สำหรับชั้น ม.2/3


 

จากภาพข้างต้นให้นักเรียนช่วยกันอภิปราย โดยให้มีเนื้อหาดังต่อไปนี้ 

1.ความหมาย
2.ประวัติความเป็นมา
3.โรงงานผลิต
4.กรรมวิธีการผลิต
5.ชนิดและประเภท
6.การใช้งาน

Advertisements

61 thoughts on “สำหรับชั้น ม.2/3

 1. ชนิดและคุณสมบัติของปูนซีเมนต์ โดย นายจักรราวุธ บัณฑุรัตน์

  ซีเมนต์ตามความหมายทางวิศวกรรมโยธาแบ่งออกเป็น ๒ ชนิด คือ บิทูมินัส (Bituminous) และ นันบิทูมินัส (Non Bituminous) บิทูมินัสซีเมนต์ ได้แก่ ยางมะตอย (Asphalts) และน้ำมันดิน (Tars) เราใช้บิทูมินัสซีเมนต์ผสมกับหิน ทราย ราดทำผิวถนน และเรียกส่วนผสมนี้ว่า แอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete)

  นันบิทูมินัสซีเมนต์ ได้แก่ อะลูมินาซีเมนต์ (Alumina Cement) และปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (Portland Cement) มีลักษณะเป็นผงสีเทาอ่อนต้องผสมน้ำในปริมาณมากพอสมควร แล้วทิ้งไว้ให้แห้งจึงจะแข็งตัว เรามักจะนิยมเรียกซีเมนต์ชนิดนี้ว่า ไฮดรอลิกซีเมนต์ (Hydraulic Cement) ทั้งนี้ เพราะต้องใช้น้ำผสม และแข็งตัวในน้ำได้ดังนั้น ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์จึงเป็นที่นิยมใช้ในการก่อสร้างมากที่สุด ในที่นี้จะกล่าวถึงชนิดและคุณสมบัติของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

  ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ แบ่งเป็น ๕ ประเภท ดังนี้

  ประเภทที่หนึ่ง
  เหมาะสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป ส่วนใหญ่จะนำไปใช้กับงานคอนกรีตเสริมเหล็ก เช่น ทำผิวถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ เป็นต้น ปูนซีเมนต์ประเภทนี้มีข้อเสียคือ ไม่ทนต่อสารที่เป็นด่าง จึงไม่เหมาะสมกับงานที่ต้องสัมผัสกับด่างจากดินหรือน้ำ เช่น โรงงานอุตสาหกรรมเคมี

  ประเภทที่สอง
  ปูนซีเมนต์ประเภทนี้เมื่อผสมกับน้ำจะคายความร้อนออกมาน้อยกว่าประเภทธรรมดา และมีความต้านทานต่อสารที่เป็นด่างได้บ้าง เหมาะสำหรับงานโครงสร้างขนาดใหญ่ อาทิเช่น ตอม่อขนาดใหญ่ สะพานเทียบเรือ เขื่อนหรือกำแพงกันดินในบริเวณที่ถูกน้ำเค็มเป็นครั้งคราว

  ประเภทที่สาม
  ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทนี้มีความละเอียดมากกว่า เป็นผลทำให้แข็งตัวและรับแรงได้เร็วกว่าปูนซีเมนต์ประเภทที่หนึ่ง จึงนิยมนำไปใช้กับงานเร่งด่วนที่ต้องแข่งกับเวลา หรือในกรณีที่ต้องการถอดหรือรื้อแบบเร็วกว่าปกติ

  ประเภทที่สี่
  เหมาะกับงานที่ต้องการควบคุมทั้งปริมาณและอัตราความร้อนที่เกิดขึ้นให้น้อยที่สุด การเกิดกำลังของคอนกรีตที่มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ ประเภทนี้จะเป็นไปอย่างช้าๆ จึงนิยมใช้กับงานขนาดใหญ่ เช่น เขื่อนกั้นน้ำ ซึ่งถ้ามีความร้อนอย่างร้ายแรงต่อตัวเขื่อน เนื่องจากจะทำให้เกิดการแตกหรือร้าวได้

