ม.2 สรุปเนื้อหาที่นี่


ให้นักเรียนสรุปเนื้อหาจากเว็บไซต์  http://www.horhook.com/wbi/dta/index.html    ให้ได้มากที่สุด  โดยให้พวกเราสรุปเนื้อหาในหน่วยที่ 1 แนะนำ DESKTOPAUTHOR

Advertisements

48 thoughts on “ม.2 สรุปเนื้อหาที่นี่

 1. สรุปเนื้อหา
  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความหมายของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือe-book ในลักษณะของภาพเคลื่อนไหวภาพนิ่งและเสียง

 2. หนังสือ e-bookเป็นเอกสารดิจิตอลที่มีลักษณะคล้ายหนังสือจริงประกอบไปด้วยตัวอักษรภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวเสียงดนตรีหนังสือe-book ย่อมาจากคำว่า electronicbook หนังสือสร้างขึ้นด้วยดปรแกรมคอมพิวเตอร์มีลักษณะคล้ายหนังสือจริง

 3. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E -DOOK) เป็นเอกสารดิจิตที่มีลักษณะคล้ายหนังสือจริงประกอบไปด้วยตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียงดนตรี เเละเสียงอื่น ๆ

 4. สรุปเนื่อหา
  เรื่อง Tools และแถบเครื่องมือ
  ความหมายของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Book ย่อมาจากคำว่า electronic book หมายถึง หนังสือที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีลักษณะคล้ายหนังสือจริง สามารถเปิดอ่านได้ในเครื่องคอมพิวเตอร์

 5. สรุปเนื้อหา หน่วยที่1 แนะนำdestopauthor นายธวัฒชัย ใบโสด ครู คศ2 ชำนาญการกล่าวคือ จุดประสงค์ของการเรียนรู้หนังสือ e book คือ หนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ เป็นเอกสาร ดิจิตอลที่มีลักษณะ คล้ายหนังสือจริง สามารถเผยแพร่ บนเครือข่าย อินเทอร์เน็ตได้การเรียกใช้โปรแกรม destopauthor จะเป็นคำสั่งการใช้งานโปรแกรม ความรู้เกี่ยวกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ความหมายของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์( E-book)ย่อมาจากคำว่าelectronic bookหมายถึงหนังสือที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์โปรแกรมที่ใช้สร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์วิธีการเข้าสู่โปรแกรม

 6. เรื่อง Tools และแถบเครื่องมือ
  ความหมายของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Book ย่อมาจากคำว่า electronic book หมายถึง หนังสือที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีลักษณะคล้ายหนังสือจริง สามารถเปิดอ่านได้ในเครื่องคอมพิวเตอร์

 7. หนังสือ (e-book) เป็นเอกสารดิติตอลที่มีลักษณะคล้ายหนังสือประกอบไปด้วยตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียงดนตรี และเสียงอื่นๆสามารถเผยแพร่บนเครือข่าย อินเทอร์เน็ตได้

 8. หน่วยการเรีนรู้ที่ 1 สาระสำคัญ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book เป็นเอกสารดิจิตอลที่มีลักษณะคล้ายหันงสือจริง

 9. ความหมายของอิเล็กทรอนิกส์
  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ c-book ย่อมาจากคำว่า electronic.book
  หมายถึง หนังสือที่สร้างขึ้นด้วยคอมพิวเตอร์ มีลักษณะคล้ายหนังสือจริง
  โปรแกรมนี้นิยมใช้สร้าง c-book มีอย่หลายโปรแกรม

 10. หน่วยที่ 1 แนะนำ desktopauthor
  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เป็นเอกสารดิจิตอลที่มีลักษณะคล้ายหนังสือจริง ประกอบด้วย ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว
  เสียงดนตรี และเสียงอื่น ๆ

 11. สรุปเนื่อหา
  หนังสืออิเล็กเทรอนิกส์หรื e-book ย่อยมาจากคำว่า electromic book หมายถึง หนังสือที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

