สรุปเนื้อหาจากโปรแกรม MS Excel 2007


ในสัปดาห์นี้ให้พวกเราศึกษาโปรแกรม Microsoft Office Excel 2007 ว่ามีลีกษณะโปรแกรมอย่างไร มีการใช้งานอย่างไร

Advertisements

30 thoughts on “สรุปเนื้อหาจากโปรแกรม MS Excel 2007

 1. microsoft office เป็นโปรแกรมสำหรับงานด้านเอกสารในรูปแบบของตารางเหมาะสำหรับนำไปใช้สำหรับงานด้านคำนวนโดยเฉพระ

 2. microft office 2007 เป็นโปรแกรมสำหรับงานด้านเอกสารในรูปแบบของตารางเหมาะสำสำหรับนำไปใช้ในการคำนวนและโปรแกรมพื้นฐานที่ผู้ใช้งาน windows ทุกคนต้องใช้แนะนำโปรแกรมต่างๆในตระกูล microsoft oftice

 3. โปรแกรม Microsoft Excel 2000 เป็นโปรแกรมตารางคำนวณที่นิยมใช้กันมากใน
  สำนักงาน ช่วยให้เกิดความสะดวกในการใช้สูตรคำนวณ ทั้งยังสามารถพิมพ์งานข้อความ (แบบ
  ตาราง) ได้เช่นเดียวกับเวิร์ด มีส่วนประกอบต่าง ๆ

 4. โปรแกรม Microsoft Excel 2000 เป็นโปรแกรมตารางคำนวณที่นิยมใช้กันมากใน
  สำนักงาน ช่วยให้เกิดความสะดวกในการใช้สูตรคำนวณ ทั้งยังสามารถพิมพ์งานข้อความ (แบบ
  ตาราง)

 5. เป็นโปรแกรมสำหรับพิมพ์งานเอกสารทมีผู้ใช้งานมากที่สุดในโลก
  microsoft word เป็นหนึ่งโปรแกรมของ suite (รวมมิต)

 6. ใน Excel 2007 เราสามารถจัดรูปแบบข้อมูลในแผ่นงานของเราได้อย่างรวดเร็วด้วย การนำชุดรูปแบบไปใช้ และโดยใช้ลักษณะที่เฉพาะเจาะจง ชุดรูปแบบต่างๆ สามารถใช้ร่วมกันได้ ตามโปรแกรม 2007 Office release อื่น ๆ เช่น Microsoft Office Word และ Microsoft Office PowerPoint เป็นต้น ในขณะที่ลักษณะต่าง ๆ ได้รับการออกแบบขึ้นเพื่อเปลี่ยนแปลงรูปแบบของ

  1 http://office.microsoft.com/th-th/

 7. การป้อนข้อมูลลงในเซลล์ของเวิร์กชีต สามารถทำได้โดยการเลื่อนเซลล์พอยเตอร์ไปยังตำแหน่งของเซลล์ที่ต้องการ แล้วทำการป้อนข้อมูลลงไป ซึ่งข้อมูลที่เราได้ทำการป้อนลงไปนั้นจะสังเกตเห็นว่าจะมีข้อมูลอยู่ 2 ประเภท คือ ข้อความหรือคำอธิบาย และตัวเลขที่เป็น

 8. สรุปเนื้อหาจากดปรแกรมm ปแส 2007 เป็นดปรแกรมตารางคำนวนที่นิยมใช้กันมากในสำนักงานช่วยให้เกิดความสะดวกสบายในการใช้สูตรคำนวน

 9. 1. คอนโทรลเมนู (Control Menu) เป็นไอคอนสัญลักษณ์ของโปรแกรม Microsoft Excel ซึ่งเป็นที่เก็บคำสั่งเกี่ยวกับการเปิด – ปิด ย่อ – ขยาย และย้ายกรอบวินโดว์

  2. แถบชื่อ (Titles Bar : ไตเติลบาร์) เป็นแถบที่ใช้แสดงชื่อของวินโดว์นั้น ๆ

  3. ปุ่มมินิไมซ์ (Minimize) ใช้ย่อวินโดว์ลงไปเก็บไว้ใน ทาส์กบาร์ (แถบสีเทาด้านล่างของจอภาพ)

  4. ปุ่มแมกซิไมซ์ (Maximize) ใช้ขยายวินโดว์ให้มีขนาดใหญ่เต็มจอภาพ

  5. ปุ่มปิด (Close) ใช้สำหรับปิดวินโดว์

  6. แถบคำสั่ง (Menu Bar : เมนูบา์) เป็นแถบที่ใช้แสดงรายชื่อคำสั่งต่าง ๆ เพื่อให้เราเลือกใช้