  ประเภทที่ห้า
  มีคุณสมบัติในการต้านทานต่อสารที่เป็นด่างได้สูง จึงเหมาะที่จะใช้กับงานก่อสร้างในบริเวณที่ต้องสัมผัสกับด่าง เช่น ในบริเวณที่ดินมีความเป็นด่างสูง หรือน้ำทะเล ระยะเวลาในการแข็งตัวของปูนซีเมนต์ประเภทนี้จะช้ากว่าประเภทอื่นๆ

  นอกจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์แล้ว ยังมีปูนซีเมนต์ชนิดอื่นที่น่าสนใจดังต่อไปนี้

  ๑. ปูนซีเมนต์ผสม (Mixed Cement) ได้จากการบดปูนเม็ดกับยิปซัม และวัสดุเฉื่อยซึ่งไม่ทำปฏิกิริยาทางเคมีกับปูนซีเมนต์ เช่น หินปูนหรือทราย เป็นต้น ปูนซีเมนต์ผสมเหมาะกับงานก่อ โบก ฉาบ หรืองานก่อสร้างทั่วไปที่ไม่ต้องการรับน้ำหนักมาก

  ๒. ปูนซีเมนต์ขาว (White Portland Cement) วัตถุดิบหลักคือ หินปูน และวัตถุดิบอื่นที่มีปริมาณของแร่เหล็กน้อยกว่า ๑% ลักษณะของปูนซีเมนต์ที่ได้เป็นสีขาว ปูนซีเมนต์ขาวเป็นที่นิยมใช้ในงานตกแต่งอาคารเพื่อความสวยงามหรือนำไปผสมเม็ดสี (Pigment) เพื่อผลิตเป็นปูนซีเมนต์สี (Colour Cement)

  เครื่องบรรจุปูนซีเมนต์ถุง

  [ดูภาพทั้งหมดในหมวด]

  หัวข้อ

  การเก็บบรรจุและการขนส่งปูนซีเมนต์
  การเก็บบรรจุและการขนส่งปูนซีเมนต์

  เนื่องจากปูนซีเมนต์มีลักษณะเป็นผงละเอียดจึงมักจะดูดความชื้นจากอากาศ และวัตถุอื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียงได้ดี ทำให้จับตัวเป็นก้อนแข็งและใช้งานไม่ได้ ดังนั้น จึงต้องให้ความสำคัญต่อการเก็บปูนซีเมนต์เป็นอย่างมาก การเก็บปูนซีเมนต์ไว้ในยุ้งหรือถังเก็บ จะต้องมีการตรวจยุ้งหรือถังเก็บเพื่อไม่ให้น้ำหรือความชื้นเข้าไปได้

  การขนส่งปูนซีเมนต์ไปยังผู้บริโภคสามารถทำในรูปของปูนซีเมนต์บรรจุถุง และปูนซีเมนต์ผงซึ่งบรรจุในภาชนะขนาดใหญ่ที่ออกแบบพิเศษพาหนะที่ใช้ในการขนส่งปูนซีเมนต์คือ รถบรรทุกรถไฟ หรือเรือ ขึ้นอยู่กับค่าขนส่ง และสถานที่ตั้งของโรงงานเป็นปัจจัยสำคัญ

  ปูนซีเมนต์ที่บรรจุถุงควรเก็บไว้ในโรงเรือนหรืออาคารที่ปิดมิดชิด เพื่อหลีกเลี่ยงการเปียกน้ำถุงปูนซีเมนต์ก็ควรจะวางให้ชิดกันมากที่สุด เพื่อมิให้อากาศผ่านได้ สำหรับพื้นก็ควรทำเป็นพื้นคอนกรีต หรือพื้นไม้ยกระดับ โดยให้สูงจากพื้นดินเล็กน้อย เพื่อป้องกันมิให้ปูนซีเมนต์ดูดความชื้นจากพื้นดิน หรือป้องกันมิให้น้ำไหลผ่าน

  [กลับหัวข้อหลัก]

  ยุ้งเก็บปูนซีเมนต์

  บรรณานุกรม
  • นายจักราวุธ บัณฑุรัตน์

  [กลับหัวข้อหลัก]

