What’s E-Book?


ในชั่วโมงนี้ เราจะมาเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับ E-book  กันอย่างจริง ๆ จัง ๆ กันสักทีแล้วนะคะ หลังจากที่เราพอที่จะรู้แล้วว่า E-Book หรือที่เราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “หนังสืออิเล็กทรอนิกส์” …คราวนี้ครูอยากให้พวกเราลองช่วยกันคิดหน่อยสิคะว่า “ส่วนประกอบของหนังสือ” มีอะไรบ้าง  ทีนี้ครูให้พวกเราได้คิดชื่อหนังสือขึ้นมาใหม่คนละ 1 เล่ม ซึ่งในหนังสือนั้นจะมีเนื้อหาใดๆก็ได้ที่มีอยู่ในโรงเรียนของเรา (ขอย้ำนะคะว่าจะต้องอยู่ในโรงเรียนของเราเท่านั้น) พอได้แล้วให้พวกเราทุกคนไปที่เมนู “รู้จักผู้เรียน“เพื่อเข้าไปแนะนำตัวเอง โดยให้พี่รายละเอียดเกี่ยวกับความเป็นมาของตัวเอง อ้อ!ที่สำคัญอย่าลืมบอก >>> ชื่อ – สกุล , ชื่อเล่น , ชั้น ,  คติประจำใจ , ความใฝ่ฝัน และท้ายที่สุด “เหตุผลที่เข้ามาเรียนที่นี่” (ขอย้ำอีกครั้งนะคะ ห้ามลอกกันเด้อ!!!)  …หลังเรียนทุกครั้งไปบันทึกอนุทินด้วยนะคะ

Advertisements

44 thoughts on “What’s E-Book?

 1. เรื่องวิธีการกัดกระจก

  ส่วนประกอบของหนังสือมี 4ส่วน
  1. ส่วนปก (binding)
  2. ส่วนประกอบตอนต้น (preliminary paga)
  3.ส่วนเนื้อเรื่อง (text /body ofthebook)
  4.ส่วนประกอบตอนท้าย (auxiliary materials)

  • 1. อธิบายความหมายของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)ได้ (K)
   2. อธิบายประโยชน์และความสามารถของโปรแกรม Desktop Author ได้ (K)
   3. อธิบายส่วนประกอบของโปรแกรม Desktop Author ได้ (K)
   4. มีทักษะในการเรียกใช้และใช้งานส่วนประกอบของโปรแกรม Desktop Author (P)
   5. มีความรับผิดชอบและมีเจตคติที่ดีต่อการใช้โปรแกรม Desktop Author (A)

   นายธวัฒชัย ใบโสด ครู คศ.2 ชำนาญการ
   กลุ่มสาระการงานพื้นฐานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
   โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 135 ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

 2. 1 ปกนอก ชื่อหนังสือ ข้าวไทย
  2 ปกใน
  3 หน้าคำนำ
  4 หน้าสารบัญ
  5 เนื้อเรื่อง
  6 บรรรณานุกรม/อ้างอิง

 3. ส่วนประกอบของหนังสือ
  1หน้าปกส่วนประกอบหน้าปก 1ใบหุ้มปก 2 ปก 3สันหนังสือ 4 ใบติดปก
  2ส่วนประกอบของตอนต้น 1ใบรองปก 2หน้าชื่อเรื่อง 3 หน้าภาพนำ4 หน้าปกใน 5หน้าคำนำ 6หน้าบทนำ 7หน้าสารบัญ
  3ส่วนเนื้อเรื่อง 1เนื้อหา 2การอ้างอิงระบบนามปี
  4ส่วนประกอบตอนท้าย 1บรรณานุกรม

 4. ส่วนประกอบของหนังสือมีดังนี้
  1.ใบหุ้มปก
  2.ปกนอก
  3.ใบรองปก
  4.หน้าชื่อเรื่อง
  5.หน้าปกใน
  5.1.ชื่อเรื่อง
  5.2.ชื่อชุดหนังสือ
  5.3ชื่อผู้แต่ง
  5.4ครั้งที่พิมพ์
  5.5พิมพ์ลักษณ์
  6.ปีลิขสิทธิ์
  7.คำอุทิศ
  8.คำนำ
  9.สารบัญ
  10.เนื้อเรื่อง
  11.ภาคผนวก
  12.บรรณานุกรม
  13.ดัชนี
  ชื่อ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

 5. วิธีการเลี้ยงไก่เนื้อ

  ส่วนประกอบหนังสือ

  1. ส่วนปก (binding)

  2. ส่วนประกอบตอนต้น (preliminary page)

  3. ส่วนเนื้อเรื่อง (text / body of the book)

  4. ส่วนประกอบตอนท้าย(auxiliary materials)

 6. ชื่อหนังสือ พฤษศาสตร์
  ส่วนประกอบของหนังสือ

  1.ปกนอก
  2. ปกใน
  3.หน้าคำนำ
  4.หน้าสารบัญ
  5.เนื้อเรื่อง
  6.บรรณานุกรม/อ้างอิง