  7. แถบเครื่องมือ (Toolbars : ทูลบาร์) เป็นแถบเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใ้ช้สั่งให้ Microsoft Excel ทำงานตามที่เราต้องการ

  8. แถบสูตร (Formular Bar : ฟอร์มูล่าบาร์) เป็นแถบที่ใช้แสดงข้อมูลและสูตรต่าง ๆ ใน่อง (Cell) ที่เรากำลังใช้งานอยู่

  9. แถบเลื่อน (Scroll Bar : สโครว์บาร์) ใช้เลื่อนเอกสารไปทางซ้าย – ขวา หรือเลื่อน ขึ้น – ลง

  10 . เวิร์คชีต (Work Sheet : กระดาษคำนวณ) หมายถึง กระดาษคำนวณแต่ละแผ่น ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนที่เราใช้ในการป้อนข้อมูล และสูตรคำนวณต่าง ๆ (ดูจากแถบเลือกชีต จะมีชื่อ Sheet1, Sheet2, Sheet3,….) ซึ่งเราเรียกเวิร์คชีตหลาย ๆ แผ่นนี้ว่า “สมุดงาน (เวิร์คบุ๊ต : Work Book)”

 10. คุณสมมบัติที่สำคัญของ Microsoft Excel

  1. ความสามารถด้านการคำนวณ Excel สามารถป้อนสูตรการคำนวณทางคณิตศาสตร์ เช่น บวก ลบ คูณ หาร เป็นต้น

  2. ความสามารถด้านใช้ฟังก์ชั่น เช่นฟังก์ชั่นเกี่ยวกับตัวอักษร ตัวเลข วันที่ ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับการเงิน หรือเกี่ยวกับการตัดสินใจ

  3. ความสามารถในการสร้างกราฟ Excel สามารถนำข้อมูลที่ป้อนลงในตารางมาสร้างเป็นการาฟได้ทันที

  4. ความสามารถในการตกแต่งตารางข้อมูล Excel สามารถตกแต่งตารางข้อมูลหรือกราฟ ข้อมูลด้วยภาพ สี และรูปแบบตัวอัการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความสวยงามและทำให้แยกแยะข้อมูลได้ง่ายขึ้น

  5. ความสามารถในการเรียงลำดับข้อมูล Excel สามารถคัดเลือกเฉพาะข้อมูลที่ต้องการมาวิเคราะห์ได้

  6. ความสามารถในการพิมพ์งานออกทางเครื่องพิมพ์ Excel สามารถพิมพ์งานทั้งข้อมูลและรูุูปภาพหรือกราฟออกทางเครื่องพิมพ์ได้ทันที ซึ่งทำให้ง่ายต่อการสร้างรายงาน

  7. ความสามารถในการแปลงข้อมูลในตารางให้เป็นเว็บเพจ เพื่อนำไปแสดงในโฮมเพจ

 11. คุณลักษณะใหม่และคุณลักษณะที่ได้รับการปรับปรุงสามารถช่วยให้คุณทำงานได้มากขึ้น เพียงแต่คุณจะต้องหาคุณลักษณะเหล่านั้นให้พบในเวลาที่จำเป็นต้องใช้เท่านั้น เช่นเดียวกับโปรแกรมอื่นๆ ของ Microsoft Office 2010 โปรแกรม Excel 2010 จะมีส่วนติดต่อ Microsoft Office Fluent ซึ่งประกอบด้วยระบบของเครื่องมือและคำสั่งแบบเป็นภาพที่สามารถกำหนดเองได้

 12. Excel เป็นโปรแกรมประเภทสเปรตชีท (speadsheet) หรือโปรแกรมตารางงานซึ่งใช้เก็บข้อมูลต่าง ๆ สูตรคำนวณ ลงบนแผ่นตารางงานคล้ายกับการเขียนข้อมูลลงไปในสมุดที่มีการตีช่อง ตารางทั้งแนวนอนและแนวตั้ง ตารางแต่ละช่องจะมีชื่อกำกับไว้ในแนวตั้งหรือสดมน์ของตารางเป็นตัวอักษรภาษ อังกฤษเร่ิมจาก A,B,C,…เรื่อยไปจนสุดขอบตารางทางขวา มีทั้งหมด 256 สดมภ์(Column) แนวนอนมีหมายเลขกำกับเป็นบรรทัดที่ 1,2,3,…เรื่อยไปจนถึงบรรทัดสุดท้ายจำนวนบรรทัดจะต่างกันในแต่ละโปรแกรมใน ที่นี้เท่ากับ 65,536 แถว(Row) ช่องที่แนวตั้งและแนวนอนตัดกันเรียกว่า เซลล์ (Cell) ใช้บรรจุข้อมูล ข้อความ หรือสูตรคำนวณ โปรแกรมประเภทสเปรตชีตมีผู้พัฒนาขึ้นมาหลายโปรแกรม เช่น ซุปเปอร์แคล (SuperCalc) วิสิแคล(VisiCalc) โลตัส 1-2-3 (Lotus 1-2-3) ออราคิล (Oracle) และไมโครซอฟท์เอ็กเซล(Microsoft Excel) ซึ่งเรียกว่า เอ็กเซล