 12. หนังสือ (e-book) เป็นเอกสารดิติตอลที่มีลักษณะคล้ายหนังสือประกอบไปด้วยตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียงดนตรี และเสียงอื่นๆสามารถเผยแพร่บนเครือข่าย อินเทอร์เน็ตได้

 13. มีลักษณะคล้ายกับหนังสือจริง มีหน้าตาปก สาระบัญ ข้อความ รูปภาพ เว็บไชต์ต่างและสามารถเผ่ยแพร่ระบบเครือข่าย อิเล็กทรอนิกได้

 14. เพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร และประสิทธิผลของบุคคลที่มีต่อผลลัพธ์ทางธุรกิจ
  ลดความซับซ้อนของการทำงานร่วมกันในทุกที่ ทุกเวลา
  เพิ่มประสิทธิภาพให้กับกระบวนการทางธุรกิจประจำวัน และการจัดการเนื้อหาขององค์กร
  ขยายและปรับปรุงคุณภาพของความเข้าใจด้านธุรกิจในองค์กร

 15. เพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร และประสิทธิผลของบุคคลที่มีต่อผลลัพธ์ทางธุรกิจ
  ลดความซับซ้อนของการทำงานร่วมกันในทุกที่ ทุกเวลา
  เพิ่มประสิทธิภาพให้กับกระบวนการทางธุรกิจประจำวัน

 16. ระบบ Microsoft Office 2007 เป็นชุดของซอฟต์แวร์เดสก์ท็อปและเซิร์ฟเวอร์ที่ครบวงจร ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทำธุรกิจ มีความสามารถใหม่ๆ มากมายที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานส่วนบุคคล ช่วยลดความซับซ้อนของการทำงานร่วมกัน เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการและการจัดการเนื้อหาขององค์กร ตลอดจนปรับปรุงความรู้ความเข้าใจในด้านธุรกิจของทั้งองค์กร

 17. สรุปเนื้อหา หน่วยที่1 แนะนำdestopauthor นายธวัฒชัย ใบโสด ครู คศ2 ชำนาญการกล่าวคือ จุดประสงค์ของการเรียนรู้หนังสือ e book คือ หนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ เป็นเอกสาร ดิจิตอลที่มีลักษณะ คล้ายหนังสือจริง สามารถเผยแพร่ บนเครือข่าย อินเทอร์เน็ตได้การเรียกใช้โปรแกรม destopauthor จะเป็นคำสั่งการใช้งานโปรแกรม ความรู้เกี่ยวกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ความหมายของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์( E-book)ย่อมาจากคำว่าelectronic bookหมายถึงหนังสือที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์โปรแกรมที่ใช้สร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์วิธีการเข้าสู่โปรแกรม

 18. หน่วยที่ 1 แนะนำ desktopauthor
  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เป็นเอกสารดิจิตอลที่มีลักษณะคล้ายหนังสือจริง ประกอบด้วย ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว
  เสียงดนตรี และเสียงอื่น

 19. สรุปเนื้อหา หน่วยที่1 แนะนำdestopauthor นายธวัฒชัย ใบโสด ครู คศ2 ชำนาญการกล่าวคือ จุดประสงค์ของการเรียนรู้หนังสือ e book คือ หนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ เป็นเอกสาร ดิจิตอลที่มีลักษณะ คล้ายหนังสือจริง สามารถเผยแพร่ บนเครือข่าย อินเทอร์เน็ตได้การเรียกใช้โปรแกรม destopauthor จะเป็นคำสั่งการใช้งานโปรแกรม ความรู้เกี่ยวกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ความหมายของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์( E-book)ย่อมาจากคำว่าelectronic bookหมายถึงหนังสือที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์โปรแกรมที่ใช้สร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์วิธีการเข้าสู่โปรแกสรุปเนื่อหา
  เรื่อง Tools และแถบเครื่องมือ
  ความหมายของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Book ย่อมาจากคำว่า electronic book หมายถึง หนังสือที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีลักษณะคล้ายหนังสือจริง สามารถเปิดอ่านได้ในเครื่องคอมพิวเตอร์

