มาเรียนรู้โปรแกรม Scratch ร่วมกัน


สำหรับวันนี้ให้พวกเราศึกษาคำสั่งในโปรแกรม Scracth คือคำสั่งที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่  รูปร่าง และควบคุม โดยให้แต่ละคนช่วยกันเรียนรู้ให้ครบทุกคำสั่ง โดยใครที่เรียนรู้คำสั่งได้เยอะที่สุดจะได้คะแนนในครั้งนี้ 10 คะแนน หากใครไม่ทำเลยก็ไม่มีคะแนนนะคะ

Advertisements

19 thoughts on “มาเรียนรู้โปรแกรม Scratch ร่วมกัน

 1. ควบคุม
  1. เมื่อธงเขียวถูกคลิก หมายถึง เป็นปุ่มคำสั่งของการทำงานต่างๆสามารถสั่งหยุด หรือเคลื่อนไหวได้
  2. เมื่อฉากถูกคลิก หมายถึง เป็นปุ่มที่สามารถเปลี่ยนฉากได้ที่ตั้งไว้
  3. รอ 1 วินาที หมายถึง คือการสั่งให้รอ1 วินาที
  รูปร่าง
  1. สลับพื่้นหลัง หมายถึง การเปลียนพื้นหลังตามที่เราต้องการ
  2. พื้นหลังถัดไป หมายถึง การเปลี่ยนพื้นหลังที่ได้กำหนดไว้
  3. พื้นหลัง หมายถึง พื้นหลังที่มีให้สามารถเลือกได้ตามใจชอบ
  4. เปลี่ยนเอฟเฟคจขอบสี ที่ละ25 หมายถึง การเปลียนสีทุก 25 วินาที
  เสียง
  1. เล่นเสียง หมายถึง การเล่นเสียงที่ได้เลือกไว้ตามใจชอบ
  2. เล่นเสียงจนจบ หมายถึง การเล่นเสียงที่กำหนดไว้เล่่นให้จนจบเสียง
  3. หยุดเสียงทั้งหมด หมายถึง การสั่งให้หยุดเสียงทั้งหมด
  4. เล่นกลอง 48 เป็น 0 2 จังหวั หมายถึง การเล่นกลองให้เป็นจังหวะ แล้วหยุด 02 จัวหวะ
  5. หยุดจัวหวะ 0 2 จังหวะ หมายถึง การสั่งหยุดเสียงกลอง
  เคลื่อนที่
  1.เคลื่อน 10 ก้าว หมายถึง การสั่งให้เคลื่อนที่10ก้าว
  2.เลี้ยวไป15องศา หมายถึง การสั่งให้เลี้ยวไป15องศา
  3.เลี้ยวกลับ15องศา หมายถึง การสั่งให้เลี้ยวกลับ15องศา
  4.ชี้ทาง หมายถึง การบอกทางให้รู้ในทิศทางต่างๆได้

 2. สวัสดีค่ะวันนี้ยังทำไม่ค่อยเป้นเท่าไรแต่ต่อไปอาจทำได้มากก่านี้คุณครูช่วยแนะนำหน่อยนะค่ะ

 3. โปรแกรม Scracth
  การเคลื่อนที่ สามารถทำให้ตัวละครแต่ละตัวที่เราต้องการเคลื่อนที่ได้ ตามที่เราต้องการที่กำหนดไว้ในแต่ละตัวละครเราจะกำหนดให้เดินกี่ก้าวหรือเดินเลี้ยว โค้งไปมาก็ได้
  รูปร่าง เราสามารถกำหนดรูปร่างของละครแต่ละตัวว่าเราจะต้องการตัวใหญ่ตัวเล็กเราก้สามารถกำหนดได้และเราสามารถทำให้ตัวละครพูดอะไรกันก็ได้ตามที่เราต้องการและกำหนดขนาดของตัวละครเมื่อแสดง(ขนาด)
  การควบคุม ถือว่าเป็นตัวควบคุมทุกอย่างในการแสดงการกำหนดว่าทำยังไงถึงจะมีการแสดงเกิดขึ้นและมีการจัดทำฉากได้มากมายในการแสดง