 7. 1.1 ใบหุ้มปก (book jacket / dust jacket / wrapper)
  1.2 ปก (blnding / cover)
  1.3 สันหนังสือ (spine)
  1.4 ใบติดปก (end paper)
  1.4 ใบติดปก (end paper)
  2.2 หน้าชื่อเรื่อง (half title page)
  2.3 หน้าภาพนำ (frontispiece
  2.4 หน้าปกใน (title page)
  2.5 หน้าลิขสิทธิ์ (copyright page)
  2.9 หน้าสารบัญ (table of contents)
  2.10 หน้าสารบัญภาพ แผนที่ และตาราง (list of illustrations, maps and tables)

  • ความหมายของอิเล็กทรอนิกส์
   หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-book ย่อมาจากคําว่า electronic book หมายถึง หนังสือที่สร้างขึ้นด้วยคอมพิวเตอร์
   มีลักษณะคล้ายหนังสือจริง
   โปรแกรมนี้ใช้สร้างหนังสือ
   โปรแกรมที่ใช้สร้าง e-book มีอยู่หลายโปรแกรมแต่ที่นิยมใช้กันมากในปัจจุบันได้แก่
   1.โปรแกรมชุด fipalbam
   2.โปรแกรม dask top auhor
   3.โปรแกรม fipa flash albom

 8. ส่วนประกอบของหนังสือ
  1ใบหุ้มปก
  2ปก
  3ใบผนึกปก
  4ใบรองปก
  5.ปกนอก
  6หน้าชื่อเรื่อง
  5.1ชื่อเรื่อง
  5.2ชื่อชุดหนังสือ
  5.3ชื่อผู้แต่ง
  5.4ครั้งที่พิมพ์
  7หน้าลิขสิทธิ์
  8.สารบัญ
  9สารบัญภาพ
  10หน้าอุทิศ
  11ค่านิยม
  12ภาคผนวก
  13บรรณานุกรม
  14เนื้อเรื่อง

 9. เรื่อง วิธีการทำส.อ.ร
  ส่วนประกอบของหนังสือ
  1. ส่วนปก (binding)
  2. ส่วนประกอบตอนต้น (prelininary page)
  3. ส่วนเนื้อเรื่อง (text/body of the book)
  4. ส่วนประกอบตอนท้าย(auxiliarymaterials)

 10. หนังสือส่วนสุขภาพ

  1.สร้างสุขให้กับตัวเองอย่างง่ายๆ ด้วยการรักษาสมดุลกาย ใจ และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน

  2.การออกกำลังกายไม่ได้หมายถึงการต้องไปแข่งขันกีฬากับผู้อื่น แต่การออกกำลังกายเป็นการแข่งขันกับตัวเอง

  3.จะต้องตระหนักว่าการออกกำลังกายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตซึ่งจะขาดไม่ได้เหมือนการนอนหลับ หรือการรับประทานอาหาร

 11. 1.ใบหุ้มปก 2.ปก 3.ใบผนึกปก 4.ใบรองปก 5.ปกใน 6.หน้าลิขสิทธิ์ 7.หน้าอุทิศ
  8. คำนิยม 9.สารบัญ 10.สารชญภาพ 11.เนื้อเรื่อง 12.ภาคผนวก 13.บรรณานุกรม 14.ดัชนี

  หนังสือเรื่องการปลูกผัก

 12. 1. ใบหุ้มปกหนังสือ (Book Jacket/Dust Jacket) 2 . ปกนอก (Cover) 3 . ใบรองปก (End Papers) 4 หน้าชื่อเรื่อง (Half-title Page) 5. หน้าปกใน (Title Page) 6. ปีลิขสิทธิ์ (Copyright Date)

  7. คำอุทิศ (Dedication)8. คำนำ (Preface, Foreword) 9. สารบัญ (Contents หรือ Tables of Contents)
  หนังสือความเป็นอยู่ของนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์27

 13. ชื่อหนังสือ ผลไม้ครายร้อน
  ส่วนประกอบของหนังสือ
  1.ส่วนปก
  2.ส่วนประกอบตอนต้น
  3.ส่วนเนื้อเรื่อง
  4.ส่วนประกอบตอนท้าย

 14. ชื่อหนังสือ สมุนไพรไทย
  ส่วนประกอบของหนังสือ
  1.ส่วนปก
  2.ส่วนประกอบตอนต้น
  3.ส่วนเนื้อเรื่อง
  4.ส่วนประกอบตอนท้าย

 15. หนังสือชื่อ การทำเค้ก
  ส่วนประกอบของหนังสือ คือ
  1.ปกนอก
  2. ปกใน
  3.หน้าคำนำ
  4.หน้าสารบัญ
  5.เนื้อเรื่อง
  6.บรรณานุกรม/อ้างอิง

 16. ชื่อหนังสือ การทำอาหาร
  ส่วนประกอบของหนังสือ
  1.ส่วนปก
  2.ส่วนประกอบตอนต้น
  3.ส่วนเนื้อเรื่อง
  4.ส่วนประกอบตอนท้าย

 17. ชื่อหนังสื่อ ห้องสมุด ร.ร.
  ส่วนประกอบหนังสือ
  ๑.ส่วนปก ๒.ส่วนประกอบตอนต้น
  ๓.ส่วนเนื้อเรื่อง ๔ส่วนประกอบตอนท้าย

  ……………….จบบริบูรณ์……………………….

