มาช่วยกันทำความสะอาดห้องกันเถอะ


หน้านี้มีไว้สำหรับนักเรียนที่เรียนกับคุณครูนะคะ(ม.4)…คุณครูได้จัดตารางเวรประจำวันในการทำความสะอาดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 ไว้ให้พวกเราแล้ว โดยในการทำความสะอาดในแต่ละวัน นักเรียนจะต้องมาทำความสะอาดในเวลา 07.30 – 07.45 น. (งานนี้คุณครูจะมีคะแนนให้ด้วยนะคะใครไม่มาก็อดคะแนน)  สำหรับรายชื่อในแต่ละวันดังรายละเอียดต่อไปนี้

ม.4

วันจันทร์    สุวรรณี  กัลยรัตน์   อดิศร  รัตติกาล    สุริยา   สังคม    พินิจชัย   ประยูร   กฤติยา  
บุษรินทร์   เอกพจน์   เจริญ  กมลรัตน์  จิราวรรณ   อุริวรรณ  ประภัสสร
วันอังคาร   สุมาลี   เกษมณี   จารุพร   ดาวพระศุกร์    สุรณาร   ทัศน์วรรณ    กิตตินันท์   ตุลาภรณ์   จักรพันธ์    งามวิลัย  ประถวี   บุษกร    อุทัย   ธารทิพย์  อรทัย
วันพุธ    รัชนีวรรณ   จินตนา    ชลธิต    ประคอง    ศิวนัส    น้ำฝน    สุรศักดิ์   กมลชนก   อดุลวิทย์   วรัญญา   เก่งกาฬ  จำรัส  นาบุญ  พัชรา  อรดี
วันพฤหัสบดี   มลิตา   จิรพร    รัชนี      แอนล์     พิสมัย    รจนา    น้ำผึ้ง   มาลินี   สุมินตรา นิกร   กุลธิดา   เอกชัย  ชัชพงษ์  พิกุล  เรืองรอง
วันศุกร์   ธมลวรรณ    ชมภูพร     ยุภาพร   อัมพวา    สุพัตรา    สุจิตรา   นิภาวรรณ์  สุชาวดี    เอมอมร  มัตติกา  วชิระ  เกียรติศักดิ์  เพ็ญนภา  จักรพงษ์   รัชนีกร

Advertisements

3 thoughts on “มาช่วยกันทำความสะอาดห้องกันเถอะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s