง่าย ใช้สำหรับผู้เริ่มต้นศึกษาการเขียนโปรแกรม นิยมใช้ในการเขียนโปรแกรมสั้น ๆ ภาษา BASIC รุ่นแรกจะใช้ interpreter เป็นตัวแปลภาษา จึงทำให้เขียนโปรแกรม ทดสอบ และแก้ไขโปรแกรมได้อย่างง่ายดาย แต่ก็ทำงานได้ช้า จึงทำให้ผู้ที่เขียนโปรแกรมที่เชี่ยวชาญแล้วไม่นิยมใช้งานกัน แต่ปัจจุบันนี้มีภาษา BASIC ได้เปลี่ยนมาใช้การ conplier เป็นตัวแปลภาษาแล้ว จึงทำให้ทำงานได้ดีและรวดเร็วกว่าเดิม ส่วนโปรแกรมที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมภาษานี้ก็ได้แก่ Microsoft’s Quick BASIC และ Visual Basic เช่นนี้เป็นต้น

 15. Computer Languages คือ ภาษาที่ใช้ในการติดต่อกับคอมพิวเตอร์ โดยถูกนำมาเขียนเป็นชุดคำสั่ง (Program)ให้เครื่องทำงานตามคำสั่งของภาษานั้นมีหลายภาษา ซึ่งแต่ละภาษาจะมีกฎเกณฑ์และวิธีการเขียนโปรแกรมแตกต่างกัน ภาษาคอมพิวเตอร์แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ
  1. ภาษาระดับต่ำ (Low Level Language)
  2. ภาษาระดับสูง (High Level Language)
  2.1 ตัวอย่างภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง เช่น
  ภาษาซี (C)
  # include
  2.1.1void main() {
  printf(“Hello world”);
  getch();
  }
  ความหมายของคำสั่งงาน
  หมายถึงการสั่งให้พิมพ์คำว่า “Hello world” ออกทางจอภาพ จากนั้นให้รอรับการป้อนค่าใด ๆ 1 ค่า จากคีย์บอร์ดจึงจะจบการทำงานของโปรแกรม
  2.1.2 ภาษาปาสคาล (PASCAL)
  PROGRAM sample;
  USES CRT;
  VAR
  a , b , c : INTEGER;
  BEGIN
  readLn ( a );
  readLn ( b );
  C := a + b;
  writeln (c);
  END.
  ความหมายของคำสั่งงาน
  จากตัวอย่างโปรแกรมแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างของภาษาปาสคาลที่มีการกำหนดจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดทุกครั้ง ทำให้ภาษาปาสคาลถูกเรียกว่าเป็น ภาษาแบบโครงสร้างที่มีความเป็นระเบียบอย่างมาก โปรแกรมตัวอย่างนี้เป็นการอ่านข้อมูล ผ่านทางคีย์บอร์ด เพื่อนำข้อมูลเข้ามาทำการประมวลผล แล้วจึงแสดงผลลัพธ์ออกทางจอภาพ
  เป็นต้น

 16. ภาษาคอมพิวเตอร์ หมายถึง ภาษาใดๆ ที่ผู้ใช้งานใช้สื่อสารกับคอมพิวเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์ด้วยกัน แล้วคอมพิวเตอร์สามารถทำงานตามคำสั่งนั้นได้ คำนี้มักใช้เรียกแทนภาษาโปรแกรม แต่ความเป็นจริงภาษาโปรแกรมคือส่วนหนึ่งของภาษาคอมพิวเตอร์เท่านั้น และมีภาษาอื่นๆ ที่เป็นภาษาคอมพิวเตอร์เช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น HTML เป็นทั้งภาษามาร์กอัปและภาษาคอมพิวเตอร์ด้วย แม้ว่ามันจะไม่ใช่ภาษาโปรแกรม หรือภาษาเครื่องนั้นก็นับเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ ซึ่งโดยทางเทคนิคสามารถใช้ในการเขียนโปรแกรมได้ แต่ก็ไม่จัดว่าเป็นภาษาโปรแกรม

  ภาษาคอมพิวเตอร์สามารถแบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือ ภาษาระดับสูง (high level) และภาษาระดับต่ำ (low level) ภาษาระดับสูงถูกออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานง่ายและสะดวกสบายมากกว่าภาษาระดับต่ำ โปรแกรมที่เขียนถูกต้องตามกฎเกณฑ์และไวยากรณ์ของภาษาจะถูกแปล (compile) ไปเป็นภาษาระดับต่ำเพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถนำไปใช้งานหรือปฏิบัติตามคำสั่งได้ต่อไป ซอฟต์แวร์สมัยใหม่ส่วนมากเขียนด้วยภาษาระดับสูง แปลไปเป็นออบเจกต์โค้ด (object code) แล้วเปลี่ยนให้เป็นชุดคำสั่งในภาษาเครื่อง

