วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์


จากภาพตอบคำถามต่อไปนี้

รูปที่ 1  อยู่ในยุคใด…………………………….และคืออะไร………………………………

รูปที่ 2  อยู่ในยุคใด…………………………….และคืออะไร………………………………

รูปที่ 3  อยู่ในยุคใด…………………………….และคืออะไร………………………………

รูปที่ 4  อยู่ในยุคใด…………………………….และคืออะไร………………………………

รูปที่ 5  อยู่ในยุคใด…………………………….และคืออะไร………………………………

Advertisements

8 thoughts on “วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์

  • รูปที่ 1ยุคหลอดสุญญากาศ
   รูปที่ 2ยุคทรานซฺสเตอร์
   รูป ที่3 ยุควงจรไอซี
   รูปที่4ยุควิ แอล เอส ไอ
   รูปที่5 ยุคเครือข่าย

 1. ภาพที่.1ต้องใช้ความร้อนขนาดทำงานดังนั้นเครื่องคอมพิวเตอร์จึงมีขนาดใหญ่
  ภาพที่.2ใช้มาแทนหลอดสูญญากาศซื่งมีขนาดน้อยมีราคาถูก

 2. รูปที่ 1 คือยุค สุญญากาศ และคือ หลอดสุญญากาส
  รูปที่2 คือยุค ทรานซิสเตอร์ และคือ ทรานซิสเตอร์
  รูปที่ 3 คือยุค วงจรรวมหรือยุคไอซี และคือ ทรานซิสเตอร็
  รูปที่ 4 คือยุค วีแอลเอสไอ และคือ ไมโครโพรเซลเซอร์
  รูปที่ 5 คือ ยุคเครือข่าย และคือ โทรศัพท์

  • รูปที่1 คือยุค สุญญากาศ และคือ หลอดสุญญากาศ
   รูปที่ 2 คือ ยุค ทรานซิสเตอร์ และคือ ทรานซิสเตอรื
   รูปที่3 คือ วงจรรวมยุคไอซี และคือ ไมโครโพรเซลเซอร์
   รูปที่ 4 คือยุควีแอลเอสไอ และคือ ไมโครโพรเซลเซอร์
   รูปที่5 คือยุคเครือข่าย และคือ โทรศัพท์

 3. รูปที่ 1คือสุญญากาศ
  รูปที่ 2 คือทรานซิสเตอร์
  รูปที่ 3 คือดวงรตรวมวิสเตอรื
  รูปที่ 4 คือวีแอลเอสไอ
  รูปที่ 5 คือยุคเคือข่าย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s