สำหรับพี่ ม.6


ข่าวดีสำหรับพี่ ๆ  ม.6 ที่ได้สมัครสอบ GAT PAT ครั้งที่ 2 เดือนกรกฎาคม 2553 สทศ.ได้ประกาศผลสอบออกมาแล้วนะคะ ครูแสดงความยินดีกับความสำเร็จขั้นที่ 1 กับพวกเราด้วยนะ โดยนักเรียนที่ทำการสมัครกับครู และไปทำการสอบ มีผลคะแนน ดังต่อไปนี้


1.นางสาวจินตนา  สิงห์เสนา

คะแนน GAT ตอนที่ 1  42.39  คะแนน
คะแนน GAT ตอนที่ 2   33.50 คะแนน
คะแนน PAT 2   (ความถนัดทางวิทยาศาสตร์)       90.00    คะแนน
คะแนน PAT 3 (ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์)     48.00  คะแนน
2.นางสาวเสาวลักษณ์ กงผัน
คะแนน GAT ตอนที่ 1  14.52  คะแนน
คะแนน GAT ตอนที่ 2   35.50 คะแนน
คะแนน PAT 2   (ความถนัดทางวิทยาศาสตร์)      57.50    คะแนน
คะแนน PAT 3 (ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์)     57.00  คะแนน
3.นางสาวระติกาล ระกิติ
คะแนน GAT ตอนที่ 1  59.90  คะแนน
คะแนน GAT ตอนที่ 2   37.50 คะแนน
คะแนน PAT 2   (ความถนัดทางวิทยาศาสตร์)      74.50    คะแนน
4.นายสัตยา เลขกระโทก
คะแนน GAT ตอนที่ 1  4.81  คะแนน
คะแนน GAT ตอนที่ 2   26.50 คะแนน
คะแนน PAT 5   (ความถนัดทางวิชาชีพครู)       114.00    คะแนน
คะแนน PAT 6 (ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์)     57.00  คะแนน
5.นางสาวอรสา  อาจศัตรู
คะแนน GAT ตอนที่ 1  29.71  คะแนน
คะแนน GAT ตอนที่ 2   34.50 คะแนน
คะแนน PAT 2   (ความถนัดทางวิทยาศาสตร์)      79.50    คะแนน
6.นายมนตรี วงศ์ทับเบิก
คะแนน GAT ตอนที่ 1  30.87  คะแนน
คะแนน GAT ตอนที่ 2   48.00 คะแนน
คะแนน PAT 2   (ความถนัดทางวิทยาศาสตร์)       87.50    คะแนน
7.นางสาวปลายฟ้า หงษ์วรรณา
คะแนน GAT ตอนที่ 1  42.39  คะแนน
คะแนน GAT ตอนที่ 2   43.50 คะแนน
คะแนน PAT 2   (ความถนัดทางวิทยาศาสตร์)       85.00    คะแนน
คะแนน PAT 4   (ความถนัดนทางสถาปัตยกรรมศาสตร์)       66.00    คะแนน
คะแนน PAT 6 (ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์)     125.50  คะแนน
8.นางสาวขวัญฤทัย โคตรประทุม
คะแนน PAT 2   (ความถนัดทางวิทยาศาสตร์)       63.00   คะแนน
คะแนน PAT 5   (ความถนัดทางวิชาชีพครู)       124.00    คะแนน
9.นางสาวนิตยา ดุมา
คะแนน GAT ตอนที่ 1  145.16  คะแนน
คะแนน GAT ตอนที่ 2   52.50 คะแนน
คะแนน PAT 2   (ความถนัดทางวิทยาศาสตร์)      77.50    คะแนน
คะแนน PAT 5   (ความถนัดทางวิชาชีพครู)       146.00    คะแนน
10.นางสาวบุหลัน คำแสนโคตร
คะแนน GAT ตอนที่ 1  65.42  คะแนน
คะแนน GAT ตอนที่ 2   39.00 คะแนน
คะแนน PAT 2   (ความถนัดทางวิทยาศาสตร์)      76.50    คะแนน
11.นายประดิษฐ์ ประสาวะเก
คะแนน GAT ตอนที่ 1  11.52  คะแนน
คะแนน GAT ตอนที่ 2   39.50 คะแนน
คะแนน PAT 2   (ความถนัดทางวิทยาศาสตร์)      84.00    คะแนน
คะแนน PAT 5   (ความถนัดทางวิชาชีพครู)       156.00    คะแนน
12.นางสาวสุดารัตน์ พรมหาญ
คะแนน GAT ตอนที่ 1  14.52  คะแนน
คะแนน GAT ตอนที่ 2   38.00 คะแนน
คะแนน PAT 2   (ความถนัดทางวิทยาศาสตร์)      68.50    คะแนน
คะแนน PAT 5   (ความถนัดทางวิชาชีพครู)       106.00    คะแนน
13.นางสาวอนุมาศ พนาลิกุล
คะแนน GAT ตอนที่ 1  14.52  คะแนน
คะแนน GAT ตอนที่ 2   53.50 คะแนน
คะแนน PAT 2   (ความถนัดทางวิทยาศาสตร์)      79.00    คะแนน
14.นางสาวปราณี เทพสาร
คะแนน GAT ตอนที่ 1  68.42  คะแนน
คะแนน GAT ตอนที่ 2   50.00  คะแนน
คะแนน PAT 5   (ความถนัดทางวิชาชีพครู)      136.00    คะแนน
15.นางสาวอ้อมใจ หลวงสอน
คะแนน GAT ตอนที่ 1  38.71  คะแนน
คะแนน GAT ตอนที่ 2   31.50  คะแนน
คะแนน PAT 2   (ความถนัดทางวิทยาศาสตร์)      99.50    คะแนน
16.นายวัฒนา โพธิ์พา
คะแนน GAT ตอนที่ 1  33.87  คะแนน
คะแนน GAT ตอนที่ 2   30.00  คะแนน
คะแนน PAT 2   (ความถนัดทางวิทยาศาสตร์)      97.00    คะแนน
17.นางสาวธารารัตน์ ศรีลาโพธิ์
คะแนน GAT ตอนที่ 1  42.39  คะแนน
คะแนน GAT ตอนที่ 2   36.00 คะแนน
คะแนน PAT 2   (ความถนัดทางวิทยาศาสตร์)      84.50    คะแนน
คะแนน PAT 5   (ความถนัดทางวิชาชีพครู)       114.00    คะแนน
18.นายประมุข ชัยเพ็งจันทร์
คะแนน PAT 1   (ความถนัดทางคณิตศาสตร์)      25.00   คะแนน
คะแนน PAT 2   (ความถนัดทางวิทยาศาสตร์)       78.00    คะแนน
19.นายกช  พุฒซ้อน
คะแนน GAT ตอนที่ 1  48.39  คะแนน
คะแนน GAT ตอนที่ 2   37.50 คะแนน
คะแนน PAT 1   (ความถนัดทางคณิตศาสตร์)      49.00   คะแนน
คะแนน PAT 2   (ความถนัดทางวิทยาศาสตร์)      69.00    คะแนน
20.นางสาวกนกวรรณ กองศูนย์
คะแนน GAT ตอนที่ 1  14.52  คะแนน
คะแนน GAT ตอนที่ 2   23.50 คะแนน
คะแนน PAT 5   (ความถนัดทางวิชาชีพครู)       124.00    คะแนน
21.นางสาวอรัญญา อุต้น
คะแนน GAT ตอนที่ 1  17.03 คะแนน
คะแนน GAT ตอนที่ 2   49.50 คะแนน
คะแนน PAT 5   (ความถนัดทางวิชาชีพครู)       116.00    คะแนน
22.นางสาวปริณี ประทุมรัตน์
คะแนน GAT ตอนที่ 1  103.45  คะแนน
คะแนน GAT ตอนที่ 2   50.50 คะแนน
คะแนน PAT 2   (ความถนัดทางวิทยาศาสตร์)      85.50    คะแนน

