การสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2553


สำหรับช่วงนี้ก็คงจะเป็นช่วงสุดท้ายของการจัดการเรียนการสอนของทุกๆรายวิชากันแล้ว และเป็นช่วงที่คุณครูทุกท่านกำลังอยู่ในช่วงการออกข้อสอบกัน สำหรับครูก็เหมือนกันอยู่ในช่วงที่วุ่นสุดๆเลย เพราะต้องออกข้อสอบถึง 7 รายวิชา โดยเริ่มตั้งแต่วิชาการเขียนโปรแกรม 2 ซึ่งเป็นของพี่ ม.6 ตามมาด้วยวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก นี่ก็พี่ ม.5/2 ตามมาติดๆ สำหรับพี่ ม.4 ซึ่งมีทั้งหมด 3 รายวิชา (วิชาการงานอาชีพ,วิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์และวิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ) ส่วนน้อง ม.3 ก็วิชาการนำเสนอข้อมูล และท้ายสุดนั่นก็คือ วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.2  ส่วนเนื้อหาที่ครูจะออกข้อสอบนั้นก็ที่พวกเราได้ทำใน “ไซต์ของตัวเอง” ซะเป็นส่วนใหญ่ งานนนี้บอกได้เลยว่าถ้าใครทำเองและทำอย่างสม่ำเสมอจะทำข้อสอบได้ ส่วนข้อสอบจะเป็นทั้งแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ปรนัยแบบเติมคำตอบสั้น และแบบอัตนัย ในบางวิชาอาจจะมีปรนัยแบบจับคู่ด้วย ทีนี้มาดูกันว่า เนื้อหาที่ครูจะออกข้อสอบน่ะมีอะไรบ้าง เริ่มจาก…

ม.6 : วิชาการเขียนโปรแกรม 2

1.ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม
1.1การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา
1.2การเลือกเครื่องมือและออกแบบขั้นตอนวิธี
1.3การดำเนินการแก้ปัญหา
1.4การตรวจสอบและปรับปรุง
2.การจำลองความคิด
2.1ข้อความหรือบรรยาย (Pseudo code)
2.2สัญลักษณ์หรือแผนภาพ (Flowchart)
3.การเขียนโปรแกรม
3.1โครงสร้างแบบลำดับ
3.2โครงสร้างแบบมีทางเลือก
3.3โครงสร้างแบบทำซ้ำ
4.โครงสร้างของโปรแกรมภาษาซี
5.คำสั่งรับค่าและแสดงผล

ม.5 : วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

1.หลักการทำงานของอุปกรณ์ และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์กราฟิก
2.วิธีการวาดภาพกราฟิก 
3.การวาดภาพในพิกัด 3 มิติ  และการแสดงภาพ 3 มิติ
4.ระบบสี และการให้สีและลวดลาย ให้กับวัตถุ
5.หลักการสร้างภาพกราฟิกที่มีความซับซ้อน
6.ประเภทของคอมพิวเตอร์กราฟิก

ม.4 :
วิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

1.หลักการพื้นฐาน และความรู้เบื้องต้นของระบบสื่อสารข้อมูล
2.รูปแบบวิธีการสื่อสาร
3.การสื่อสารแบบ Analog และ Digital
4.การใช้งานและคุณสมบัติพื้นฐานของสื่อที่ใช้ในการสื่อสารประเภทต่าง ๆ
5.การสื่อสารข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์ระยะใกล้และระยะไกล
6.ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบ LAN / WAN / Extranet
7.อุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์
8.สถาปัตยกรรมของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ Network Topology แบบต่าง ๆ
9.ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำหรับเครือข่าย และตัวอย่างระบบเครือข่ายต่าง ๆ
10.รูปแบบระบบเครือข่าย TCP/IP
11.รูปแบบระบบเครือข่ายมาตรฐานสากล (OSI Model) 7 Layers

วิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ

1.หลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 
2.การใช้โปรแกรมสำหรับงานสำนักงาน
3.การใช้อินเทอร์เน็ตและไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
4.ระบบคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ

วิชาการงานอาชีพ

1.การถนอมอาหาร
2.อาหารไทย 4 ภาค
3.การประดิษฐ์ของชำร่วย >> หมอนสม๊อค , ตุ๊กตาผ้าเช็ดหน้า
4.การทำความสะอาดบ้าน
5.ผ้าและเครื่องแต่งกาย

ม.3 : วิชาการนำเสนอข้อมูล
1. ความสำคัญของการนำเสนอ
2. จุดมุ่งหมายในการนำเสนอ
3. ประเภทของการนำเสนอ
4. ลักษณะของข้อมูลที่นำเสนอ
5. ประเภทของการนำเสนอข้อมูล

ม.2 : วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน

1.อัตราส่วนและร้อยละ
2.การวัด
3.แผนภูมิรูปวงกลม
4.การแปลงทางเรขาคณิต
5.ความเท่ากันทุกประการ
6.เลขยกกำลัง
7.พหุนาม