  รม

 20. การสรุปเนื้อหา

  เราได้รู้จักการค้นความรู้ที่ชอนไว้ได้มากมายและเราได้ส่งความรู้ต่างๆโดยการใช้ E,.book fh;pot8jt

  และได้รู้จักเนื้อหาสาระและความหมายด้วยค่ะ

 21. หน่วยที่ 1 แนะนำ desktopauthor
  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เป็นเอกสารดิจิตอลที่มีลักษณะคล้ายหนังสือจริง ประกอบด้วย ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว
  เสียงดนตรี และเสียงอื่นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เป็นเอกสารดิจิตอลที่มีลักษณะคล้ายหนังสือจริง

 22. หน่วยที่ 1 แนะนำ desktopauthor
  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เป็นเอกสารดิจิตอลที่มีลักษณะคล้ายหนังสือจริง ประกอบด้วย ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว
  เสียงดนตรี และเสียงอื่น ๆ

 23. สรุปเนื้อหา หน่วยที่1 แนะนำdestopauthor นายธวัฒชัย ใบโสด ครู คศ2 ชำนาญการกล่าวคือ จุดประสงค์ของการเรียนรู้หนังสือ e book คือ หนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ เป็นเอกสาร ดิจิตอลที่มีลักษณะ คล้ายหนังสือจริง สามารถเผยแพร่ บนเครือข่าย อินเทอร์เน็ตได้การเรียกใช้โปรแกรม destopauthor จะเป็นคำสั่งการใช้งานโปรแกรม ความรู้เกี่ยวกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ความหมายของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์( E-book)ย่อมาจากคำว่าelectronic bookหมายถึงหนังสือที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์โปรแกรมที่ใช้สร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์วิธีการเข้าสู่โปรแกรม

 24. หน่วยที่ 1 แนะนำ desktopauthor
  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เป็นเอกสารดิจิตอลที่มีลักษณะคล้ายหนังสือจริง ประกอบด้วย ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว
  เสียงดนตรี และเสียงอื่นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เป็นเอกสารดิจิตอลที่มีลักษณะคล้ายหนังสือจริง

 25. หน่วยที่ 1 แนะนำ desktopauthor
  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เป็นเอกสารดิจิตอลที่มีลักษณะคล้ายหนังสือจริง ประกอบด้วย ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว
  เสียงดนตรี และเสียงอื่น ๆ

 26. สรุปเนื้อหา หน่วยที่1 แนะนำdestopauthor นายธวัฒชัย ใบโสด ครู คศ2 ชำนาญการกล่าวคือ จุดประสงค์ของการเรียนรู้หนังสือ e book คือ หนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ เป็นเอกสาร ดิจิตอลที่มีลักษณะ คล้ายหนังสือจริง สามารถเผยแพร่ บนเครือข่าย อินเทอร์เน็ตได้การเรียกใช้โปรแกรม destopauthor จะเป็นคำสั่งการใช้งานโปรแกรม ความรู้เกี่ยวกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ความหมายของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์( E-book)ย่อมาจากคำว่าelectronic bookหมายถึงหนังสือที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์โปรแกรมที่ใช้สร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์วิธีการเข้าสู่โปรแกรม

 27. หน่วยที่ 1 แนะนำ desktopauthor
  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เป็นเอกสารดิจิตอลที่มีลักษณะคล้ายหนังสือจริง ประกอบด้วย ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว
  เสียงดนตรี และเสียงอื่นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เป็นเอกสารดิจิตอล

 28. สรุปเนื้อหา หน่วยที่1 แนะนำdestopauthor นายธวัฒชัย ใบโสด ครู คศ2 ชำนาญการกล่าวคือ จุดประสงค์ของการเรียนรู้หนังสือ e book คือ หนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ เป็นเอกสาร ดิจิตอลที่มีลักษณะ คล้ายหนังสือจริง สามารถเผยแพร่ บนเครือข่าย อินเทอร์เน็ตได้การเรียกใช้โปรแกรม destopauthor จะเป็นคำสั่งการใช้งานโปรแกรม