 2. ช่างปูน

  ปัจจุบัน ปูนซีเมนต์มีบทบาทในการสร้างที่อยู่อาศัย ถนน และอื่น ๆ อีกมากมาย โดยเฉพาะงานโครงสร้างใหญ่ ๆ ที่ต้องการความคงทนแข็งแรงสูง เช่น ตึกสูง ๆ สะพานข้ามแม่น้ำเป็นต้น นับว่างานปูนมีความสำคัญไม่น้อย ในการอำนวยความสะดวกสบายให้กับมนุษย์ งานปูนเป็นงานที่ต้องใช้เวลาในการแข็งตัว ขณะเดียวกันช่างปูนต้องทำงานแข่งกับเวลา และต่อเนื่องจนงานแล้วเสร็จ หากมีการผสมปูนหรือคอนกรีตไว้แล้ว ลักษณะที่ดีของช่างปูน จะต้องเป็นผู้มีทักษะ ความชำนาญเป็นพิเศษเกี่ยวกับการก่ออิฐ ฉาบปูน รู้จักเลือกชนิดของปูนซีเมนต์มาใช้งานใด้อย่างเหมาะสม มีความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วนของการผสมปูน การอ่านแบบ ออกแบบ คิดคำนวณได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนเป็นผู้มีความขยัน อดทนมากเป็นพิเศษ เพราะลักษณะการทำงานของงานช่างปูน เป็นงานที่หนักมาก ทำงานทั้งในสถานที่ต่ำ และสถานที่สูง ๆ มีความรับผิดชอบต่องาน ละเอียด รอบคอบ ประณีต และประหยัด

  ช่างปูน จำแนกออกได้ตามลักษณะการทำงาน ดังนี้

  1. ช่างปูนโครงสร้าง

  2. ช่างก่ออิฐถือปูน

  3. ช่างปูนสุขภัณฑ์

  4. ช่างปูนปั้น

 3. ซีเมนต์ตามความหมายทางวิศวกรรมโยธาแบ่งออกเป็น ๒ ชนิด คือ บิทูมินัส (Bituminous) และ นันบิทูมินัส (Non Bituminous) บิทูมินัสซีเมนต์ ได้แก่ ยางมะตอย (Asphalts) และน้ำมันดิน (Tars) เราใช้บิทูมินัสซีเมนต์ผสมกับหิน ทราย ราดทำผิวถนน และเรียกส่วนผสมนี้ว่า แอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete)
  นันบิทูมินัสซีเมนต์ ได้แก่ อะลูมินาซีเมนต์ (Alumina Cement) และปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (Portland Cement) มีลักษณะเป็นผงสีเทาอ่อนต้องผสมน้ำในปริมาณมากพอสมควร แล้วทิ้งไว้ให้แห้งจึงจะแข็งตัว เรามักจะนิยมเรียกซีเมนต์ชนิดนี้ว่า ไฮดรอลิกซีเมนต์ (Hydraulic Cement) ทั้งนี้ เพราะต้องใช้น้ำผสม และแข็งตัวในน้ำได้ดังนั้น ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์จึงเป็นที่นิยมใช้ในการก่อสร้างมากที่สุด ในที่นี้จะกล่าวถึงชนิดและคุณสมบัติของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
  ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ แบ่งเป็น ๕ ประเภท ดังนี้

  ประเภทที่หนึ่ง
  เหมาะสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป ส่วนใหญ่จะนำไปใช้กับงานคอนกรีตเสริมเหล็ก เช่น ทำผิวถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ เป็นต้น ปูนซีเมนต์ประเภทนี้มีข้อเสียคือ ไม่ทนต่อสารที่เป็นด่าง จึงไม่เหมาะสมกับงานที่ต้องสัมผัสกับด่างจากดินหรือน้ำ เช่น โรงงานอุตสาหกรรมเคมี

  ประเภทที่สอง
  ปูนซีเมนต์ประเภทนี้เมื่อผสมกับน้ำจะคายความร้อนออกมาน้อยกว่าประเภทธรรมดา และมีความต้านทานต่อสารที่เป็นด่างได้บ้าง เหมาะสำหรับงานโครงสร้างขนาดใหญ่ อาทิเช่น ตอม่อขนาดใหญ่ สะพานเทียบเรือ เขื่อนหรือกำแพงกันดินในบริเวณที่ถูกน้ำเค็มเป็นครั้งคราว

  ประเภทที่สาม
  ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทนี้มีความละเอียดมากกว่า เป็นผลทำให้แข็งตัวและรับแรงได้เร็วกว่าปูนซีเมนต์ประเภทที่หนึ่ง จึงนิยมนำไปใช้กับงานเร่งด่วนที่ต้องแข่งกับเวลา หรือในกรณีที่ต้องการถอดหรือรื้อแบบเร็วกว่าปกติ