  ภาษาคอมพิวเตอร์อาจแบ่งกลุ่มได้เป็นอีกสองประเภทคือ ภาษาที่มนุษย์อ่านออก (human-readable) และภาษาที่มนุษย์อ่านไม่ออก (non human-readable) ภาษาที่มนุษย์อ่านออกถูกออกแบบมาเพื่อให้มนุษย์สามารถเข้าใจและสื่อสารได้โดยตรงกับคอมพิวเตอร์ ส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษ) ส่วนภาษาที่มนุษย์อ่านไม่ออกจะมีโค้ดบางส่วนที่ไม่อาจอ่านเข้าใจได้ แต่ออกแบบมาเพื่อให้โค้ดกระชับซึ่งคอมพิวเตอร์จะสามารถประมวลผลได้ง่ายกว่า

 17. Computer Languages) คือ ภาษาที่ใช้ในการติดต่อกับคอมพิวเตอร์ โดยถูกนำมาเขียนเป็นชุดคำสั่ง (Program)ให้เครื่องทำงานตามคำสั่งของภาษานั้นมีหลายภาษา ซึ่งแต่ละภาษาจะมีกฎเกณฑ์และวิธีการเขียนโปรแกรมแตกต่างกัน ภาษาคอมพิวเตอร์แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ
  1. ภาษาระดับต่ำ (Low Level Language) 2. ภาษาระดับสูง (High Level Language)

 18. ตัวอย่างของภาษาคอมพิวเตอร์
  • ภาษา BASIC ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้ง่าย ใช้สำหรับผู้เริ่มต้นศึกษาการเขียนโปรแกรม นิยมใช้ในการเขียนโปรแกรมสั้น ๆ ภาษา BASIC รุ่นแรกจะใช้ interpreter เป็นตัวแปลภาษา จึงทำให้เขียนโปรแกรม ทดสอบ และแก้ไขโปรแกรมได้อย่างง่ายดาย แต่ก็ทำงานได้ช้า จึงทำให้ผู้ที่เขียนโปรแกรมที่เชี่ยวชาญแล้วไม่นิยมใช้งานกัน แต่ปัจจุบันนี้มีภาษา BASIC ได้เปลี่ยนมาใช้การ conplier เป็นตัวแปลภาษาแล้ว จึงทำให้ทำงานได้ดีและรวดเร็วกว่าเดิม ส่วนโปรแกรมที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมภาษานี้ก็ได้แก่ Microsoft’s Quick BASIC และ Visual Basic เช่นนี้เป็นต้น

  • ภาษา COBOL เป็นภาษาระดับสูงที่ออกแบบมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1960 นิยมใช้สำหรับการแก้ปัญหาทางด้านธุรกิจ ส่วนคำสั่งของภาษา COBOL ก็จะคล้ายกับภาษาอังกฤษ จึงทำให้สามารถอ่านและเขียนโปรแกรมได้ง่าย ในยุคแรกๆ ภาษา COBOL จะได้รับความนิยมบนเครื่องระดับเมนเฟรม แต่ว่าในปัจจุบันนี้มีตัวแปลภาษา COBOL ที่ใช้บนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ได้ด้วย รวมทั้งมีภาษา COBOL ที่ได้รับการออกแบบตามแนวทางเชิงวัตถุ เรียกว่า Visual COBOL ซึ่งช่วยให้โปรแกรมสามารถทำได้ง่ายขึ้น และสามารถนำโปรแกรมที่เขียนไว้มาใช้ในการพัฒนางานอื่นๆ อีกด้วย

  • ภาษา FORTRAN เป็นภาษาระดับสูง ที่ได้รับการพัฒนาโดยบริษัท IBM ตั้งแต่ปีค.ศ. 1957 แล้วครับย่อมาจากคำว่า Formula Translator นี่แหละ ซึ่งถือว่าเป็นการกำเนิดของภาษาระดับสูงภาษาแรกเลย ซึ่งนิยมใช้สำหรับงานที่มีการคำนวณมากๆ เช่น งานทางด้านคณิตศาสตร์ เป็นต้น

  • ภาษา Pascal เป็นภาษาระดับสูง ที่ทำให้ผู้เขียนโปรแกรมนี้ เขียนโปรแกรมได้อย่างมีโครงสร้าง และเขียนโปรแกรมได้ง่ายกว่าภาษาอื่นด้วย นิยมใช้บนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ เป็นภาษาสำหรับการเรียนการสอน และการเขียนโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ ภาษาปาสคาล มีตัวแปลภาษาทั้งที่เป็น interpreter และ Compiler โดยจะมีโปรแกรมเทอร์โบปาสคาล ที่ได้รับความนิยมในการเขียนโปรแกรม เนื่องจากได้รับการปรับปรุงให้ตัวข้อเสียของภาษาปาสคาลรุ่นแรกๆ ออกไป