 18. ชื่อหนังสือ สมุนไพรหลากรส
  ส่วนประกอบของหนังสือ
  1.ส่วนปก
  2.ส่วนประกอบเบื้องต้น
  3.ส่วนเนื้เรื่อง
  4.ส่วนประกอบตอนท้าย

 19. ชื่อหนังสือ หอนอน
  ส่วนประกอบของหนังสือ
  1ปกใน 2ปกใน 3 คำนำ 4สารบัญ 5 เนื่อหา 6บรรณานุกรม

 20. ชื่อหนังสือ สวนวรรณคดี
  1.ส่วนปก 2.ส่วนประกอบตอนต้น
  3.ส่วนเนื้อเรื่อง 4.ส่วนประกอบตอนท้าย

 21. ชื่อหนังสือ เสน่ของป่าเขียว
  1.ส่วนประกอบปก
  2.ส่วนประกอบตอนต้น
  3.ส่วนเนื้อเรื่อง
  4.ส่วนประกอบตอนท้าย

 22. ชื่อหนังสือผลงานราชประชา
  1.ปกหนังสือ
  2.คำนำ
  3.สารบัญ
  4.เนื่อเรื่อง
  5.สรุป
  6.บรรณานุกรม
  7.อ้างอิง
  8.ปกหลัง

 23. ชื่อหนังสือ เรือนนอนบึงกาฬ
  1.ส่วนประกอบปก
  2.ส่วนประกอบตอนต้น
  3.ส่วนเนื้อเรื่อง
  4.ส่วนประกอบตอนท้าย

 24. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) เป็นเอกสารดิจิตอลที่มีลักษณะคล้ายหนังสือจริง
  1. อธิบายความหมายของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)ได้ (K)
  2. อธิบายประโยชน์และความสามารถของโปรแกรม Desktop Author ได้ (K)
  3. อธิบายส่วนประกอบของโปรแกรม Desktop Author ได้ (K)
  4. มีทักษะในการเรียกใช้และใช้งานส่วนประกอบของโปรแกรม Desktop Author (P)
  5. มีความรับผิดชอบและมีเจตคติที่ดีต่อการใช้โปรแกรม Desktop Author (A)
  สรุป
  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์(e-book)ประกอบด้วยอักษรภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียงดนตรี และเสียงอื่นๆ สามารถเผยแผร่บนอินเทอร์เน็ตได้ หนังสือที่สร้างด้วยดปรแกรมคอมพิวเตอร์ เปิดอ่านได้ในคอมพิวเตอร์ ครับครู

 25. 2. อธิบายป1. อธิบายความหมายของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)ได้ (K)ระโยชน์และความสามารถของโปรแกรม Desktop Author ได้ (K)
  3. อธิบายส่วนประกอบของโปรแกรม Desktop Author ได้ (K)
  4. มีทักษะในการเรียกใช้และใช้งานส่วนประกอบของโปรแกรม Desktop Author (P)
  5. มีความรับผิดชอบและมีเจตคติที่ดีต่อการใช้โปรแกรม Desktop Author (A)
  สรุป
  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์(e-book)ประกอบด้วยอักษรภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียงดนตรี และเสียงอื่นๆ สามารถเผยแผร่บนอินเทอร์เน็ตได้ หนังสือที่สร้างด้วยดปรแกรมคอมพิวเตอร์ เปิดอ่านได้ในคอมพิวเตอร์ ครับครู

 26. ความหมายของคอมพิวเตอร์
  หนั งสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-book ย่อมาจากคําว่า eletronie book หมายถึงหนังสือที่สร้างขึ้นด้วยคอมพิวเตอร์มีลักษณะคล้ายหนังสือจริง
  โปรแกรมที่ใช้สร้างหนังสือ
  โปรแกรมที่ใช้สร้าง e book มีอยู่หลายโปรแกรมแต่ที่นิยมใช้กันมากได้แก่
  1.โปรแกรมชุด fial bum
  2.โปรแกรม besk topauthopr
  3.โปรแกรม flipa flash albam

  • หนังสือส่านสุขภาพ
   1 สร้างสุขให้ตัวเองอย่างง่าย ๆด้วยการรักษาสมดุกายและใจและสิ่งแวดลอ้มไปด้วยกัน
   2การออกกำลังกายไม้ได้หมายถึงตอ้งไปแข็งขันกีฬากับผู้อืนแต่การออกกำลังกายเป็นการแข็งขันกับตัวเอง
   3จะตอ้งตระหนักว่าการออกกำลังกายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตซึ่งไม่ได้เหมือนการนอนหลับหรือการรับประทานอาหาร

 27. เพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร และประสิทธิผลของบุคคลที่มีต่อผลลัพธ์ทางธุรกิจ
  ลดความซับซ้อนของการทำงานร่วมกันในทุกที่ ทุกเวลา
  เพิ่มประสิทธิภาพให้กับกระบวนการทางธุรกิจประจำวัน และการจัดการเนื้อหาขององค์กร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s