งานสัปดาห์นี้สำหรับมอหกทับสาม


คำชี้แจง ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาจากเว็บไซต์ http://e-learning.vec.go.th/elearning/elearning/teach_doc/excelDoc.htm หรือเว็บไซต์อื่น แล้วตอบคำถามที่ครูให้ คลิกที่นี่เพื่อตอบคำถาม
คำถาม
1.ลักษณะทั่วไปของ Excel มีอะไรบ้าง
2.Excel มีคุณสมบัติอะไรบ้าง
3.Excel มีส่วนประกอบที่สำคัญอะไรบ้าง

Advertisements

48 thoughts on “งานสัปดาห์นี้สำหรับมอหกทับสาม

 1. โปรแกรม Excel ช่วยให้เราคำนวณตัวเลขในตารางได้ง่าย ๆ ตั้งแต่คณิตศาสตร์ขั้น
  ข้อที่1พื้นฐานไปจนถึงสูตรทางการเงินที่ซับซ้อน และเรายังสามารถใช้ Excel ในการจัดกลุ่มข้อมูล
  วิเคราะห์ข้อมูล สร้างรายงาน และสร้างแผนภูมิได้อีกด้วย
  โปรแกรม Excel มีประโยชน์กับผู้คนแทบทุกสาขาอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นบัญชี ซึ่ง
  สามารถนำ Excel มาช่วยคำนวณรายรับรายจ่ายและงบการเงินได้ นักวิเคราะห์การตลาด ที่จะนำ
  Excel มาช่วยในการสรุปข้อมูลแบบสอบถามจำนวนมาก ๆ วิศวกรที่สามารถนำข้อมูลจากการ
  ทดลองมาให้ Excel สร้างเป็นแผนภูมิลงในรายงานของตนเองได้ง่าย ๆ นักวางแผนสามารถทดลอง
  ได้ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรถ้าตัวแปรบางตัวเปลี่ยนไป แม้กระทั่งครูอาจารย์ก็ยังสามารถคำนวณ
  เกรดของนักศึกษาได้ด้วย และนอกจากที่กล่าวแล้ว Excel ก็ยังสามารถประยุกต์ใช้กับงานอื่น ๆ ได้

 2. โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล คืออะไร
  ไมโครซอฟต์เอ็กเซล เป็นโปรแกรมสาเร็จรูปที่ช่วยในการทางานด้านการคานวณแบบกระดาษทาการ
  (Electronic Spreadsheet) บนระบบวินโดวส์(Windows) ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ง่าย สะดวกและมีประสิทธิภาพ
  สามารถใช้กับงานด้านงบประมาณ งานทางด้านบัญชี การเงิน การวิเคราะห์ข้อมูล งานแผน
  งานฐานข้อมูล การจัดทารายงานแบบต่างๆ และการนาเสนอข้อมูลด้วยกราฟแบบต่างๆ เป็นต้น
  ลักษณะทั่วไปของโปรแกรม Excel
  งานโครงกา

 3. คุณสมมบัติที่สำคัญของ Microsoft Excel

  1. ความสามารถด้านการคำนวณ Excel สามารถป้อนสูตรการคำนวณทางคณิตศาสตร์ เช่น บวก ลบ คูณ หาร เป็นต้น

  2. ความสามารถด้านใช้ฟังก์ชั่น เช่นฟังก์ชั่นเกี่ยวกับตัวอักษร ตัวเลข วันที่ ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับการเงิน หรือเกี่ยวกับการตัดสินใจ

  3. ความสามารถในการสร้างกราฟ Excel สามารถนำข้อมูลที่ป้อนลงในตารางมาสร้างเป็นการาฟได้ทันที

  4. ความสามารถในการตกแต่งตารางข้อมูล Excel สามารถตกแต่งตารางข้อมูลหรือกราฟ ข้อมูลด้วยภาพ สี และรูปแบบตัวอัการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความสวยงามและทำให้แยกแยะข้อมูลได้ง่ายขึ้น

  5. ความสามารถในการเรียงลำดับข้อมูล Excel สามารถคัดเลือกเฉพาะข้อมูลที่ต้องการมาวิเคราะห์ได้

  6. ความสามารถในการพิมพ์งานออกทางเครื่องพิมพ์ Excel สามารถพิมพ์งานทั้งข้อมูลและรูุูปภาพหรือกราฟออกทางเครื่องพิมพ์ได้ทันที ซึ่งทำให้ง่ายต่อการสร้างรายงาน

  7. ความสามารถในการแปลงข้อมูลในตารางให้เป็นเว็บเพจ เพื่อนำไปแสดงในโฮมเพจ

 4. ใช้ประโยชน์จาก Excel คุณสมบัติ sorting มีประสิทธิภาพ

  ในการผลิตของข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยใช้แบบฟอร์ม Excel เราสามารถใช้คุณสมบัติการเรียงลำดับประสิทธิภาพของมันดูแบบสอบถามสถิติที่เกี่ยวข้องกับสถิติ ที่นี่เราใช้รูปที่ 1 เป็น”พนักงานข้อมูลพื้นฐาน”แบบฟอร์มลงทะเบียนเช่นอย่างเต็มที่ประสบการณ์บางประเภทฟังก์ชัน Excel

