พี่ ม.6 สอบแก้ตัวกลางภาค


คำชี้แจง  ให้นักเรียนเข้าไปทำในไซต์ของตัวเอง โดยเข้าไปทำเฉพาะที่ตัวเอวไม่ผ่านเท่านั้น โดยให้สร้างเมนูขึ้นมา โดยให้ชื่อเมนูว่า “แก้ตัวกลางภาค” กำหนดส่งภายใน 31 สิงหาคม 2553 เท่านั้น

ตอนที่ ๑  

๑.ทิศทางขั้นตอนการดำเนินงานซึ่งจะปฏิบัติต่อเนื่องกันตามหัวลูกศรชี้  เรียกว่า  …………………………………….
๒.โครงสร้างที่ขั้นตอนการทำงานบางขั้นตอนได้รับการประมวลผลมากกว่า 1 ครั้ง เรียกว่า  ……………………..
๓.จุดที่จำนำข้อมูลเข้าหรือออกจากระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่ระบุชนิดของอุปกรณ์ เรียกว่า  ………………
 ๔.เป็นขั้นตอนของการวางแผนในการแก้ปัญหาอย่างละเอียดถี่ถ้วน เรียกว่า  …………………………….
๕. จุดที่มีการปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่ง  เรียกว่า  …………………………………….
๖. Implementation  เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ……………..
๗. State the problem เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ………….
๘. Refinement เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ………….
๙. …………………………มีลักษณะเป็นข้อความ หรือเป็นแผนภาพจะช่วยให้สามารถแก้ปัญหาได้ดี
๑๐. Flowchart เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ………….
๑๑.สถาบันมาตรฐานแห่งชาติอเมริกา เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า …………………………………
๑๒. โครงสร้างแสดงขั้นตอนการทำงานที่เป็นไปตามลำดับก่อนหลัง เรียกว่า  …………………………………….
๑๓.จุดเริ่มต้นและลงท้ายของผังงานของโปรแกรมหลักและโปรแกรมย่อย เรียกว่า  …………………………
๑๔.จุดเชื่อมต่อของผังงานเมื่อใช้สัญลักษณ์เพื่อให้ดูง่าย เรียกว่า  …………………………
๑๕. โครงสร้างที่มีเงื่อนไข ขั้นตอนการทำงานบางขั้นตอนต้องมีการตัดสินใจเพื่อเลือกวิธีการประมวลผลขั้นต่อไปเรียกว่า  …………………………………….
๑๖.จุดที่แสดงข้อมูลด้วยจอภาพ เรียกว่า  ………………
๑๗.จุดที่จะนำข้อมูลเข้าด้วยมือ เรียกว่า  ………………
๑๘.จุดที่จะต้องเลือกปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง เรียกว่า  ………………………
๑๙.จุดที่มีข้อมูลเป็นเอกสารหรือแสดงข้อมูลด้วยเครื่องพิมพ์ เรียกว่า  ………………………
๒๐……………………..เป็นการเขียนเค้าโครงด้วยการบรรยายเป็นภาษาที่มนุษย์ใช้สื่อสารกัน เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนการทำงานของการแก้ปัญหาแต่ละตอน

ตอนที่  2

ตอนที่  3

๑.จงแสดงการวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดหาของการหาผลบวกของ 1, 2, 3, …, 20

๒.จงแสดงการวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดหาของหาค่าเฉลี่ยของจำนวนเต็ม 5 จำนวน ได้แก่ 4  8  12  16 และ 20  พร้อมทั้งแสดงการจำลองความคิดแบบสัญลักษณ์ผังงาน

*****************************************************************

Advertisements

6 thoughts on “พี่ ม.6 สอบแก้ตัวกลางภาค

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s