 29. สรุปเนื้อหา หน่วยที่1 แนะนำdestopauthor นายธวัฒชัย ใบโสด ครู คศ2 ชำนาญการกล่าวคือ จุดประสงค์ของการเรียนรู้หนังสือ e book คือ หนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ เป็นเอกสาร ดิจิตอลที่มีลักษณะ คล้ายหนังสือจริง สามารถเผยแพร่ บนเครือข่าย อินเทอร์เน็ตได้การเรียกใช้โปรแกรม destopauthor จะเป็นคำสั่งการใช้งานโปรแกรม

 30. หน่วยที่ 1 แนะนำ desktopauthor
  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เป็นเอกสารดิจิตอลที่มีลักษณะคล้ายหนังสือจริง ประกอบด้วย ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว
  เสียงดนตรี และเสียงอื่นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เป็นเอกสารดิจิตอล

 31. สรุปเนื้อหา หน่วยที่1 แนะนำdestopauthor นายธวัฒชัย ใบโสด ครู คศ2 ชำนาญการกล่าวคือ จุดประสงค์ของการเรียนรู้หนังสือ e book คือ หนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ เป็นเอกสาร ดิจิตอลที่มีลักษณะ คล้ายหนังสือจริง สามารถเผยแพร่ บนเครือข่าย อินเทอร์เน็ตได้การเรียกใช้โปรแกรม destopauthor จะเป็นคำสั่งการใช้งานโปรแกรม
  หน่วยที่ 1 แนะนำ desktopauthor
  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เป็นเอกสารดิจิตอลที่มีลักษณะคล้ายหนังสือจริง ประกอบด้วย ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว
  เสียงดนตรี และเสียงอื่นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เป็นเอกสารดิจิตอล

 32. สรุปเนื้อหา หน่วยที่1 แนะนำdestopauthor นายธวัฒชัย ใบโสด ครู คศ2 ชำนาญการกล่าวคือ จุดประสงค์ของการเรียนรู้หนังสือ e book คือ หนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ เป็นเอกสาร ดิจิตอลที่มีลักษณะ คล้ายหนังสือจริง สามารถเผยแพร่ บนเครือข่าย อินเทอร์เน็ตได้การเรียกใช้โปรแกรม destopauthor จะเป็นคำสั่งการใช้งานโปรแกรม ความรู้เกี่ยวกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ความหมายของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์( E-book)ย่อมาจากคำว่าelectronic bookหมายถึงหนังสือที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์โปรแกรมที่ใช้สร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์วิธีการเข้าสู่โปรแกรม

 33. หน่วยที่ 1 แนะนำ desktopauthor
  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เป็นเอกสารดิจิตอลที่มีลักษณะคล้ายหนังสือจริง ประกอบด้วย ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว
  เสียงดนตรี และอื่นมากมายเป็นต้น

 34. หน่วยที่ 1 แนะนำ desktopauthor
  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เป็นเอกสารดิจิตอลที่มีลักษณะคล้ายหนังสือจริง ประกอบด้วย ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว
  เสียงดนตรี แลหน่วยที่ 1 แนะนำ desktopauthor
  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เป็นเอกสารดิจิตอลที่มีลักษณะคล้ายหนังสือจริง ประกอบด้วย ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว
  เสียงดนตรี และเสียงอื่น ๆะอื่นมากมายเป็นต้น

 35. หนังสือ e-bookเป็นเอกสารดิจิตอลที่มีลักษณะคล้ายหนังสือจริงประกอบไปด้วยตัวอักษรภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวเสียงดนตรีหนังสือe-book ย่อมาจากคำว่า electronicbook หนังสือสร้างขึ้นด้วยดปรแกรมคอมพิวเตอร์มีลักษณะคล้ายหนังสือจริง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s