  1, Quick Sort

  ถ้าเราต้องการบุคลากรข้อมูลตามคอลัมน์แอตทริบิวต์ (เช่นอาวุโส”จากยาวไปสั้น) ที่จะจัดอันดับสามารถทำได้ : เลือกอาวุโส”ออกใด ๆ ของเซลล์ (เช่น i3) แล้วคลิกที่”แถบเครื่องมือ”ทั่วไป “เรียง Descending ปุ่ม”(ดูรูปที่ 1)

  Tip : ①หากคุณกด”Common แถบเครื่องมือ”ปุ่ม”น้อยไปหามากจะอาวุโส””จากระยะยาวเพื่อจัดเรียง ②ถ้าวัตถุมีการจัดเรียงตัวอักษรจีนตาม”Hanyu Pinyin ลำดับการจัดเรียง” ③หากเรียงลำดับของวัตถุที่เป็นตัวอักษร Western ตาม”หนังสือลำดับการจัดเรียง”

 5. โปรแกรม Microsoft Excel เป็นโปรแกรมที่เหมาะกับงานทางด้าน การคำนวณ การตีตาราง การหาค่าสูตรต่าง ๆ ตลอดจนสามารถนำข้อมูล ไปสร้างเป็นกราฟ เพื่อแสดงแผนภูมิต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งถ้าเรามีการเปลี่ยนแปลงตัวเลขใด ๆ โปรแกรมก็จะทำการคำนวณ สูตรที่เชื่อมโยงกับตัวเลขนั้น ๆ ให้โดยอัตโนมัติ

 6. รูปแบบการคำนวณด้วย Excel
  การสร้างสูตรคำนวณใช้เอง
  ตัวดำเนินการใช้ในสูตร (Operator)

  เราสามารถใช้โปรแกรม Excel สร้างตารางคำนวณได้หลายรูปแบบ ตัวที่จะช่วยเราคงหนีไม่พ้นการนำสูตรและฟังก์ชันมาใช้ ดังนั้นเราควรรู้ความสามารถในการคำนวณของ Excel สามารถทำอะไรได้บ้าง เกี่ยวกับการคำนวณอัตโนมัติ การสร้างสูตร การใช้ฟังก์ชัน หรือการแก้ปัญหา่ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดในการเขียนสูตร ซึ่งถ้าเราเข้าใจหลักการต่าง ๆ แล้ว Excel จะช่วยให้เราทำงานได้สะดวกขึ้น และการใช้สูตรไม่ยากอีกต่อไป

  การคำนวณอัตโนมัติ
  บางขณะที่เราป้อนตัวเลขในตาราง เราอาจจำป็นที่จะต้องตรวจสอบตัวเลขหรือดูผลลัพธ์ว่าถูกต้องหรือไม่โดยไม่ต้องการให้แสดงผลลัพธ์ในตารางนั้น ๆ เราสามารถใช้่การคำนวณอัตโนมัติ ซึ่งจะทำให้สามารถทราบผลลัพธ์ได้ทันที โดยที่ไม่ต้องป้อนสูตรหรือฟังก์ชันใด ๆ ด้วยการดูผลลัพธ์ที่ Status Bar (แถบสถานะ) ซึ่งมีวิธีการใช้ดังนี้

  1. คลิกเลือกคำสั่ง มุมมอง ในเมนู แถบสถานะ
  2. จะปรากฏ แถบสถานะ ด้านล่างของหน้าจอ

  3. คลิกขวาที่ แถบสถานะ จะปรากฎกล่องแสดงคำสั่ง
  4. เลือกคำสั่งที่ต้องการ (ในที่นี่เลือกคำสั่ง ผลรวม)
  5. แดรกเมาส์เลือกช่วงเซลล์ที่ต้องการให้คำนวณ
  6. จะปรากฏผลลัพธ์ที่ แถบสถานะ

  จากวิธีการดังกล่าวจะเห็นว่าเราสามารถเปลี่ยนคำสั่งในการคำนวณได้ตามที่ต้องการดังรูป

  การคำนวณโดยใช้สูตร
  การใช้สูตรเป็นวิธีที่ใช้ในการคำนวณที่นิยมมากที่สุด เพราะทำให้ได้ผลลัพธ์ที่รวดเร็ว และสูตรบางอย่างยังสามารถช่วยคำนวณข้อมูลตัวเลขที่ซับซ้อนได้อีก แต่ละสูตรมีรูปแบบการใช้ที่แตกต่างกันออกไป

  การใช้งานสูตรรูปแบบปกติ (Formula)
  สูตรรูปแบบปกติจะเป็นสูตรที่เป็นสมการที่ใช้ดำเนินการกับข้อมูลในชีทด้วยการใช้สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ เช่นเครื่องหมายบวก ลบ คูณ หาร การอ้างอิงเซลล์อื่น หรือสูตรที่ใช้รวมข้อความ เป็นต้น

  ตัวอย่าง
  =5-1
  =9*8
  =B5-A7

  การใช้งานสูตรแบบฟังก์ชัน (Function)
  เราสามารถใช้สูตรแบบฟังก์ชันช่วยคำนวณข้อมูลที่ซับซ้อนหรือมดีปริมาณมากได้ ซึ่งฟังก์ชันใน Excel เป็นสูตรที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและถูกสร้างให้เหมาะกับงานเฉพาะอย่าง

  ตัวอย่าง
  =SUM(B1:B9)
  =AVERAGE(A9:A20)
  =COUNT(A1:A5)

