สำหรับชั้น ม.๔ (วิชาการงานอาชีพ)


คำชี้แจง ให้นักเรียนทุกคนดูวิดีโอจากเรื่องข่างล่างนี้ แล้วเขียนแสดงความคิดเห็นของนักเรียนเองเกี่ยวกับ “ไรฝุ่น”

Advertisements

32 thoughts on “สำหรับชั้น ม.๔ (วิชาการงานอาชีพ)

 1. เราควรจัดระเบียบห้องและจัดวางของให้ถูกที่เพราะไรฝุ่นสามารถเกิดขึนได้ทุกสถานที่

 2. ไรฝุ่นเป็นสัตว์ใกล้เคียงกับแมลงมุม มีแปดขา ไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่าพบไรฝุ่นมากในที่มีความชื้นสูง สามารถแพร่พันธ์บนพื้น อาจจะอยู่รวมกับสะเก็ดรังแคสัตว์ เชื้อรา พบร่วมกับฝุ่นที่มาจากเสื่อ หมอน พรม ผ้าคลุมเตียง เสื้อผ้า ม่าน ตุ๊กตา แม้ว่าบ้านจะสะอาดอย่างไรก็ไม่สามารถกำจัดไรฝุ่นได้หมด ควรจะให้ความสนใจสำหรับเด็กเล็กเพราะหากได้รับสารภูมิแพ้ตั้งแต่เด็กอาจจะทำให้เกิดเป็นโรคหอบหืด ควรจัดห้องให้ปลอดฝุ่น

 3. ไรฝุ่นเป็นสัตร์ที่มีขนาดเล็กมากค่ะ
  น่ากลัวมากค่ะ(ตัวอันตราย)
  น.ส มัตติกา โนนโสภา
  น.ส งามวิลัย แสนสายเนต

 4. ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกว่า ไรฝุ่น เป็นสารก่อภูมิแพ้ในบ้านที่สำคัญและเป็นสาเหตุหลัก ในการก่อโรคภูมิแพ้ อันได้แก่ โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ หรือที่เราเรียกกันว่า โรคแพ้อากาศ (Allergic rhinitis) และ โรคหืด (Asthma) มีรายงานจำนวนมากจากประเทศต่างๆ ทั่วโลกว่า โรคภูมิแพ้ที่มีสาเหตุมาจากไรฝุ่นมีความชุกของโรคเพิ่มขึ้นทุกปี จนเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ การรักษาโรคแต่เพียงอย่างเดียวโดยไม่ใส่ใจการควบคุมสภาวะแวดล้อมของผู้ป่วยทำให้การรักษาโรคไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร แพทย์ได้แนะนำให้ผู้ป่วยตระหนักและเห็นความสำคัญของการป้องกันกำจัดไรฝุ่นที่บ้าน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ป่วยมีอาการทุเลาลง และอาการไม่กำเริบบ่อยๆ ซึ่งการหลีกเลี่ยงหรือลดการสัมผัสสารก่อภูมิแพ้ไรฝุ่นได้ ทำให้ผู้ป่วยดีขึ้น การรักษาโรคได้ผลดี
  อันดับแรกเราต้องทราบก่อนว่า เรากำลังจะสู้กับอะไร อยู่ที่ไหน เหตุนี้จึงเป็นที่มาของความจำเป็นที่ต้องรู้จักนิสัยและชีวิตความเป็นอยู่ของไร หรือภาษาทางการแพทย์เราเรียกว่า ชีววิทยาของไรฝุ่น นั่นเอง เมื่อทราบว่าตัวไร ไม่ชอบอะไร เราก็ทำอย่างนั้น ไรจะอยู่ไม่ได้…แต่เห็นตัวเล็กอย่างนี้..ก่อเรื่องใหญ่..กำจัดไม่ง่ายอย่างที่คิด

  หลักการกำจัดไรฝุ่นมี 3 ข้อ แต่แตกออกเป็นวิธีการต่างๆได้มากมาย ท่านสามารถเลือกใช้ได้ตามสะดวก คือ 1) ทำให้จำนวนตัวไรลดลง อาจจะกำจัดโดยการฆ่า หรือ ทำให้สภาพแวดล้อมไม่เหมาะแก่การแพร่พันธุ์ 2) ทำลายสารก่อภูมิแพ้ไรฝุ่น หรืออีกนัยหนึ่งคือทำมูลไรให้หมดสภาพการเป็นสารกระตุ้น 3) หาทางหลีกเลี่ยงไม่ให้เราพบกัน จะลดการสัมผัสสูดดมได้

  จากหลักการข้างต้นสามารถคิดค้นเป็นวิธีการต่างๆได้มากมาย บางวิธีฆ่าตัวไรได้ แต่ไม่มีผลต่อการทำลายมูล บางวิธีได้ผลกับตัวไร แต่ไม่ปลอดภัยกับตัวคน บางวิธีใช้ได้ผลดีเฉพาะในห้อง lab ไม่เหมาะที่จะนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน วิธีการต่อไปนี้สามารถเลือกใช้ให้เหมาะกับแต่ละบ้าน แต่ละชนิดของเครื่องนอน โดยรวมแล้วการป้องกันไรฝุ่นปัจจุบันยังไม่มีวิธีใดเพียงวิธีเดียวที่ได้ผล ต้องใช้หลายวิธีร่วมกัน