  • ภาษา C และ C++ ซึ่งภาษา C ถูกพัฒนาขึ้น ในปีค.ศ. 1972 ที่ห้องปฏิบัติการเบลล์ของบริษัท AT&T เป็นภาษาที่ใช้เขียนระบบปฏิบัติการ UNIX ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการที่ได้รับความนิยมคู่กับภาษาซี และมีการใช้งานอยู่ในเครื่องทุกระดับ ภาษา C เป็นภาษาระดับสูงที่ได้รับความนิยม ในหมู่นักเขียนโปรแกรมเป็นอย่างมาก เนื่องจากจะเป็นภาษาที่รวมข้อดีของภาษาระดับสูง ในเรื่องของความยืดหยุ่นและไวยากรณ์ที่ง่ายต่อการเข้าใจ กับข้อดีของภาษาแอสเซมบลี ในเรื่องของประสิทธิภาพและความเร็วในการทำงาน จึงทำให้โปรแกรมที่พัฒนาด้วยภาษา C ทำงานได้เร็วกว่าโปรแกรมที่เขียนด้วยภาษาระดับสูงอื่นๆ ในขณะที่การพัฒนาและแก้ไขโปรแกรม สามารถทำได้ง่ายเช่นเดียวกันภาษาระดับสูงทั่วๆ ไป และนอกจากนี้ภาษา C ยังได้มีการพัฒนาขึ้นไปอีก โดยทำการประยุกต์แนวความคิดของการโปรแกรมเชิงวัตถุเข้ามาใช้ในภาษา ทำให้เกิดเป็นภาษาใหม่คือ C++ นั่นเองครับ ซึ่งเป็นภาษาที่ได้รับความนิยมใช้งานพัฒนาโปรแกรมอย่างมากในปัจจุบันนี้

  ตัวอย่างการเลือกใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมกับการใช้งาน

  ภาษาคอมพิวเตอร์
  การใช้งาน

  BASIC (Beginner’s All-purpose Symbolic Instruction Code)
  ภาษานี้เหมาะสำหรับผู้เริ่มศึกษา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

  COBOL (Common Business Oriented Language)
  ภาษานี้นิยมใช้ในงานธุรกิจบนเครื่องขนาดใหญ่

  FORTRAN (FORmula TRANslator)
  ภาษานี้ใช้สำหรับงานด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์

  Pascal ( ชื่อของ Blaise Pascal)
  ภาษานี้จะใช้ในวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย

  C
  ภาษานี้เหมาะสำหรับนักเขียนโปรแกรม และใช้ในวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

  C++
  ภาษานี้สำหรับผู้ผลิตซอฟต์แวร์

  ALGOL (ALGOrithmic Language)
  ภาษานี้เป็นภาษาสำหรับงานทางวิทยาศาสตร์ และต่อมามีการพัฒนาต่อเป็นภาษา PL/I และ Pascal

  APL (A Programming Language)
  ภาษานี้ออกแบบโดยบริษัท IBM ใน ปี ค.ศ. 1968 เป็นภาษาที่โต้ตอบกับผู้ใช้ทันที เหมาะสำหรับจัดการกับกลุ่มของข้อมูลที่สัมพันธ์กันในรูปแบบตาราง

  LISP (LIST Processing)
  ภาษานี้ถูกออกแบบมาให้ใช้กับข้อมูลที่ไม่ใช้ตัวเลข ซึ่งอาจเป็นสัญลักษณ์พิเศษหรือตัวอักษรก็ได้ด้วย

  LOGO
  ภาษานี้นิยมใช้ในโรงเรียน เพื่อสอนทักษะการแก้ปัญหาให้กับนักเรียน

  PL/I (Programming Language One)
  ภาษานี้ถูกออกแบบมาให้ใช้ กับงานทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ และธุรกิจด้วย

  PROLOG (PROgramming LOGIC)
  ภาษานี้ นิยมใช้มากในงานด้านปัญญาประดิษฐ์ จัดเป็นภาษาธรรมชาติภาษาหนึ่งด้วย

  RPG (Report Program Generator)
  ภาษานถูกออกแบบมาให้ใช้กับงานทางธุรกิจ จะมีคุณสมบัติในการสร้างโปรแกรม สำหรับพิมพ์รายงานที่ยืดหยุ่นมากทีเดียว

  Share

 19. เรียนในชั่วโมงนี้ได้ความรู้และทำแบบทดสอบก็พอด้ายค่ะแต่ไม่รู้ว่าจะได้คะแนนเท่าไหร่แต่ก็ต้องลองค่ะของอย่างนี้ไม่ลองไม่รู้ค่ะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s