*** ครูขอแสดงความยินดับพวกเราอีกครั้งนะคะ ที่พวกเรามีความมุมานะพยายาม จนทำข้อสอบได้คะแนนถือว่าดีเลยทีเดียว ครูยังเชื่อมั่นในพวกเรานะคะว่า พวกเราจะทำคะแนนให้ให้มากกว่านี้ได้อีกค่ะ สำหรับคนที่ยังไม่ได้สอบก็ใกล้แล้วนะคะ ครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นครั้งสุดท้าย ซึ่ง สทศ.จะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 10 – 30 สิงหาคม 2553 (ห้ามพลาดโอกาสนะคะ) หลังจากที่เราสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว ครุอยากรู้จังเลยค่ะว่า พวกเราจะยังต้องการให้ครูติวให้พวกเราอีกไหมคะ ช่วยแจ้งท้ายนี้ด้วยนะ ครูจะได้ทำเรื่องขออนุญาตทางโรงเรียนต่อไปค่ะ *** ยินดีกับพวกเราอีกครั้งค่ะ *** (สำหรับคนที่ได้คะแนนน้อย ฏ้อย่าพึ่งท้อนะคะ ครูขอให้พวกเราตั้งใจให้มากๆนะ…ไม่มีสิ่งใดที่ ลูก ราชประชาฯ ทำไม่ได้)

Advertisements

10 thoughts on “สำหรับพี่ ม.6

  1. อยากให้ครูมาสอนหนุอีกจังเลยค่ะเพราะหนูเรียนไม่เข้าใจในบางเรื่องและอาจจะส่งงานช้าไปแต่หนูก็จะตั้งใจทำงานส่งครูนะค่ะแต่อาจจะทยอยทำส่งนะค่ะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s