  การใช้ความร้อน
  – การรีดผ้า ฆ่าตัวไรได้
  – การซักด้วยน้ำร้อน 60 °ซ (มือแตะได้ ไม่ลวกมือ) นาน 30 นาที
  – ความร้อนสูง 140 °ซ นาน 1 ชม. ทำลายโปรตีนของสารก่อภูมิแพ้ได้ มูลไรหมดสภาพการเป็นสารกระตุ้นร่างกาย
  – การตากแดด นาน 5 ชม. ยับยั้งการเจริญของไข่ไรฝุ่นได้

  การใช้ความเย็น
  – ไรฝุ่นเติบโตช้า ในอุณหภูมิตู้เย็น (4-10 °ซ-ช่องธรรมดา ) และตายเมื่อเก็บในช่อง freeze (-10 °ซ )
  – การใช้ไนโตรเจนเหลว(-196 °ซ) ฆ่าไรฝุ่นได้ ใช้ได้ผลดีใน lab condition แต่ไม่เหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจำวัน

  การซักล้าง
  – การซักผ้า จะช่วยขจัดสารก่อภูมิแพ้ได้ดี เพราะมูลไรเป็นสารละลายน้ำได้ง่าย

  การคลุมด้วยวัสดุป้องกันไรฝุ่น
  – วิธีการนี้เป็นการหลีกเลี่ยงเพื่อลดการสัมผัสกับไรฝุ่นและสารก่อภูมิแพ้ การใช้ ผ้ากันไรฝุ่นที่มีประสิทธิภาพ เช่น พลาสติก หรือ ผ้าทอแน่นที่มีรูห่างของผ้าเล็กกว่ามูลไร (10 ไมโครเมตร) หุ้มที่นอน/หมอน ทำให้สามารถกั้นมูลไม่ให้ฟุ้งออกจากเครื่องนอนมาสัมผัสเรา มีผลให้ลดการสูดดมลงได้ การใช้ผ้ากันไรฝุ่นไม่ได้ช่วยลดปริมาณตัวไรแต่อย่างใด

  เครื่องดูดฝุ่น
  – ควรใช้เครื่องที่มีถุงเก็บกัก 2 ชั้น หรือถุงอย่างหนาเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของสารก่อภูมิแพ้
  – มี HEPA filter
  – ช่วยลดสารก่อภูมิแพ้ แต่ไม่ลดปริมาณไรฝุ่น ระหว่างใช้งานต้องสวมผ้าปิดจมูก

  เครื่องกรองอากาศ
  – มีประโยชน์ในการดักจับสารก่อภูมิแพ้ที่ลอยในอากาศ เช่น ละอองเกสรพืช ดังนั้นจึงมีประโยชน์ ต่อผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้เกสรพืช มากกว่าผู้ที่แพ้ไรฝุ่น อย่างไรก็ดีไม่มีข้อเสียหายในการใช้ ส่วนข้อดีว่ามีประสิทธิภาพในการลดสารก่อภูมิแพ้ไรฝุ่นได้นั้นยังไม่มีรายงานชัดเจน

  การใช้สารเคมี
  – ยาฆ่าไร (acaricide) นำมาใช้งานในรูปแบต่างๆ เช่น ผงฆ่าไรในพรม (powder), foam หรือ spray สำหรับฉีด, addictive solution ผสมน้ำใช้ซักผ้า, ผ้าเคลือบสาร (impregnated cover) ด้วยสารกลุ่มไพรมิทิน

  การใช้สารธรรมชาติ
  – ปัจจุบันสังคมได้ถามหาสารธรรมชาติเพื่อมาใช้ทดแทนสารเคมีกันมากขึ้น เพราะตระหนักถึงสุขภาพและความปลอดภัยในระยะยาว มีรายงานวิจัยทั้งจากต่างประเทศและประเทศไทยเกี่ยวกับการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการกำจัดไรฝุ่น เช่น tannin เป็นสาร ทำลายโปรตีนสารก่อภูมิแพ้ (denaturants), น้ำมันยูคาลิปตัส, tea มักใช้ผสมน้ำสำหรับซักผ้า นอกจากนี้ยังมีการนำสารสมุนไพรมาเคลือบผ้า เช่นสารสกัดจากดอก Chrysanthemums ศูนย์บริการและวิจัยไรฝุ่นศิริราชได้คิดค้นน้ำยาสกัดสมุนไพรฆ่าไรซึ่งได้ผลดี ฆ่าไรได้ 100% และมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ด้วย ปัจจุบันนำมาบรรจุในรูป anti-mite herbal spray

 5. ไรฝุ่นเป็นสัตว์ใกล้เคียงกับแมลงมุม มีแปดขา ไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่าพบไรฝุ่นมากในที่

