มารายงานตัวกันก่อนนะ


สำหรับภาคเรียนนี้ครูดีใจนะที่ได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียนให้สอนพวกเรา (ม.1/1) ในชั่วโมงนี้คุณครูอยากรู้จังว่าแต่ละคน ชื่ออะไร จบชั้น ป.6 มาจากที่ไหน คิดอย่างไรกับการเรียนการสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์ ท้ายสุุดเมื่อพวกเราเรียนในรายวิชานี้แล้วพวกเราคาดหวังอย่างไร…

Advertisements

52 thoughts on “มารายงานตัวกันก่อนนะ

 1. ด.ช. ประวิสิทธิ์ นามแสง จบมาจากโรงเรียน อนุบาลกู่แก้ว จังหวัด อุดรธานี คาดหวัง อยากเป็นครูสอนคอมพิวเตอร์

 2. หนูชื่อด.ญ.กันติยา ผิวขำ จบจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 จังหัวดหนองคาย ดีใจมากและคาดหวังว่าคงได้เรียนกับครูอีกครั้ง

 3. ชื่อ เด็กชายกุลบุตร ชาตะวงษ์ จบจาก ร ร ราชประชานุเคระห์ ๒๗ หนองคาย
  ผมชอบเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ผมหวังว่าครูจะสอนพวกผมอย่างดี

 4. ด.ช สุริยันต์ จันทร์โท จบจากโรงเรียนบ้านดอนจันทร์โพนสวรรค์ จังหวัดอุดรธานี เราดีใจที่ได้เขามาเรียนในโรงเรียนราชประชานุเคาะห์ ๒๗จังหวัดหนองคาย

 5. จบป.6จากร.ร.บ้านดอนจันทร์โพนสวรรค์ คาคหวังว่าเรียนคอมพิมเตอร์คงจะเรียนดีกว่านี้ค่ะ

 6. สวัสดีค่ะดิฉันชื่อด.ญ พรนภา ศรีภิรมย์ มาจากโรงเรียนอนุบาลเซกา อำเภอเซกา จังหวัด บึงกาฬ ดิฉันดีใจที่ได้มาพบกับคุณครูจั๊กจั่น และคุณครูทุกคนในโรงเรียนนี้และดีใจที่ได้พบเพื่อนในโรงเรียนและได้เรียนวิชาคอมพิวเตอร์ขอบคุณค่ะ

 7. ชื่อ ด.ช. ไพฌรจน์ แซ่เถา จบจาก ร.ร. ราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จ.หนองคาย
  คาดหวังว่า จะเป็นเด็กดีของครู

 8. ชื่อ เด็กชายรัฐสิทธิ์ ชัยสรรพสิน จบมาจาก โรงเรียนบ้านเมืองไพร วันนี้สนุกมาก คุณครูจัยดีมากครับ

 9. ด.ญ รัตติกาล สืบไสว มาจาก ร.ร.มารีย์พิทักย์สว่างแดนดิน จ.สกลนคร มีความรู้มากขึ้น

 10. สวัสดีครับ…..วันนี้ผมมีความสุขมากครับและก็สบายดีด้วยและก้ขอให้ครูจั๊กจั่นมีความสุข

 11. ผมชื่อ นพรัตน์ ชนะบุญ ผมดีใจที่สุดที่ใด้้มาเรียนที่นี้
  ผมจบจากโรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์
  ผมหวังว่าผมจะมีความสุข

 12. ชื่อด.ญจิตรา สีชัยมูล มาจากโรงเรียน บ้านชาด คิดว่าวิชาคอมพิวเตอร์เป็นวิชาที่สนุกมาก คาดหวังว่าอยากเรียนวิชานี้ให้เก่งๆคะ

 13. ชื่อ ด.ญ สุนิสา กินรีโดน จบจากร.ร บ้านคำภู ต.ชัยพร อ.เมือง จ.บึงกาฬ
  หนูดีใจมากเลยค่ะที่ได้มาเรียนร.ร ราชประชานุเคราะห์

 14. ด ช ปิยนัฐ คำศรีระภาพ จบ มาจากโรงเรียนบ้านบุญมีศรีสว่าง ต. ทุ่งใหญ่ อ. ทุ่งฝน จ. อุดรธานี
  ผมดีใจที่ผมใด้มาเรียนนี เพราะผมคิดว่าโรงเรียนนีมีความอดทดอดออม และมีระเบียบวินัย

 15. ชื่อด.ญจิตรา สีชัยมูล มาจากโรงเรียน บ้านชาด คิดว่าวิชาคอมพิวเตอร์เป็นวิชาที่สนุกมาก คาดหวังว่าอยากเรียนวิชานี้ให้เก่งๆคะและอยากเรียนวิชานี้ต่อไป

 16. ด.ช. ไวทญา ประยงค์หอม จบมาจาก ร.ร. ตชด.บ้านห้วยเวียงงาม
  คาดหวังอยากเป็นครูสอนคอมพิวเตอร์ใน ร.ร.ตชด.