 4. โปรแกรมนี้เราสามารถสร้างตัวการ์ตูนและเพิ่มเสียงประกอบต่างๆ และทำตัวการ์ตูนให้พูดคุยกันได้ และตัวการ์ตูนต่างๆสามารถกำหนดให้เครื่อนที่ได้
  โดยคำสั่งจะไปควบคุมตัวการ์ตูนตามจินตนาการให้ทำงาน
  ตัวอย่างส่วนประกอบและวิธีการใช้งาน
  ช่องซ้ายสุด จะเป็นช่องสำหรับคำสั่งที่ใช้บังคับตัวการ์ตูนว่าจะให้ทำอะไร
  ช่องถัดมา จะเป็นช่องสำหรับวางสคริปของคำสั่งจากช่องทางซ้าย
  ส่วนช่องใหญ่ๆขวาสุด จะเป็นจอแสดงผล

 5. โปรแกรมScratch
  การเคลื่อนที่ ทำให้เรารู้จักการจัดตัวละครและฉากของแต่ละตัวละคร เช่น ตัวละครเคลื่อนที่ ท่าทางของตัวครที่ออกมาร้องเพลงคือการเคลื่อนที่ของตัวละคร
  รูปร่าง ทำให้เรารู้จักการออกแบบตัวละครออกมานำเสนอให้เป็นรูปร่างได้ดี
  การควบคุม สามารถทำให้เราควบคุมเสียงให้เข้ากับตัวละครทำให้เสียงกับตัวละครออกมานำเสนอได้ดี

 6. ควบคุม
  เมื่อธงเขียนถูกคลิก หมายถึง เป็นคำสั่งการเคลื่อนที่ หรือสามารถเคลื่อนไหวของปุ่มนี้ได้
  เมืาอแากถูกคลิก ก็สามารถเปลี่ยนฉากได้
  รูปร่าง
  สลับพื้นหลัง การเปลี่ยนพื้นหลังตามที่เราต้องการ
  พื้นหลังถัดไป การเปลี่ยนพื้นหลังโดยที่ได้ทำกำหนดไว้แล้ว
  พื้นหลัง เป็นพื้นหลังที่มีแบบให้เราเลือกตามใจเรา
  เล่นเสียง คือ การเล่นเสียงที่มีในรูปแบบสามารถเลือกได้
  เล่นเสียงจนจบ คือ การเล่นเสียงจนจบเสียงที่เลือกไว้
  หยุดเสียงทั้งหมด คือ การหยุดเสียงทั้งหมดที่เลือกไว้
  หยุดจังหวะ0.2 จังหวะ คือ การสั่งหยุดกลองทั้งหมด
  เคลื่อนที่
  เคลื่อนที่ 15 ก้าว คือ การสั่งให้เคลืาอนที่ 15 ก้าวที่เรากำหนดไว้
  เลี้ยวไป 15 องศา คือการสั่งให้เราเลี้ยวไป 15 องศา
  เลี้ยวกลับ 15องศา คือ การสั่งให้เลี้ยวกลับ 15 องศา ตามที่เราได้กำหนดไว้

 7. โปรแกรม Scracth
  ควบคุม
  เมื่อธงเขียนถูกคลิก หมายถึง เป็นคำสั่งการเคลื่อนที่ หรือสามารถเคลื่อนไหวของปุ่มนี้ได้
  เมืาอแากถูกคลิก ก็สามารถเปลี่ยนฉากได้
  รูปร่าง
  เราสามารถกำหนดรูปร่างของละครแต่ละตัวว่าเราจะต้องการตัวใหญ่ตัวเล็กเราก้สามารถกำหนดได้และเราสามารถทำให้ตัวละครพูดอะไรกันก็ได้ตามที่เราต้องการและกำหนดขนาดของตัวละครเมื่อแสดง(ขนาด)
  การควบคุม ถือว่าเป็นตัวควบคุมทุกอย่างในการแสดงการกำหนดว่าทำยังไงถึงจะมีการแสดงเกิดขึ้นและมีการจัดทำฉากได้มากมายในการแสดง
  เคลื่อนที่
  เคลื่อนที่ 15 ก้าว คือ การสั่งให้เคลืาอนที่ 15 ก้าวที่เรากำหนดไว้
  เลี้ยวไป 15 องศา คือการสั่งให้เราเลี้ยวไป 15 องศา
  เลี้ยวกลับ 15องศา คือ การสั่งให้เลี้ยวกลับ 15 องศา ตามที่เราได้กำหนดไว้