  ประเภทที่สี่
  เหมาะกับงานที่ต้องการควบคุมทั้งปริมาณและอัตราความร้อนที่เกิดขึ้นให้น้อยที่สุด การเกิดกำลังของคอนกรีตที่มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ ประเภทนี้จะเป็นไปอย่างช้าๆ จึงนิยมใช้กับงานขนาดใหญ่ เช่น เขื่อนกั้นน้ำ ซึ่งถ้ามีความร้อนอย่างร้ายแรงต่อตัวเขื่อน เนื่องจากจะทำให้เกิดการแตกหรือร้าวได้

  ประเภทที่ห้า
  มีคุณสมบัติในการต้านทานต่อสารที่เป็นด่างได้สูง จึงเหมาะที่จะใช้กับงานก่อสร้างในบริเวณที่ต้องสัมผัสกับด่าง เช่น ในบริเวณที่ดินมีความเป็นด่างสูง หรือน้ำทะเล ระยะเวลาในการแข็งตัวของปูนซีเมนต์ประเภทนี้จะช้ากว่าประเภทอื่นๆ

  นอกจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์แล้ว ยังมีปูนซีเมนต์ชนิดอื่นที่น่าสนใจดังต่อไปนี้

  ๑. ปูนซีเมนต์ผสม (Mixed Cement) ได้จากการบดปูนเม็ดกับยิปซัม และวัสดุเฉื่อยซึ่งไม่ทำปฏิกิริยาทางเคมีกับปูนซีเมนต์ เช่น หินปูนหรือทราย เป็นต้น ปูนซีเมนต์ผสมเหมาะกับงานก่อ โบก ฉาบ หรืองานก่อสร้างทั่วไปที่ไม่ต้องการรับน้ำหนักมาก

  ๒. ปูนซีเมนต์ขาว (White Portland Cement) วัตถุดิบหลักคือ หินปูน และวัตถุดิบอื่นที่มีปริมาณของแร่เหล็กน้อยกว่า ๑% ลักษณะของปูนซีเมนต์ที่ได้เป็นสีขาว ปูนซีเมนต์ขาวเป็นที่นิยมใช้ในงานตกแต่งอาคารเพื่อความสวยงามหรือนำไปผสมเม็ดสี (Pigment) เพื่อผลิตเป็นปูนซีเมนต์สี (Colour Cement)

  เครื่องบรรจุปูนซีเมนต์ถุง

  [ดูภาพทั้งหมดในหมวด]

  หัวข้อ
  • การเก็บบรรจุและการขนส่งปูนซีเมนต์
  การเก็บบรรจุและการขนส่งปูนซีเมนต์
  เนื่องจากปูนซีเมนต์มีลักษณะเป็นผงละเอียดจึงมักจะดูดความชื้นจากอากาศ และวัตถุอื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียงได้ดี ทำให้จับตัวเป็นก้อนแข็งและใช้งานไม่ได้ ดังนั้น จึงต้องให้ความสำคัญต่อการเก็บปูนซีเมนต์เป็นอย่างมาก การเก็บปูนซีเมนต์ไว้ในยุ้งหรือถังเก็บ จะต้องมีการตรวจยุ้งหรือถังเก็บเพื่อไม่ให้น้ำหรือความชื้นเข้าไปได้
  การขนส่งปูนซีเมนต์ไปยังผู้บริโภคสามารถทำในรูปของปูนซีเมนต์บรรจุถุง และปูนซีเมนต์ผงซึ่งบรรจุในภาชนะขนาดใหญ่ที่ออกแบบพิเศษพาหนะที่ใช้ในการขนส่งปูนซีเมนต์คือ รถบรรทุกรถไฟ หรือเรือ ขึ้นอยู่กับค่าขนส่ง และสถานที่ตั้งของโรงงานเป็นปัจจัยสำคัญ

  ปูนซีเมนต์ที่บรรจุถุงควรเก็บไว้ในโรงเรือนหรืออาคารที่ปิดมิดชิด เพื่อหลีกเลี่ยงการเปียกน้ำถุงปูนซีเมนต์ก็ควรจะวางให้ชิดกันมากที่สุด เพื่อมิให้อากาศผ่านได้ สำหรับพื้นก็ควรทำเป็นพื้นคอนกรีต หรือพื้นไม้ยกระดับ โดยให้สูงจากพื้นดินเล็กน้อย เพื่อป้องกันมิให้ปูนซีเมนต์ดูดความชื้นจากพื้นดิน หรือป้องกันมิให้น้ำไหลผ่าน