  การใช้งานสูตรแบบอาร์เรย์ (Array)
  การใช้สูตรแบบอาร์เรย์สามารถทำหลาย ๆ การคำนวณให้คืนค่าเป็นผลลัพธ์เดียวหรือหลายผลลัพธ์ โดยสูตรอาร์เรย์ตั้งแต่ 2 ชุดขึ้นไป

  ตัวอย่าง
  {=SUM((B1:B9)/(A1:A5))}

  สูตรแบบต่าง ๆ จะมีความยากง่ายแตกต่างกันออกไป ซึ่งการสร้างสูตรนั้น เราจะต้องทราบหลักการทำงานของเครื่องหมายและสัญลักษณ์ในสูตร รวมถึงลำดับการคำนวณ เพราะสิ่งเหล่านี้มีผลต่อการแสดงผลลัพธ์ทั้งสิ้น

 7. รูปแบบการคำนวณด้วย Excel
  การสร้างสูตรคำนวณใช้เอง
  ตัวดำเนินการใช้ในสูตร (Operator)

  มาใช้ ดังนั้นเราควรรู้ความสามารถในการคำนวณของ Excel สามารถทำอะไรได้บ้าง เกี่ยวกับการคำนวณอัตโนมัติแล้ว Excel จะช่วยให้เราทำงานได้สะดวกขึ้น และการใช้สูตรไม่ยากอีกต่อไป

  การคำนวณอัตโนมัติ
  บางขณะที่เราป้อนตัวเลขในตาราง เราอาจจำป็นที่จะต้องตรวจสอบตัวเลขหรือดูผลลัพธ์ว่าถูกต้องหรือไม่โดยไม่ต้องการให้แสดงผลลัพธ์ในตารางนั้น ๆ เราสามารถใช้่การคำนวณอัตโนมัติ ซึ่งจะทำให้สามารถทราบผลลัพธ์ได้ทันที โดยที่ไม่ต้องป้อนสูตรหรือฟังก์ชันใด ๆ ด้วยการดูผลลัพธ์ที่ Status Bar (แถบสถานะ) ซึ่งมีวิธีการใช้ดังนี้

  1. คลิกเลือกคำสั่ง มุมมอง ในเมนู แถบสถานะ
  2. จะปรากฏ แถบสถานะ ด้านล่างของหน้าจอ

  3. คลิกขวาที่ แถบสถานะ จะปรากฎกล่องแสดงคำสั่ง
  4. เลือกคำสั่งที่ต้องการ (ในที่นี่เลือกคำสั่ง ผลรวม)
  5. แดรกเมาส์เลือกช่วงเซลล์ที่ต้องการให้คำนวณ
  6. จะปรากฏผลลัพธ์ที่ แถบสถานะ

  จากวิธีการดังกล่าวจะเห็นว่าเราสามารถเปลี่ยนคำสั่งในการคำนวณได้ตามที่ต้องการดังรูป

  การคำนวณโดยใช้สูตร
  การใช้สูตรเป็นวิธีที่ใช้ในการคำนวณที่นิยมมากที่สุด เพราะทำให้ได้ผลลัพธ์ที่รวดเร็ว และสูตรบางอย่างยังสามารถช่วยคำนวณข้อมูลตัวเลขที่ซับซ้อนได้อีก แต่ละสูตรมีรูปแบบการใช้ที่แตกต่างกันออกไป

  การใช้งานสูตรรูปแบบปกติ (Formula)
  สูตรรูปแบบปกติจะเป็นสูตรที่เป็นสมการที่ใช้ดำเนินการกับข้อมูลในชีทด้วยการใช้สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ เช่นเครื่องหมายบวก ลบ คูณ หาร การอ้างอิงเซลล์อื่น หรือสูตรที่ใช้รวมข้อความ เป็นต้น

  ตัวอย่าง
  =5-1
  =9*8
  =B5-A7

  การใช้งานสูตรแบบฟังก์ชัน (Function)
  เราสามารถใช้สูตรแบบฟังก์ชันช่วยคำนวณข้อมูลที่ซับซ้อนหรือมดีปริมาณมากได้ ซึ่งฟังก์ชันใน Excel เป็นสูตรที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและถูกสร้างให้เหมาะกับงานเฉพาะอย่าง

  ตัวอย่าง
  =SUM(B1:B9)
  =AVERAGE(A9:A20)
  =COUNT(A1:A5)

  การใช้งานสูตรแบบอาร์เรย์ (Array)
  การใช้สูตรแบบอาร์เรย์สามารถทำหลาย ๆ การคำนวณให้คืนค่าเป็นผลลัพธ์เดียวหรือหลายผลลัพธ์ โดยสูตรอาร์เรย์ตั้งแต่ 2 ชุดขึ้นไป

  ตัวอย่าง
  {=SUM((B1:B9)/(A1:A5))}

  สูตรแบบต่าง ๆ จะมีความยากง่ายแตกต่างกันออกไป ซึ่งการสร้างสูตรนั้น เราจะต้องทราบหลักการทำงานของเครื่องหมายและสัญลักษณ์ในสูตร รวมถึงลำดับการคำนวณ เพราะสิ่งเหล่านี้มีผลต่อการแสดงผลลัพธ์ทั้งสิ้น