 8. การเคลื่อนที่ มี
  การเคลื่อนที่10ก้าว
  เรียวขวา15องศา
  เรียวซ้าย15องศา
  ชี้ไปทิศทาง
  รูปร่าง
  สลับชุดไปเป็น
  ชุดถัดไป
  เสียง
  เล่นเสียง
  สามารถเล่นเสียงแบบแมวเหมียวได้
  หยุดเสียงทั้งหมดก็ได้
  ควบคุม
  เมื่อธงเขียวถูกคลิก
  เมื่อตัวละครถูกคลิกก็จะเล่น
  ชุดเสียง
  สามารถอัดเสียงได้
  ชุด
  สามารถวาดภาพได้
  แก้ไขภาพได้

 9. การเคลื่อนที่ มี
  การเคลื่อนที่10ก้าว
  เรียวขวา15องศา
  เรียวซ้าย15องศา
  ชี้ไปทิศทาง
  รูปร่าง
  สลับชุดไปเป็น
  ชุดถัดไป
  เสียง
  เล่นเสียง
  สามารถเล่นเสียงแบบแมวเหมียวได้
  หยุดเสียงทั้งหมดก็ได้
  ควบคุม
  เมื่อธงเขียวถูกคลิก
  เมื่อตัวละครถูกคลิกก็จะเล่น
  ชุดเสียง
  สามารถอัดเสียงได้
  ชุด
  สามารถวาดภาพได้
  แก้ไขภาพได้

 10. โปรแกรม Scracth
  ควบคุม
  เมื่อธงเขียนถูกคลิก หมายถึง เป็นคำสั่งการเคลื่อนที่ หรือสามารถเคลื่อนไหวของปุ่มนี้ได้
  เมืาอแากถูกคลิก ก็สามารถเปลี่ยนฉากได้
  รูปร่าง
  เราสามารถกำหนดรูปร่างของละครแต่ละตัวว่าเราจะต้องการตัวใหญ่ตัวเล็กเราก้สามารถกำหนดได้และเราสามารถทำให้ตัวละครพูดอะไรกันก็ได้ตามที่เราต้องการและกำหนดขนาดของตัวละครเมื่อแสดง(ขนาด)
  การควบคุม ถือว่าเป็นตัวควบคุมทุกอย่างในการแสดงการกำหนดว่าทำยังไงถึงจะมีการแสดงเกิดขึ้นและมีการจัดทำฉากได้มากมายในการแสดง
  เคลื่อนที่
  เคลื่อนที่ 15 ก้าว คือ การสั่งให้เคลืาอนที่ 15 ก้าวที่เรากำหนดไว้
  เลี้ยวไป 15 องศา คือการสั่งให้เราเลี้ยวไป 15 องศา
  เลี้ยวกลับ 15องศา คือ การสั่งให้เลี้ยวกลับ 15 องศา ตามที่เราได้กำหนดไว้

 11. สำหรับการเครื่อนที่
  การเคลื่อนที่ของตัวละครก้จะสามารถเดินหน้า หมุน ถอยหลังได้แล้วแต่ละคนที่จะกำหนดว่าจะชอบแบบไหนแต่การเคลื่อนที่ก้อจะเป้นการเดินไปมาเดินหน้าถอยหลัง หมุนว้ายหมุนขวา
  สำหรับรููปร่าง
  ก็จะเป็นการพูดเป้นข้อความสำหรับการพูดทักทายข้อความต่างๆลงในหน้านั้นๆ
  ควบคุม
  ก้จะเป็นการควบคุมเมื่อะงเขียวถูกควิกงานที่ทำไว้ก้อจะเริ่มแสดงดดยทันทีที่เรากำหนดว่ากำหนดอย่างไรก้อจะแสดงออกมา

 12. เพิ่มตัวละครแล้วแต่จะเลือกแต่ละตัวละครว่าจะเอาตัวละครอะไรแลัวจะเลือกฉากว่าจะเอาฉากไหนและแล้วเราก็เพิ่มคำสั่งว่าจะให้ทำอะไร

 13. แล้วแต่จะเลือกตัวละครหรืจะเลือกตัวละครลับที่เขามีมาให้แล้วก็เพิ่มเติมคำสั่งที่เราจะทำเพื่อที่ว่าเราจะทำอะไรแล้วแต่คำสั่งของแต่ละบุคคลมีการควบคุมต่างๆคำสั่งต่างๆ