 13. โครงสร้างหรือลำดับขององค์ประกอบต่าง ๆ ในสูตร จะเป็นตัวกำหนดผลลัพธ์ขั้นสุดท้ายซึ่ง Excel จะคำนวณตามรูปแบบที่เรากำหนด โดยปกติ Excel จะคำนวณสูตรจากซ้ายไปขวา แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลำดับของตัวดำเนินการที่มีลำดับเหนือกว่า โดยที่เราสามารถควบคุมลำดับของการคำนวณได้โดยใช้เครื่องหมายวงเล็บเพื่อจัดกลุ่มในการคำนวณที่ควรจะเริ่มทำก่อน

 14. คุณสมบัติที่สำคัญของ Microsoft Excel

  1. ความสามารถด้านการคำนวณ โปรแกรม Microsoft Excel สามารถป้อนสูตรการคำนวณทางคณิตศาสตร์ เช่น บวก ลบ คูณ หาร เป็นต้น

  2. ความสามารถด้านใช้ฟังก์ชัน เช่นฟังก์ชันเกี่ยวกับตัวอักษร ตัวเลข วันที่ ฟังก์ชันเกี่ยวกับการเงิน หรือเกี่ยวกับการตัดสินใจ

  3. ความสามารถในการสร้างกราฟ โปรแกรม Microsoft Excel สามารถนำข้อมูลที่ป้อนลงในตารางมาสร้างเป็นกราฟได้ทันที

  4. ความสามารถในการตกแต่งตารางข้อมูล โปรแกรม Microsoft Excel สามารถตกแต่งตารางข้อมูลหรือกราฟ ข้อมูลด้วยภาพ สี และรูปแบบตัวอักษรต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความสวยงามและทำให้แยกแยะข้อมูลได้ง่ายขึ้น

  5. ความสามารถในการเรียงลำดับข้อมูล โปรแกรม Microsoft Excel สามารถคัดเลือกเฉพาะข้อมูลที่ต้องการมาวิเคราะห์ได้

 15. 1. ความสามารถด้านการคำนวณ Excel สามารถป้อนสูตรการคำนวณทางคณิตศาสตร์ เช่น บวก ลบ คูณ หาร เป็นต้น

  2. ความสามารถด้านใช้ฟังก์ชั่น เช่นฟังก์ชั่นเกี่ยวกับตัวอักษร ตัวเลข วันที่ ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับการเงิน หรือเกี่ยวกับการตัดสินใจ

  3. ความสามารถในการสร้างกราฟ Excel สามารถนำข้อมูลที่ป้อนลงในตารางมาสร้างเป็นการาฟได้ทันที

  4. ความสามารถในการตกแต่งตารางข้อมูล Excel สามารถตกแต่งตารางข้อมูลหรือกราฟ ข้อมูลด้วยภาพ สี และรูปแบบตัวอัการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความสวยงามและทำให้แยกแยะข้อมูลได้ง่ายขึ้น

  5. ความสามารถในการเรียงลำดับข้อมูล Excel สามารถคัดเลือกเฉพาะข้อมูลที่ต้องการมาวิเคราะห์ได้

  6. ความสามารถในการพิมพ์งานออกทางเครื่องพิมพ์ Excel สามารถพิมพ์งานทั้งข้อมูลและรูุูปภาพหรือกราฟออกทางเครื่องพิมพ์ได้ทันที ซึ่งทำให้ง่ายต่อการสร้างรายงาน

  7. ความสามารถในการแปลงข้อมูลในตารางให้เป็นเว็บเพจ เพื่อนำไปแสดงในโฮมเพจ

 16. เป็นโปรแกรมที่มีรูปแบบเป็นตารางมีขนาดใหญ่มากเป็นตาราง2มิติแนวนอนแถวทั้งหมด 1-65536เป็นเลขกำกับ