 8. เป็นโปรแกรมที่อานวยความสะดวกในการทางานเกี่ยวกับการคานวณข้อมูล แสดง ข้อมูลในลักษณะเป็นคอลัมน์
  หรือเป็นช่องตาราง ซึ่งเราสามารถบันทึกข้อมูลต่าง ๆ โดยส่วนมาก มักจะเป็นตัวเลขลงในตารางสี่เหลี่ยมที่แบ่ง
  ออกเป็นช่องเล็ก ๆ มากมาย เรียกว่า เซลล์ (Cell) พร้อม ทั้งสามารถใส่สูตรลงในเซลล์บางเซลล์เพื่อให้โปรแกรม
  ทาการคานวณหาผลลัพธ์จากข้อมูล

 9. เกี่ยวการคำนวณอัโนมัติแล้วexcelและการคำนวณโดยใช้สูตรเป็นวิธีในการคำนวณมากสูตรบางอย่างยังสามารถช่วยคำนวณข้อมูลตัวเลขได้อีก

 10. เราสามารถกำหนดให้ Excel แสดงเมนูแบบเต็มทุกเมนู หรือแสดงเฉพาะเมนูที่ใช้บ่อย ๆ ก็ได้ การตั้งให้แสดงเมนูทุกเมนู ทำดังนี้

  ใช้เมาส์ชี้ที่ Tools
  คลิกเมาส์ 1 ครั้ง
  กดปุ่มลูกศรชี้ลง บนแป้นพิมพ์ เพื่อเลื่อนแถบสว่าง มาที่ Customize
  กดปุ่ม Enter บนแป้นพิมพ์
  ใช้เมาส์คลิกที่แถบ Options
  จะเห็น Always show full menus ให้คลิกในกล่องสี่เหลี่ยมที่อยู่หน้าข้อความนี้
  คลิกปุ่ม ปิด ( ) เพื่อปิดเมนู

 11. 1. สร้างและแสดงรายงานของข้อมูล ตัวอักษร และตัวเลข โดยมีความสามารถในการ จัดรูปแบบ
  ให้สวยงามน่าอ่าน
  2. อำนวยความสะดวกในด้านการคำนวณต่าง ๆ เช่น การบวก ลบ คูณ หารตัวเลข และยังมีฟังก์ชั่น
  ที่ใช้ในการคำนวณอีกมากมาย
  3. สร้างแผนภูมิในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อใช้ในการแสดงและการเปรียบเทียบ ข้อมูลได้หลาย
  รูปแบบ เช่น แผนภูมิคอลัมน์
  4. มีระบบขอความช่วยเหลือที่จะคอยช่วยให้คาแนะนา ช่วยให้ผู้ใช้สามารถทางานได้อย่าง
  สะดวกและรวดเร็ว

 12. 1.สร้างและแสดงรายงานของข้อมูล ตัวอักษร และตัวเลข โดยมีความสามารถในการ
  จัดรูปแบบให้สวยงามน่าอ่าน เช่น การกำหนดสีพื้น การใส่แรเงา การกำหนดลักษณะและสีของ
  เส้นตาราง การจัดวางตำแหน่งของตัวอักษร การกำหนดรูปแบบและสีตัวอักษร เป็นต้น
  2.อำนวยความสะดวกในด้านการคำนวณต่าง ๆ เช่น การบวก ลบ คูณ หารตัวเลข
  และยังมีฟังก์ชั่นที่ใช้ในการคำนวณอีกมากมาย เข่น การหาผลรวมของตัวเลขจำนวนมาก การหา
  ค่าทางสถิติและการเงิน การหาผลลัพธ์ของโจทย์ทางคณิตศาสตร์ เป็นต้น

 13. เมื่อเริ่มใช้งานในเอ็กเซล หน้าจอจะปรากฎเวิร์กชีตว่างๆ จะเห็นแนวเส้นตรงคล้ายกับกระดาษทำการทางด้านบัญชี ซึ่งมีด้วยกันถึง 256 คอลัมน์ เริ่มจาก A ถึง IV และมีแถวทั้งหมด 65,536 แถว ตั้งแต่ 1 ถึง 65,536 แถว จุดตัดของแถวและคอลัมน์จะเกิดเป็นสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ เรียกว่า “เซลล์” (Cell) ซึ่งในเวิร์กชีตมีเซลล์บรรจุอยู่ถึง16 ล้านเซลล์ เอ็กเซลล์จะใช้ตำแหน่งเซลล์ (Cell address)เป็นตัวกำหนดว่า
  คอลัมน์อยู่ทางด้านบนจะแทนด้วยอักษร และแถวจะอยู่ทางด้านซ้ายสุดจะแทนด้วยตัวเลข

 14. -เคอาร์กิวเมนต์ (=) จะเป็นตัวขึ้นต้นเสมอในการสร้างสูตร เพื่อเป็นการระบุให้ Excel รู้ว่าอักขระตัวถัดไปเป็นสูตร
  -เครื่องหมายเท่ากับหรือองค์ประกอบที่จะถูกนำมาคำนวณได้แก่ อาร์กิวเมนต์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นตัวเลขหรือการอ้างอิงเซลล์หรือช่วง ป้ายชื่อ ชื่อ หรือฟังก์ชันแผ่นงาน
  -ตัวดำเนินการในการคำนวณ เช่น เครื่องหมาย ( + ) เครื่องหมายหาร ( / )
  -ลำดับการคำนวณ โดยปกติแล้ว Excel จะลำดับการคำนวณเครื่องหมายดังดต่อไปนี้ ตามลำดับ
  1. วงเล็บ ( )
  2. คูณ ( * ) หาร ( / )
  3. บวก ( + ) ลบ ( – )