 14. คำสั่งก็จะมี
  1.เคลื่อนที่่
  -เคลื่อน 10 ก้าว
  -เลี้ยวไป15องศา
  -เลี้ยวกลับ15องศา
  -ชี้ทาง ฯ
  2.รูปร่าง
  -สลับชุด
  – พื้นหลังถัดไป
  -พูด
  -คิด
  – เปลี่ยนเอฟเฟคจขอบสี ที่ละ25
  -ตั้งค่าเอฟเฟค
  -เปลี่ยนขนาดทีละ
  -ตั้งค่าขนาด ฯ
  3.เสียง
  – เล่นเสียง
  – เล่นเสียงจนจบ
  – หยุดเสียงทั้งหมด
  -เล่นกลอง 48 เป็น 0 2 จังหวะ
  – หยุดจัวหวะ 0 2 จังหวะ ฯ
  4.ปากกา
  -ล้าง
  -จรดปากกา
  -ยกปากกาขึ้น ฯ
  5.ควบคุม
  – เมื่อธงเขียวถูกคลิก
  -เมื่อฉากถูกคลิก
  – รอ 1 วินาที ฯ
  6.กำลังรับรู้
  -สัมผัส
  – สัมผัสสี
  -สี สัมผัสและสี
  -ถาม ฯ
  6.โอเปอร์เรเตอร์
  -เลือกสุ่ม
  -เชื่อม
  -ตัวอักษร
  -ความยาวของโลก ฯ
  7.ตัวแปร
  -สร้างตัวแปร
  -สร้างรายการ ฯ
  เสริมที่หน้าจอ
  -สคริปต์
  -ชุด
  -เสียง
  -ฉาก
  -พื้นหลัง

 15. เมื่อธงเขี่ยวถูกคลิกจะสามารถเคลื่อนที่ไดไม่ว่าจะเป็น รูปร่าง เสียง และสามารถก้าวเดินได้
  ธงเขียว หมายถึง จุดเริ่มเล่นของตัวละคร
  เคลี่อน หมายถึง การเคลี่อนที่ไปมาหรีอว่าเดินไป 3 ก้าว
  พูด หมายถึง การพูดคุยกันหรีอว่าทักทายกัน
  เล่นเสียง หมายถึง เสียงที่เรานำมาใช่ตรงที่เราต้องการ
  วนซ้ำตลอด หมายถึง การเล่นซ้ำไปมาตลอด
  พื้นหลัง หมายถึง การเรียกเปลี่ยนพื้นหลัง

 16. คำสั่งก็จะมี
  1.เคลื่อนที่่
  -เคลื่อน 10 ก้าว
  -เลี้ยวไป15องศา
  -เลี้ยวกลับ15องศา
  -ชี้ทาง ฯ
  2.รูปร่าง
  -สลับชุด
  – พื้นหลังถัดไป
  -พูด
  -คิด
  – เปลี่ยนเอฟเฟคจขอบสี ที่ละ25
  -ตั้งค่าเอฟเฟค
  -เปลี่ยนขนาดทีละ
  -ตั้งค่าขนาด ฯ
  3.เสียง
  – เล่นเสียง
  – เล่นเสียงจนจบ
  – หยุดเสียงทั้งหมด
  -เล่นกลอง 48 เป็น 0 2 จังหวะ
  – หยุดจัวหวะ 0 2 จังหวะ ฯ
  4.ปากกา
  -ล้าง
  -จรดปากกา
  -ยกปากกาขึ้น ฯ
  5.ควบคุม
  – เมื่อธงเขียวถูกคลิก
  -เมื่อฉากถูกคลิก
  – รอ 1 วินาที ฯ
  6.กำลังรับรู้
  -สัมผัส
  – สัมผัสสี
  -สี สัมผัสและสี
  -ถาม ฯ
  6.โอเปอร์เรเตอร์
  -เลือกสุ่ม
  -เชื่อม
  -ตัวอักษร
  -ความยาวของโลก ฯ
  7.ตัวแปร
  -สร้างตัวแปร
  -สร้างรายการ ฯ
  เสริมที่หน้าจอ
  -สคริปต์
  -ชุด
  -เสียง
  -ฉาก
  -พื้นหลัง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s