ก่อนเริ่มที่จะเรียนรู้…


ให้พวกเราช่วยกันค้นหาว่าเมื่อพวกเราเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แล้วพวกเราจะต้องรู้อะไรเกี่ยวกับการงานอาชีพและเทคโนโลยีบ้างเมื่อเราจบแล้วนั้น ว่ามีมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นใดบ้างและมีจำนวนกี่ข้อ อะไรบ้าง ….

http://www.ipst.ac.th/math_curriculum/it_std.html

Advertisements

9 thoughts on “ก่อนเริ่มที่จะเรียนรู้…

 1. ม.1-3
  1. เข้าใจหลักการทำงาน บทบาทและประโยชน์ของระบบคอมพิวเตอร์
  2. เข้าใจหลักการเบื้องต้นของการสื่อสาร
  ข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  3. มีความรู้พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  4. ประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศได้
  5. เข้าใจหลักการแก้ปัญหาอย่างมีขั้นตอน
  6. เข้าใจหลักการ พัฒนาโครงงานเบื้องต้น ที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
  7. ค้นหาข้อมูลและความรู้ผ่านคอมพิวเตอร์ หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  8. ติดต่อกับบุคคลอื่นผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  9. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสม
  10. ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานหรือโครงงานจากจินตนาการหรือที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 2. ก่อนที่จะจบม.3ได้ความรู้ดังนี้
  1. เข้าใจหลักการทำงาน บทบาทและประโยชน์ของระบบคอมพิวเตอร์
  2. เข้าใจหลักการเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  3. มีความรู้พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  4. ประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศได้
  5. เข้าใจหลักการแก้ปัญหาอย่างมีขั้นตอน
  6. เข้าใจหลักการ พัฒนาโครงงานเบื้องต้น ที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
  7. ค้นหาข้อมูลและความรู้ผ่านคอมพิวเตอร์ หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  8. ติดต่อกับบุคคลอื่นผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  9. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสม
  10. ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานหรือโครงงานจากจินตนาการหรือที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 3. ก่อนที่จะจบม.3ได้ความรู้ดังนี้
  1. เข้าใจหลักการทำงาน บทบาทและประโยชน์ของระบบคอมพิวเตอร์
  2. เข้าใจหลักการเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  3. มีความรู้พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  4. ประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศได้
  5. เข้าใจหลักการแก้ปัญหาอย่างมีขั้นตอน
  6. เข้าใจหลักการ พัฒนาโครงงานเบื้องต้น ที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
  7. ค้นหาข้อมูลและความรู้ผ่านคอมพิวเตอร์ หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  8. ติดต่อกับบุคคลอื่นผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  9. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสม
  10. ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานหรือโครงงานจากจินตนาการหรือที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 4. ม.1-3
  1. เข้าใจหลักการทำงาน บทบาทและประโยชน์ของระบบคอมพิวเตอร์
  2. เข้าใจหลักการเบื้องต้นของการสื่อสาร
  ข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  3. มีความรู้พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  4. ประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศได้
  5. เข้าใจหลักการแก้ปัญหาอย่างมีขั้นตอน
  6. เข้าใจหลักการ พัฒนาโครงงานเบื้องต้น ที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
  7. ค้นหาข้อมูลและความรู้ผ่านคอมพิวเตอร์ หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  8. ติดต่อกับบุคคลอื่นผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  9. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสม
  10. ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานหรือโครงงานจากจินตนาการหรือที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 5. ก่อนที่จะจบม.3ได้ความรู้ดังนี้
  1. เข้าใจหลักการทำงาน บทบาทและประโยชน์ของระบบคอมพิวเตอร์
  2. เข้าใจหลักการเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  3. มีความรู้พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  4. ประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศได้
  5. เข้าใจหลักการแก้ปัญหาอย่างมีขั้นตอน
  6. เข้าใจหลักการ พัฒนาโครงงานเบื้องต้น ที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
  7. ค้นหาข้อมูลและความรู้ผ่านคอมพิวเตอร์ หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  8. ติดต่อกับบุคคลอื่นผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  9. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสม
  10. ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานหรือโครงงานจากจินตนาการหรือที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 6. ก่อนที่จะจบม.3ได้ความรู้ดังนี้
  1. เข้าใจหลักการทำงาน บทบาทและประโยชน์ของระบบคอมพิวเตอร์
  2. เข้าใจหลักการเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  3. มีความรู้พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  4. ประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศได้
  5. เข้าใจหลักการแก้ปัญหาอย่างมีขั้นตอน
  6. เข้าใจหลักการ พัฒนาโครงงานเบื้องต้น ที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
  7. ค้นหาข้อมูลและความรู้ผ่านคอมพิวเตอร์ หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  8. ติดต่อกับบุคคลอื่นผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  9. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสม
  10. ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานหรือโครงงานจากจินตนาการหรือที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 7. คุณสมบัติของ excel ความสามารถด้านการคำนวณexcel 2. ความสามารถด้านใช้ฟังก์ชั่น 3. ความสามารถด้านการสร้างกราฟ excel 4. ความสามารถด้านการตกแต่งข้อมูล excel 5. ความสามารถในการเรียงลำดับข้อมูล ส่งงานค่ะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s