  [กลับหัวข้อหลัก]

  ยุ้งเก็บปูนซีเมนต์

  บรรณานุกรม
  • นายจักราวุธ บัณฑุรัตน์

  [กลับหัวข้อหลัก]

  ผู้สนับสนุน

  ลุ้นทุกวัน รับทุกวัน

  มหกรรมการศึกษาแห่งอนาคต

  ปริญญาอยู่ที่ไหนก็เรียนได้

  สนใจลงโฆษณา คลิก!

 4. “หม้อเผาที่ใหญ่ที่สุดในโลก” ประโยคนี้เองทำให้เราต้องตามไปดูถึงจังหวัดสระบุรี

  โรงงานปูนซีเมนต์เขาวง เป็นโรงงานผลิตปูนซีเมนต์แผ่นที่ห้าของบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัดตั้งอยู่เลขที่ 28 หมู่ 4 ถนนหน้าพระลานบ้านครัว ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี บนพื้นที่ 460 ไร่ ใช้เงินลงทุนทั้งสิ้น 9,600 ล้านบาท มีกำลังการผลิตปูนซีเมนต์ ปีละ 3.6 ล้านตัน (โรงงานแห่งแรกคือ โรงงานปูนซีเมนต์บางซื่อ ซึ่งปัจจุบันได้เลิกดำเนินการไปแล้ว โรงงานแห่งที่สอง คือ โรงงานปูนซีเมนต์ท่าหลวง ตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านหม้อจังหวัดสระบุรี โรงงานแห่งที่สาม คือโรงงานทุ่งสง ตั้งอยู่ที่อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช และโรงงานแห่งที่สี่ คือ โรงงานปูนซีเมนต์แก่งคอย จังหวัดสระบุรี)

 5. ความรู้ที่ได้รับ ได้รู้จักการทำงานเป็นทีมและได้รุ้จักโปรมแกรมใหม่ รู้เกี่ยวกับเรื่องปูน ได้ความรู้ใหม่

 6. เป้นพรมที่จัดส่วนถาดเพื่อมาตกแต่งบ้าน
  ของชำรวยที่ทำจากเศษผ้ามาเป็นรูปตุ๊กตา
  ชิ้นที่1.ผ้าเช็ดหน้า
  อุปกรณ์ ผ้าเช็ดหน้า ด้าย กรรไกร เข็ม ( นำมาพับและเย็บเขากันให้เป็นรูปตุ๊กตา)
  ชิ้นที่2.ผ้าขนหนู
  อุปกรณ์ ผ้าขนหนู (นำมาพับก็จะเป็นเหมือนภาพข้างบน
  ชิ้นที่3. ผ้าขวาม้า
  อุปกรณ์ ผ้าข้าวม้าหนึ่งผืนและตะกร้า1ใบ (

 7. ปีทาโกรัส(Pythagoras)
  ประมาณ 572 – 500 ก่อนคริสต์ศักราช

  ประวัติ ปีทาโกรัสเป็นชาวกรีซ ท่านเคยศึกษาที่อียิปต์และได้ก่อตั้งสำนัก ปีทาโกเรียนที่เมืองCrotona ประเทศอิตาลี ปีทาโกรัสคิดว่าปริมาณต่างๆ ในธรรมชาติสามารถเขียนในรูปเศษส่วนของจำนวนนับ เมื่อมีการค้นพบจำนวน อตรรกยะขึ้นทำให้ปีทาโกรัสและศิษย์ทั้งหลายเสียขวัญและกำลังใจ เมื่อทาง ราชการขับไล่เพราะกล่าวหาว่าสำนักปีทาโกเรียนเป็นสถาบันศักดินา สำนักปีทาโกเรียนก็สูญสลายไป
  ผลงานของสำนักปีทาโกเรียนที่สำคัญ คือ จำนวนคู่ จำนวนคี่ จำนวนเชิงสามเหลี่ยมจำนวนเชิงจัตุรัส จำนวนอตรรกยะ พีชคณิตเชิงเรขาคณิต ทฤษฎีบทปีทาโกรัส

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s