 15. เวิร์คชีต จะมีลักณะที่ถูกแบ่งออกเป็นช่อง ๆ เรียกว่า “เซล (Cell)” โดยตามแนวตั้งจะถูกแบ่งออกเป็นคอลัมน์ A B C D E…… ตามลำดับ (มีทั้งหมด 256 คอลัมน์) และตามแนวนอนจะแบ่งออกเป็นแถว ตั้งแต่ถวที่ 1 2 3 4 5…… ไปเรื่อย ๆ (มีทั้งหมด 65536 แถว)

  การอ้างถึงถึงแต่ละช่อง (Cell) ในเวิร์คชีตนั้น เราจะระบุโดยบอกตำแหน่งคอลัมน์แล้วตามด้วยแถว เช่น

  ช่อง C5 หมายถึง ช่องท่อยู่ตรงคอลัมน์ C ของถวที่ 5

 16. 1. ความสามารถด้านการคำนวณ Excel สามารถป้อนสูตรการคำนวณทางคณิตศาสตร์ เช่น บวก ลบ คูณ หาร เป็นต้น

  2. ความสามารถด้านใช้ฟังก์ชั่น เช่นฟังก์ชั่นเกี่ยวกับตัวอักษร ตัวเลข วันที่ ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับการเงิน หรือเกี่ยวกับการตัดสินใจ

  3. ความสามารถในการสร้างกราฟ Excel สามารถนำข้อมูลที่ป้อนลงในตารางมาสร้างเป็นการาฟได้ทันที

  4. ความสามารถในการตกแต่งตารางข้อมูล Excel สามารถตกแต่งตารางข้อมูลหรือกราฟ ข้อมูลด้วยภาพ สี และรูปแบบตัวอัการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความสวยงามและทำให้แยกแยะข้อมูลได้ง่ายขึ้น

  5. ความสามารถในการเรียงลำดับข้อมูล Excel สามารถคัดเลือกเฉพาะข้อมูลที่ต้องการมาวิเคราะห์ได้

  6. ความสามารถในการพิมพ์งานออกทางเครื่องพิมพ์ Excel สามารถพิมพ์งานทั้งข้อมูลและรูุูปภาพหรือกราฟออกทางเครื่องพิมพ์ได้ทันที ซึ่งทำให้ง่ายต่อการสร้างรายงาน

  7. ความสามารถในการแปลงข้อมูลในตารางให้เป็นเว็บเพจ เพื่อนำไปแสดงในโฮมเพจ

 17. เป็นโปรแกรมที่มีรูปเป็นตารางมีขนาดใหญ่มากเป็นตาราง2มิติแนวนอนแถวทั้งหมด65536แนวนอนแถวทั้งหมด1-65536
  เป็นเลขกำกับ

 18. Excel เป็นโปรแกรมประเภทสเปรตชีท (speadsheet) หรือโปรแกรมตารางงานซึ่งใช้เก็บข้อมูลต่าง ๆ สูตรคำนวณ ลงบนแผ่นตารางงานคล้ายกับการเขียนข้อมูลลงไปในสมุดที่มีการตีช่องตารางทั้งแนวนอนและแนวตั้ง ตารางแต่ละช่องจะมีชื่อกำกับไว้ในแนวตั้งหรือสดมน์ของตารางเป็นตัวอักษรภาษอังกฤษเร่ิมจาก A,B,C,…เรื่อยไปจนสุดขอบตารางทางขวา มีทั้งหมด 256 สดมภ์(Column)

 19. คุณสมมบัติที่สำคัญของ Microsoft Excel

  1. ความสามารถด้านการคำนวณ Excel สามารถป้อนสูตรการคำนวณทางคณิตศาสตร์ เช่น บวก ลบ คูณ หาร เป็นต้น

  2. ความสามารถด้านใช้ฟังก์ชั่น เช่นฟังก์ชั่นเกี่ยวกับตัวอักษร ตัวเลข วันที่ ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับการเงิน หรือเกี่ยวกับการตัดสินใจ

  3. ความสามารถในการสร้างกราฟ Excel สามารถนำข้อมูลที่ป้อนลงในตารางมาสร้างเป็นการาฟได้ทันที

  4. ความสามารถในการตกแต่งตารางข้อมูล Excel สามารถตกแต่งตารางข้อมูลหรือกราฟ ข้อมูลด้วยภาพ สี และรูปแบบตัวอัการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความสวยงามและทำให้แยกแยะข้อมูลได้ง่ายขึ้น

  5. ความสามารถในการเรียงลำดับข้อมูล Excel สามารถคัดเลือกเฉพาะข้อมูลที่ต้องการมาวิเคราะห์ได้

  6. ความสามารถในการพิมพ์งานออกทางเครื่องพิมพ์ Excel สามารถพิมพ์งานทั้งข้อมูลและรูุูปภาพหรือกราฟออกทางเครื่องพิมพ์ได้ทันที ซึ่งทำให้ง่ายต่อการสร้างรายงาน