 17. ข้อใดคือลักษณะทั่วไปของโปรแกรมตารางงาน
  ข้อใดคือก แถบแสดงชื่อเรื่อง (Title Bar) ของหน้าต่างโปรแกรมจะแสดงรายละเอียดในเรื่องใดารเรียกใช้งานโปรแกรมที่ถูกต้องเวิร์กบุ๊ก (WorkBook)หมายถึงอะไร
  ในเวิร์กชีตหนึ่ง ๆ จะมีจำนวนคอลัมน์ได้สูงสุดเท่าใด
  56 คอลัมน์

 18. การป้อนข้อมูลลงในเชลส์ของเวิกซีตสามารถทำได้โดยการเลื่อนเซลส์พอยเตอร์ไปยังตำแหน่งของเซลส์ที่ต้องการแล้วทำการป้อนข้อมูลลงไปซึงขูลที่เราได้ทำการป้อนลงไปนัน้จะสังเกตเห็นว่าจะมีขู้ลย
  อ2ประเภทคือข้อความหรือคำอธิบายและตัวลงเลขที่

 19. คุณสมมบัติที่สำคัญของ Microsoft Excel

  1. ความสามารถด้านการคำนวณ Excel สามารถป้อนสูตรการคำนวณทางคณิตศาสตร์ เช่น บวก ลบ คูณ หาร เป็นต้น

  2. ความสามารถด้านใช้ฟังก์ชั่น เช่นฟังก์ชั่นเกี่ยวกับตัวอักษร ตัวเลข วันที่ ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับการเงิน หรือเกี่ยวกับการตัดสินใจ

 20. 1. คอนโทรลเมนู (Control Menu) เป็นไอคอนสัญลักษณ์ของโปรแกรม Microsoft Excel ซึ่งเป็นที่เก็บคำสั่งเกี่ยวกับการเปิด – ปิด ย่อ – ขยาย และย้ายกรอบวินโดว์

  2. แถบชื่อ (Titles Bar : ไตเติลบาร์) เป็นแถบที่ใช้แสดงชื่อของวินโดว์นั้น ๆ

  3. ปุ่มมินิไมซ์ (Minimize) ใช้ย่อวินโดว์ลงไปเก็บไว้ใน ทาส์กบาร์ (แถบสีเทาด้านล่างของจอภาพ)

  4. ปุ่มแมกซิไมซ์ (Maximize) ใช้ขยายวินโดว์ให้มีขนาดใหญ่เต็มจอภาพ

  5. ปุ่มปิด (Close) ใช้สำหรับปิดวินโดว์

 21. คุณสมบัติที่สำคัญของ Microsoft Excel

  1. ความสามารถด้านการคำนวณ โปรแกรม Microsoft Excel สามารถป้อนสูตรการคำนวณทางคณิตศาสตร์ เช่น บวก ลบ คูณ หาร เป็นต้น

  2. ความสามารถด้านใช้ฟังก์ชัน เช่นฟังก์ชันเกี่ยวกับตัวอักษร ตัวเลข วันที่ ฟังก์ชันเกี่ยวกับการเงิน หรือเกี่ยวกับการตัดสินใจ

  3. ความสามารถในการสร้างกราฟ โปรแกรม Microsoft Excel สามารถนำข้อมูลที่ป้อนลงในตารางมาสร้างเป็นกราฟได้ทันที

  4. ความสามารถในการตกแต่งตารางข้อมูล โปรแกรม Microsoft Excel สามารถตกแต่งตารางข้อมูลหรือกราฟ ข้อมูลด้วยภาพ สี และรูปแบบตัวอักษรต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความสวยงามและทำให้แยกแยะข้อมูลได้ง่ายขึ้น

  5. ความสามารถในการเรียงลำดับข้อมูล โปรแกรม Microsoft Excel สามารถคัดเลือกเฉพาะข้อมูลที่ต้องการมาวิเคราะห์ได้

  6. ความสามารถในการพิมพ์งานออกทางเครื่องพิมพ์ โปรแกรม Microsoft Excel สามารถพิมพ์งานทั้งข้อมูลและรูปภาพหรือกราฟออกทางเครื่องพิมพ์ได้ทันที ซึ่งทำให้ง่ายต่อการสร้างรายงาน

  7. ความสามารถในการแปลงข้อมูลในตารางให้เป็นเว็บเพจ เพื่อนำไปแสดงในโฮมเพจ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s