 6. ช่างฉาบปูนทั่วไป

  ใช้ปูนชนิดต่างๆ ฉาบผนังด้านในและเพดานอาคารตั้งแต่หนึ่งชั้นขึ้นไป เพื่อแต่งอาคาร : ฉาบปูนชั้นแรกด้วยการใช้เกรียงปาดปูนลงบนผิวของผนัง แล้ว
  รีดให้เรียบและและทำให้สม่ำเสมอกัน กรีดพื้นผิวให้เป็นริ้วรอยเพื่อเตรียมฉาบปูนครั้งที่สอง ทำอาณาเขตกั้นผิวที่ฉาบแล้วโดยรอบเพื่อเป็นแนวทาง
  สำหรับการฉาบครั้งที่สอง ปาดปูนลงภายในอาณาเขตที่กั้นแล้วใช้ไม้ปาดปูนให้สม่ำเสมอ แล้วรีดให้เรียบด้วยไม้โบกปูน ; ฉาบปูนเป็นครั้งสุดท้ายด้วยการ
  ฉาบปูนสีขาวเคลือบไปบางๆ บนปูนที่ฉาบไว้เป็นชั้นที่สอง แล้วใช้เกรียงแต่งพื้นผิวให้เรียบ และใช้ไม้โบกปูนชนิดปลายแหลมแต่งตามมุมต่างๆ อาจติดไม้
  ระแนงเข้ากับผิวหน้าก่อนการฉาบปูนหรืออาจฉาบปูนเพื่อตกแต่งหรือฉาบปูนพื้นผิวด้านนอกของอาคาร อาจหล่อแบบและติตตั้งแผ่นปูนพลาสเตอร์ที่ใช้ในการตก
  แต่ง แต่งขอบและหล่อแผ่นปูนพลาสเตอร์ที่ใช้ในการตกแต่ง อาจฉาบซีเมนต์ปูนพลาสเตอร์หรือวัตถุที่คล้ายคลึงกันที่พื้นผิวด้านนอกของอาคาร เพื่อการตกแต่งหรือ
  ป้องกัน อาจติดเหล็กโปร่งหรือไม้ระแนงเข้ากับผนัง เพดาน และฝากั้นเพื่อใช้เป็นที่ยันปูนพลาสเตอร์หรือวัสดุทนไฟ.

 7. ช่างปูน

  ปัจจุบัน ปูนซีเมนต์มีบทบาทในการสร้างที่อยู่อาศัย ถนน และอื่น ๆ อีกมากมาย โดยเฉพาะงานโครงสร้างใหญ่ ๆ ที่ต้องการความคงทนแข็งแรงสูง เช่น ตึกสูง ๆ สะพานข้ามแม่น้ำเป็นต้น นับว่างานปูนมีความสำคัญไม่น้อย ในการอำนวยความสะดวกสบายให้กับมนุษย์ งานปูนเป็นงานที่ต้องใช้เวลาในการแข็งตัว ขณะเดียวกันช่างปูนต้องทำงานแข่งกับเวลา และต่อเนื่องจนงานแล้วเสร็จ หากมีการผสมปูนหรือคอนกรีตไว้แล้ว ลักษณะที่ดีของช่างปูน จะต้องเป็นผู้มีทักษะ ความชำนาญเป็นพิเศษเกี่ยวกับการก่ออิฐ ฉาบปูน รู้จักเลือกชนิดของปูนซีเมนต์มาใช้งานใด้อย่างเหมาะสม มีความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วนของการผสมปูน การอ่านแบบ ออกแบบ คิดคำนวณได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนเป็นผู้มีความขยัน อดทนมากเป็นพิเศษ เพราะลักษณะการทำงานของงานช่างปูน เป็นงานที่หนักมาก ทำงานทั้งในสถานที่ต่ำ และสถานที่สูง ๆ มีความรับผิดชอบต่องาน ละเอียด รอบคอบ ประณีต และประหยัด

  ช่างปูน จำแนกออกได้ตามลักษณะการทำงาน ดังนี้

  1. ช่างปูนโครงสร้าง

  2. ช่างก่ออิฐถือปูน

  3. ช่างปูนสุขภัณฑ์

  4. ช่างปูนปั้น

 8. ไร้ฝุ่นเป็นฝุ่นละอองที่หำให้เกิดอาการแพ้ฝุ่นละอองหรือทำให้เกิดโรคภูมิแพ้ได้ ถ้าผู้ใดทำงานที่มีฝุ่นละอองอยู่ควรใช้ผ้าผิดปากปิดจมูกเพื่อไม่ให้ฝุ่นเข้าได้

 9. การที่เราก่อสร้างบ้านก็เหมื่อนกันทำให้ฝ่นมาจากปูนซีเมนต์บทบาทในกาลอยู่อาศัยก็สำคัญเหมื่อนกันทำให้เราฝึกนิสัยและทำให้การอยู่ดีขึ้นการกำจัดฝุ่นก็สำคัญรักษาคาวมสะอาดก็เกิดทำคาวมสะอาดห้องนอนและจุดต่างๆภายในบ้านตนเองแค่นี้ก็กำจัดได้แล้วค่ะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s