  7. ความสามารถในการแปลงข้อมูลในตารางให้เป็นเว็บเพจ เพื่อนำไปแสดงในโฮมเพจ

 20. ขยายการลงทุนด้านข้อมูลวิเคราะห์เชิงธุรกิจ เนื่องจาก Office Excel 2007 มีการสนับสนุน Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services อย่างสมบูรณ์แบบ

  ใช้ประโยชน์จากความยืดหยุ่นและฟังก์ชันคิวบ์ใน Office Excel 2007 เพื่อสร้างรายงานแบบกำหนดเองจากฐานข้อมูล OLAP คุณยังสามารถเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลภายนอกได้ง่ายมากยิ่งขึ้นโดยใช้ไลบรารีการเชื่อมต่อข้อมูล

 21. คุณสมมบัติที่สำคัญของ Microsoft Excel

  1. ความสามารถด้านการคำนวณ Excel สามารถป้อนสูตรการคำนวณทางคณิตศาสตร์ เช่น บวก ลบ คูณ หาร เป็นต้น

  2. ความสามารถด้านใช้ฟังก์ชั่น เช่นฟังก์ชั่นเกี่ยวกับตัวอักษร ตัวเลข วันที่ ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับการเงิน หรือเกี่ยวกับการตัดสินใจ

  3. ความสามารถในการสร้างกราฟ Excel สามารถนำข้อมูลที่ป้อนลงในตารางมาสร้างเป็นการาฟได้ทันที

  4. ความสามารถในการตกแต่งตารางข้อมูล Excel สามารถตกแต่งตารางข้อมูลหรือกราฟ ข้อมูลด้วยภาพ สี และรูปแบบตัวอัการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความสวยงามและทำให้แยกแยะข้อมูลได้ง่ายขึ้น

  5. ความสามารถในการเรียงลำดับข้อมูล Excel สามารถคัดเลือกเฉพาะข้อมูลที่ต้องการมาวิเคราะห์ได้

 22. ลักษณะรูปแบบของโปรแกรมmicrosoft exceiจะคล้ายกับโปรแกรมที่มีรูปแบบเป็นตาราซึ่งมีขนาดใหญ่มากจนไม่สามารถที่จะปรากฎบนจอภาพได้ทั้งหมดใน1จอภาพและมีลักษณะเป็นตาราง2มิติ

 23. การเข้าสุ่โปรแกรม Microsoft Excel มีหลายวธีดังนี้
  1เข้าสู่โปรแกรมที่ start menu มี2วิธี
  1เลื่อนเมาส์ไปคลิกที่ Start >> programs และ microsoft Excel ตามลำดับ
  2เข้าสู่โปรแกรมที่ Shortcut icon หากมีการสร้างShortcut เอาไว้บน Desktop ก็สามารถเลื่อก Microsoft Excel แล้ว
  Double click

 24. เราสามารถใช้โปรแกรม Excel สร้างตารางคำนวณได้หลายรูปแบบ ตัวที่จะช่วยเราคงหนีไม่พ้นการนำสูตรและฟังก์ชันมาใช้ ดังนั้นเราควรรู้ความสามารถในการคำนวณของ Excel สามารถทำอะไรได้บ้าง เกี่ยวกับการคำนวณอัตโนมัติ การสร้างสูตร การใช้ฟังก์ชัน หรือการแก้ปัญหา่ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดในการเขียนสูตร ซึ่งถ้าเราเข้าใจหลักการต่าง ๆ

 25. Excel 2007
  นำไปใช้กับ: Microsoft Office Excel 2007

  พิมพ์ Microsoft Office Excel 2007 เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและใช้กันอย่างแพร่หลายที่ช่วยผู้ใช้วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้สามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้ Office Excel 2007 และ Excel Services ทำให้คุณสามารถใช้งานร่วมกับผู้อื่นและจัดการการวิเคราะห์และความเข้าใจ กับเพื่อนร่วมงาน ลูกค้า และคู่ค้าทางธุรกิจด้วยความมั่นใจ

  ต่อไปนี้เป็นประโยชน์หลัก 10 ประการของ Office Excel 2007 ซึ่งจะช่วยคุณสร้างกระดาษคำนวณและวิเคราะห์ ใช้งานร่วมกับผู้อื่น และจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

  Office Excel 2007 มีส่วนติดต่อผู้ใช้ Microsoft Office Fluent ที่จะช่วยให้คุณค้นหาเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเมื่อคุณต้องการใช้ได้

  ค้นหาเครื่องมือที่คุณต้องการเมื่อจำเป็นต้องใช้โดยใช้ส่วนติดต่อผู้ใช้ Office Fluent ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ใน Office Excel 2007 โปรแกรม Office Excel 2007 จะแสดงคำสั่งที่เหมาะสมทันที ไม่ว่าจะเป็นการสร้างตารางหรือการเขียนสูตร โดยขึ้นอยู่กับงานที่คุณต้องการทำ

  นำเข้า, จัดเรียง และค้นหาชุดข้อมูลจำนวนมากภายในกระดาษคำนวณที่ขยายขึ้นอย่างมาก

  ทำงานกับข้อมูลจำนวนมากใน Office Excel 2007 ซึ่งรองรับกระดาษคำนวณซึ่งมีมากถึง 1 ล้านแถว และ 16,000 คอลัมน์ นอกจากนั้น Office Excel 2007 ยังสนับสนุนแพลตฟอร์มตัวประมวลผลแบบมัลติคอร์เพื่อการคำนวณสูตรกระดาษคำนวณที่รวดเร็วขึ้น

