ทำอย่างไรดี???เมื่อคะแนน O-Net ต่ำ


จากเว็บไซต์ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)[http://www.niets.or.th/]ในเรื่องของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช่วงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 6) ปีการศึกษา 2553 พบว่า คะแนนค่าสถิติพื้นฐานทั่วประเทศ สำหรับค่าเฉลี่ย O-NET ม.6 ทั้ง 8 วิชา แต่ละวิชามีคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีผู้เข้าสอบทั่วประเทศประมาณ 3.5 แสนคน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยดังนี้ ภาษาไทย คะแนนเฉลี่ยทั่วประเทศ 42.61, สังคมศึกษา เฉลี่ย 46.51, ภาษาอังกฤษ เฉลี่ย 19.22 , คณิตศาสตร์ เฉลี่ย 14.99, วิทยาศาสตร์ เฉลี่ย 30.90, สุขศึกษาและพลศึกษา เฉลี่ย 62.86, ศิลปะ เฉลี่ย 32.62 , การงานอาชีพและเทคโนโลยี เฉลี่ย 43.69 [ที่มา:http://www.kroobannok.com/42674] ดังนั้นเมื่อผลการทดสอบออกมาเป็นเช่นนี้ ใคร??? ต้องมีส่วนในการรับผิดชอบและเราจะมีวิธีการดำเนินงานต่อไปอย่างไร…เพื่ออนาคตของการศึกษาและเด็กไทย

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s