เป็นยังไงกันบ้างคะ สำหรับเนื้อหาที่ครูจะออกข้อสอบปลายภาค คงจะไม่ยากเกินไปใช่ไหมคะ ถ้าหากพวกเราอ่านและทำความเข้าใจกับเนื้อหา ทีนี้ครูอยากจะให้พวกเราได้สรุปเนื้อหาลงใน “ไซต์ของตัวเอง”  เมนูแล้วแต่จะตั้งชื่อก็แล้วกันนะคะแต่ต้องแจ้งชื่อเมนูที่พวกเราสร้างขึ้นและลิงค์ของเมนูให้ครูทราบด้วยโดยแจ้งท้ายนี้   เช่น   สมมติว่า เราตั้งชื่อเมนูว่า “สรุปเนื้อหา”  ลิงค์ของเราก็คือ https://sites.google.com/site/efemsasmngannarucha/summary  คลิกที่นี่เพื่อแจ้ง ชื่อเมนู และลิงค์ของเมนูที่เราตั้งขึ้น
ตัวอย่าง
ชื่อ – สกุล :   ………………………………………ชั้น ………………..เลขที่…………..
ชื่อเมนูที่สรุปเนื้อหา : ……………………………………………..
ลิงค์เมนูที่สรุปเนื้อหา : …………………………………………….

Advertisements

33 thoughts on “การสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2553

 1. ชื่อ นางสาว เอมอมร นามสกุล โกกะพันธ์ ชั้น มัธยมศึกษาปที่4/2 เลขที่ 4
  ชื่อเมนูหนูคือ งานนี้มีลุ้นๆๆๆคะแนนสอบจร้า
  ลิงค์เมนูที่สรุปเนื้อหา https://sites.google.com/site/wwwmonolokoocom/ngan-ni-mi-lun-khanaen-sxb-cra-2

 2. ชื่อนางสาว สุพรรษา ปิดตาระเต ชั้นม.5/2 เลขที่8
  ชื่อเมนู ส่งงานนี้เกรดสี่แน่นอน
  ลิงค์เมนูที่สรุปเนื้อหา https://sites.google.com/site/faemsasmngansuphrrsa/sng-ngan-ni-ke-rd-si-nae

 3. นางสาว อุไรรัตน์ ศรีสาระ ชั้น ม.5/2 เลขที่24
  ชื่อเมนู งานชิ้นี้มีลุ้นไหมค่ะ
  ลิงค์เมนูที่สรุปเนื้อหา https://sites.google.com/site/urirat39/home/ngan-chin-ni-mi-lun-him-kh

 4. ชื่อ น.ส. มาลินี สโมสร ชั้น ม. 5/2 เลขที่ 9
  ชื่อ น.ส ละมุด หักขุนทด ชั้น ม. 5/2 เลขที่ 1
  ชือเมนู ถ้าทำได้ได้คะแนนชัวร์

 5. ชื่ นางสาวอรทัย คำพินันท์ ม.4/2 เลขที่ 35

  ชื่อเมนู ประวัติความเป็นมาของอินเทอร์เน็ต

  ลิงค์เมนูสรุปเนื้อหา https://sites.google.com/site/rakpheuxnsemxcom/wichakar-suxsar-khxmul/prawati-khwam-pen-ma-khxng-xintexrnet

 6. ชื่อ นางสาวพิกุล อินทรประเสริฐ ชั้นม.4/2
  ชื่อเมนูสรุปงานการเรียนรู้ที่ได้รับและเรียนมา
  ลิงค์เมนูสรุปเนื้อหา https://sites.google.com/site/khidthungthexkhnkilcom/srup-kar-reiyn-ru-thi-di-rab-laea-rei

 7. ชื่อนางสาว ประภัสษร ดวลลี ชั้นม.4/2 เลขที่37
  ชื่อเมณูสรุปงาน สรุปเนื้อหาที่ได้เรียนรู้
  ลิงค์เมณูสรุปเนื้อหา https://sites.google.com/site/faemsasmngankhxngpraphassr/wichakar-sux-sar-khx-m/srup-neuxha-thi-di-reiyn-ru

 8. ชื่อ น.ส. ยลดา ประเสริฐพงษ์ ชั้นม. 4/1 เลขที่ 30
  ชื่องาน งานหนูคือกำไลชีวิต— ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูล—–
  ลิงค์เมนูสรุปเนื้อหาhttps://sites.google.com/site/rammanee/khwam-ru-keiyw-kab-kar-suxsar-khxmul

 9. ขอกล่าวนามตนว่า : หนูนางสาวจิราวรรณ น้อยมนตรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2เลขที่ 27
  สรุปเนื้อหา : สุขศึกษา(ของอาจารย์ ขฎากรค่ะ )
  ลิงค์เมนูสรุปเนื้อหา : https://sites.google.com/site/khaedirakthexcom/wichakar-suxsar-khxmul/wicha-sukhsuksa

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s