  ใช้กลไกการสร้างแผนภูมิที่ออกแบบใหม่ทั้งหมดของ Office Excel 2007 ซึ่งจะช่วยให้คุณสื่อสารการวิเคราะห์ในแผนภูมิที่มีรูปลักษณ์แบบมืออาชีพ

  สร้างแผนภูมิที่มีลักษณะเป็นมืออาชีพอย่างรวดเร็วด้วยเพียงไม่กี่คลิก โดยใช้เครื่องมือสร้างแผนภูมิในส่วนติดต่อผู้ใช้ Office Fluent นำการเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับการแสดงภาพที่หลากหลายไปใช้กับแผนภูมิของคุณ เช่น ลักษณะพิเศษ 3 มิติ, การแรเงาแบบจาง และความโปร่งใส สร้างและโต้ตอบกับแผนภูมิด้วยวิธีเดียวกันนี้ได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงโปรแกรมประยุกต์ที่คุณใช้อยู่ เนื่องจากกลไกการสร้างแผนภูมิของ Office Excel 2007 จะเหมือนกับใน Microsoft Office Word 2007 และ Microsoft Office PowerPoint 2007

  พบการสนับสนุนการทำงานกับตารางที่มีประสิทธิภาพและดียิ่งขึ้น

  สร้าง จัดรูปแบบ ขยาย และอ้างอิงถึงตารางภายในสูตร เนื่องจาก Office Excel 2007 ได้พัฒนาการสนับสนุนตารางที่ปรับปรุงขึ้นอย่างมาก เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่อยู่ในตารางขนาดใหญ่ Office Excel 2007 จะคงส่วนหัวของตารางให้อยู่ในหน้าจอในขณะที่คุณเลื่อนดูข้อมูล

  สร้างและทำงานกับมุมมอง PivotTable อย่างง่ายดาย

  มุมมอง PivotTable ทำให้คุณสามารถไปยังข้อมูลของคุณอีกครั้งได้อย่างรวดเร็วเพื่อตอบคำถามที่หลากหลาย ค้นหาคำตอบที่คุณต้องการได้รวดเร็วยิ่งขึ้น รวมทั้งสร้างและใช้มุมมอง PivotTable ได้สะดวกยิ่งขึ้นโดยการลากเขตข้อมูลที่คุณต้องการให้ปรากฏ

  “ดู” แนวโน้มที่สำคัญและค้นหาข้อยกเว้นในข้อมูล

  ใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขกับข้อมูลของคุณได้สะดวกมากยิ่งขึ้นเพื่อค้นหารูปแบบและเน้นแนวโน้มในข้อมูลของคุณ มีโครงร่างแบบใหม่ซึ่งประกอบไปด้วยแถบไล่สี ฮีตแมป แถบข้อมูล และไอคอนตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพ

  ใช้ Office Excel 2007 และ Excel Services เพื่อใช้กระดาษคำนวณร่วมกับผู้อื่นอย่างปลอดภัยยิ่งขึ้น

  Excel Services ซึ่งเป็นคุณสมบัติของ Microsoft Office SharePiont Server 2007 จะแสดงกระดาษคำนวณเป็น HTML แบบไดนามิก เพื่อให้ผู้อื่นสามารถเข้าถึงข้อมูลโดยใช้เว็บเบราว์เซอร์ เนื่องจากการทำงานที่คล้ายคลึงกับไคลเอ็นต์ Office Excel 2007 ผู้ใช้จึงสามารถใช้ Excel Services เพื่อนำทาง จัดเรียงข้อมูล กรองข้อมูล ป้อนพารามิเตอร์ และโต้ตอบกับมุมมอง PivotTable ได้ทั้งหมดภายในเว็บเบราว์เซอร์

  ช่วยให้คุณและองค์กรได้ทำงานกับข้อมูลธุรกิจที่เป็นข้อมูลล่าสุด

  ป้องกันการกระจายสำเนาของกระดาษคำนวณหลายสำเนาหรือสำเนาที่เลิกใช้แล้วในองค์กรของคุณ โดยใช้ Office Excel 2007 และ Office SharePiont Server 2007 ควบคุมว่าผู้ใช้รายใดสามารถดูและแก้ไขกระดาษคำนวณบนเซิร์ฟเวอร์ โดยใช้การเข้าถึงที่อ้างอิงสิทธิ์

  ลดขนาดกระดาษคำนวณของคุณ และปรับปรุงการเรียกคืนแฟ้มที่เสียหายได้ในขณะเดียวกัน

  รูปแบบแฟ้ม Microsoft Office PowerPoint XML ใหม่ที่มีการบีบขนาดข้อมูล ทำให้สามารถลดขนาดแฟ้มได้อย่างมาก พร้อมทั้งยังมีการปรับปรุงการเรียกคืนข้อมูลสำหรับแฟ้มที่เสียหาย เนื่องจากสถาปัตยกรรมของรูปแบบ PowerPoint XML รูปแบบใหม่นี้จะช่วยประหยัดพื้นที่เก็บข้อมูลและความต้องการแบนด์วิธได้อย่างมาก รวมทั้งช่วยลดภาระของบุคลากรด้านไอที

  ขยายการลงทุนด้านข้อมูลวิเคราะห์เชิงธุรกิจ เนื่องจาก Office Excel 2007 มีการสนับสนุน Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services อย่างสมบูรณ์แบบ