 17. ด.ช. ธีระพงษ์ สะโตน จบจากโรงเรียนบ้านชาด จังหวัดอุดรธานี
  ผมดีใจที่่ได้เข้ามาเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย

 18. ชื่อด.ญจิตรา สีชัยมูล มาจากโรงเรียน บ้านชาด คิดว่าวิชาคอมพิวเตอร์เป็นวิชาที่สนุกมาก
  คาดหวังว่าอยากเรียนวิชานี้ให้เก่งๆคะและอยากเรียนวิชานี้ต่อไป

 19. สวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อ ด.ญวาสนา ระวังคดี จบจากโรงเรียน ราชประชานุเคราะห์ 27จังหวัดหนองคาย ดิฉันดีใจที่่ด้ายมาเจอครูที่น่ารักอย่างครูจั๊กจั่นขอฝากตัวด้วยนะคะครูที่น่ารัก

 20. หนูชื่อ เจริญจิตร แซ่สง จบจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 จังหวัดหนองคาย
  หนูดีใจมากที่ได้เรียนอยู่โรงเรียนนี้ หนูหวังว่าถ้าหนูเรียนอยู่โรงเรียนคงดี

 21. ชื่อ ด.ญ.สุนิสา กินรีโดน จบจากร.ร บ้านคำภู ต.ชัยพร อ.เมือง จ.บึงกาฬ
  ดีใจมากเลยค่ะที่ได้มาเรียนร.ร ราชประชานุเคราะห์27จังหวัดหนองคาย

 22. ชื่อ ด.ช. สัญติชัย เนตรวงค์ บ้านสวัสดี
  ผมดีใจที่ได้มาเรียนอยู่โรงเรียนนี้ิ ดีใจที่มีครูดีๆ

 23. ชื่อ ด.ญ.สุนิสา กินรีโดน จบจากร.ร บ้านคำภู ต.ชัยพร อ.เมือง จ.บึงกาฬ
  ดีใจมากเลยค่ะที่ได้มาเรียนที่นี่ค่ะ

 24. ด.ญจิราพร ชาสงวน มาจากร.รอนุบาลจุมพลโพนพิสัย จ.หนองคาย
  เมื้อจบคอมไปแล้วอาจจะเป็นครูสอนคอมให้เด็กๆก็ได้

 25. ผมชื้อ มงคล หุตาชัย จบจ่ากโรงเรียน ต ช ด. บ้านนาชมภู ผมดีใจที่ได้มาเรียนที่นี่ผมจะตั้งใจเรียนและผมจะเป็นเด็กดี

 26. ด.ญ สุพัตรา พัฒนพงศ์ จบจาก ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จ.หนองคาย
  ดีใจที่ได้เรียนกับครู

 27. เวชยันต์ การพิบูลย์ จบจากโรงเรียนบ้านดอนจันทร์โพนสวรรค์ จังหวัดอุดรธานี ผมหวังว่าผมจะเรียนไห้จบ ม.6 เเละผมจะเป็นทหารไห้ได้

 28. ด.ญ.ธิติมา เทศวงศา จบจาก ร.ร บ้านหนองหมู คิดเห็นว่า หนูอย่ากเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ เก่งเหมือนพี่ชาย

 29. สวัสดีค่ะดิฉันชื่อ ด.ญ. กัญญารักษ์ สุโพธ์นะ หนูจบจากโรงเรียนบ้านหนองหมู หนูดีใจมากที่โรงเรียนนี้มีคอมพิวเตอร์หลายเครื่องและทุกคนได้เรียนคอมทุกคนขอบคุณค่ะ

 30. สุวนันท์ นันทะชัย จบมาจากโรงเรียนชุมชนสมสนุก ต.สมสนุก อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
  ดิฉันคิดว่าวิชาคอมพิวเตอร์เป็นวิชาที่ดีเพราะสิ่งที่เราไม่รู้ก็จะได้รู้และสิ่งที่รู้ก็จะได้รู้เสริม
  เราก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

 31. ชื่อด.ญ ณํัฐนรี โพธิ์ศรี มาจากร.ร บ้านนาคำนาใน ดีใจมากที่ได้มาเรียน คาดหวังว่า จะเรียนเก่งให้มากกว่านี้

 32. สวัสดีครับผมชื่อด.ชพงษานุเดช พันพิทักษ์ ย่ายมาจากร.ร ต.ช.ดบ้านห้วยเวียงงามจบจากคอมอยากเป็นครูสอนคอม

 33. สุวนันท์ นันทะชัย มาจากโรงเรียนชุมชนสมสนุก จ.บึงกาฬ
  เป็นการดีที่ได้เรียนวิชานี่เพราะสิ่งที่ไม่รู้ก็ได้รู้
  และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

 34. ด.ช เกียรติภูมิ ไสยลอย จบจากร.ร.บ้านดอนจันทร์โพนสวรรค์ รู้จักเพื่อนมากเลยครับ

 35. ด.ชพงษานุเดช พันพิทักษ์จบจากร.รบ้านห้วยเวียงงามจ.อุดร จบจากการเรียนคอมอยากเป็นครูสอนคอม

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s