  ใช้ประโยชน์จากความยืดหยุ่นและฟังก์ชันคิวบ์ใน Office Excel 2007 เพื่อสร้างรายงานแบบกำหนดเองจากฐานข้อมูล OLAP คุณยังสามารถเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลภายนอกได้ง่ายมากยิ่งขึ้นโดยใช้ไลบรารีการเชื่อมต่อข้อมูล

  ด้านบนของหน้า

  บทความนี้ช่วยคุณได้หรือไม่
  ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องการ

  ติดต่อเรา | ส่งคำติชม | ข้อมูลด้านกฎหมาย | เครื่องหมายการค้า | สิทธิ์ส่วนบุคคล | การช่วยสำหรับการเข้าถึง© 2010 Microsoft Corporation สงวนลิขสิทธิ์

 26. 1. ความสามารถด้านการคำนวณ Excel สามารถป้อนสูตรการคำนวณทางคณิตศาสตร์ เช่น บวก ลบ คูณ หาร เป็นต้น

  2. ความสามารถด้านใช้ฟังก์ชั่น เช่นฟังก์ชั่นเกี่ยวกับตัวอักษร ตัวเลข วันที่ ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับการเงิน หรือเกี่ยวกับการตัดสินใจ

  3. ความสามารถในการสร้างกราฟ Excel สามารถนำข้อมูลที่ป้อนลงในตารางมาสร้างเป็นการาฟได้ทันที

  4. ความสามารถในการตกแต่งตารางข้อมูล Excel สามารถตกแต่งตารางข้อมูลหรือกราฟ ข้อมูลด้วยภาพ สี และรูปแบบตัวอัการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความสวยงามและทำให้แยกแยะข้อมูลได้ง่ายขึ้น

  5. ความสามารถในการเรียงลำดับข้อมูล Excel สามารถคัดเลือกเฉพาะข้อมูลที่ต้องการมาวิเคราะห์ได้

  6. ความสามารถในการพิมพ์งานออกทางเครื่องพิมพ์ Excel สามารถพิมพ์งานทั้งข้อมูลและรูุูปภาพหรือกราฟออกทางเครื่องพิมพ์ได้ทันที ซึ่งทำให้ง่ายต่อการสร้างรายงาน

  7. ความสามารถในการแปลงข้อมูลในตารางให้เป็นเว็บเพจ เพื่อนำไปแสดงในโฮมเพจ

 27. เราสามารถใช้โปรแกรม Excel สร้างตารางคำนวณได้หลายรูปแบบ ตัวที่จะช่วยเราคงหนีไม่พ้นการนำสูตรและฟังก์ชันมาใช้ ดังนั้นเราควรรู้ความสามารถในการคำนวณของ Excel สามารถทำอะไรได้บ้าง เกี่ยวกับการคำนวณอัตโนมัติ การสร้างสูตร การใช้ฟังก์ชัน หรือการแก้ปัญหา่ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดในการเขียนสูตร ซึ่งถ้าเราเข้าใจหลักการต่าง ๆ แล้ว Excel จะช่วยให้เราทำงานได้สะดวกขึ้น และการใช้สูตรไม่ยากอีกต่อไป

 28. ส่วนประกอบของ Microsoft Excel
  เมื่อเข้าสู่การทำงานของ Excel แล้วจะปรากฎหน้าต่างการทำงานซึ่งประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังรูป

  จัดทำโดย ครูพิสมัย ศุภพงษ์
  ์โรงเรียนปิยะบุตร์ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
  Copyright(c) 2007 Ms.Phisamai SuppapongAll right reserved.

  จำนวนผู้เข้าใช้งาน
  ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2550

  thaigoodview.com Version 17.0
  บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
  e-mail: webmaster@thaigoodview.com

 29. ทำให้สามารถวิเคราะห์ จัดการ และใช้ข้อมูลร่วมกันได้ด้วยวิธีการที่มากขึ้นกว่าที่เคย ซึ่งจะช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดและดีมากยิ่งขึ้น เครื่องมือการวิเคราะห์และการแสดงข้อมูลแบบใหม่จะช่วยคุณติดตามและเน้นให้เห็นแนวโน้มข้อมูลที่สำคัญ

 30. คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญได้อย่างง่ายดายจากแทบทุกเว็บเบราว์เซอร์หรือสมาร์ทโฟน1 คุณยังสามารถอัปโหลดแฟ้มของคุณไปยังเว็บและทำงานไปพร้อมกันกับผู้อื่นแบบออนไลน์ได้ ไม่ว่าคุณกำลังทำรายงานการเงินหรือจัดการค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 31. เป็นเอกสารออนไลน์ที่เราสามารถเข้าทำงานอย่างสะดวกสบายเข้าถึงงานอย่างมีประสิทธิภาพทำงานได้ทุกพื้นที่และหลากหลายระบบปลอดภัยทุกระบบอีกด้วยค่ะ

 32. สามารถเข้าถึงงานได้ทุกที่ ทุกเวลาสามารถขับเขื่อนด้วยเว็บไซว์อย่างปลอดภัยที่จะสร้างความยืดหยุ่นในการทำงานเริ่มจากการแบ่งปันไฟล์ให้กับทั้งระบบและเจ้าของเอกได้การออนไลด์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s